Wolf Association Sweden
WAS

Uppdrag att utreda gynnsam bevarande...

>  Uppdrag gynnsam bevarandestatus NVV_20150401   Miljö – och energidepartementet Regeringens beslut. Regeringen uppdrar åt Naturvårdsverket att utifrån ett brett vetenskapligt underlag uppdatera befintlig sårbarhetsanalys för varg och med den som grund utreda vad som krävs för att vargpopulationen i Sverige ska anses ha gynnsam bevarandestatus enligt art- och habitatdirektivet.

Skyddsjakt på 2 friska vargar börjar ...

Så är det nu ett faktum, varg får skyddsjagas av den enda anledningen att dom finns ! WAS har i dag fått svar från förvaltningsrätten på vår överklagan mot skyddsjakten av alfaparet i Ockelboreviret. Det blev avslag och skyddsjakten kan nu ta sin början. Vargar som inte har gjort någon skada alls som inte har […]

Skyddsjakt på varg överklagas

Tros att WAS överklagan finns i en jakt tidning så publicerar vi den här idag. Här är beslutet från Lst Gävleborg > Beslut syddsjakt varg Ockelbo_20150316 WAS överklagan/Inhibition > 1WAS Overklagan skjyddsjakt varg Ockelbo Gavleborg_20150316 1 1 1 1 Wolf Association Sweden (WAS) överklagar och begär omedelbar inhibition av skyddsjakten på två vargar inom Ockelbo […]

Rapporter från SVA

Preliminär rapport från Lst Värmland samt tabell med premilinära resultat från obduktioner, SVA Alla slutrapporter beräknas vara klara i slutet av Mars. > lgesrapport-frn-inventeringen-av-stora-rovdjur-2015-02-19   > Licensjakt-varg-2015-prel-rapport   > Licensjakt-varg-2015-tabeller

Färre fårangrepp av lo och varg

I den senaste statistiken från Viltskadecenter om stora rovdjurs angrepp på tamdjur framgår att färre får angripits och att ersättningen för tamdjursskador sjunkit kraftigt. En klar majoritet av alla tamdjursangrepp i Sverige drabbar får. 487 stycken dödades 2014 vilket är en minskning jämfört med 522 stycken år 2013. Angrepp på får av varg och lodjur […]

WAS Överklagar skyddsjakt

Wolf Association Sweden (WAS) överklagar härmed och kräver omedelbar inhibition av den av länsstyrelsen i Jämtland beviljade skyddsjakten av en hel vargfamilj (4st) >>>Se tidigare artikel Vargarna ingår i det så kallade Tandsjöreviret och består av ett revirmarkerande par samt vad Länsstyrelsen bedömer vara två fjolårsvalpar. Det utgör således en hel familj, vilket skulle innebära […]

Prövningstillstånd angående vargjakt

[2015-01-28] Högsta förvaltningsdomstolen Högsta förvaltningsdomstolen har meddelat prövningstillstånd i frågan om beslut om licensjakt efter varg får överklagas till domstol. Länsstyrelsen i Värmlands län beslutade att licensjakt efter varg fick bedrivas som längst fram till och med den 15 februari 2015. Naturvårdsverket avslog överklaganden av beslutet och erinrade om att verkets beslut enligt jaktförordningen inte […]

WAS Överklaganden angående licensjakt...

>>>PROTEST Protest mot licensjakt på varg januari 2015 >>>DALARNA Överklagan Licensjakten Dalarna 2015 >>>VÄRMLAND/ÖREBRO ÖVERKLAGAN LICENSJAKTEN Vintern 2014-2015 Och besluten från Naturvårdsverket: >>>VÄRMLAND Värmland >>>ÖREBRO Örebro >>>DALARNA/Utanför renskötselområdet licensjakt-varg-dalarnas-lan-utanfor-renskotselomradet-2015-01-12 >>>DALARNA/Inom renskötselområdet licensjakt-varg-dalarnas-lan-inom-renskotselomradet-2015-01-12

Årets vargjakt kan vara hotad

Stockholm. Naturvårdsverkets klartecken till licensjakt på 30 vargar förra vintern var felaktigt, enligt ett nytt domstolsbeslut. Det kan påverka årets planerade jakt från januari. – Jag tror att de får tänka ett varv till på Naturvårdsverket, säger Tom Arnbom, rovdjursexpert på Världsnaturfonden WWF. Planen för 2015 är att ett 40-tal vargar ska skjutas i de […]

WAS Protest mot licensjakt på varg ja...

Brevet med listan /Petitionen har gått iväg idag ! WAS vill tacka alla som skrivit på listorna. We want to thank everyone that have sign this petition. EU, registrator Naturvårdsverket, registrator Miljödepeartementet EU, EPA, Environmental Department, Members of the Swedish government Protest mot licensjakt på varg januari 2015 Till; EU, registrator Naturvårdsverket, registrator Miljödepartementet Wolf […]

Starkt och lugnande svar från EU angå...

Subject: Your letter of 4 November 2014 concerning wolf hunting in Sweden Dear Ms Ankar, Thank you very much for your letter (http://w-a-s.se/?p=14154) of 4 November 2014 concerning wolf hunting in Sweden, addressed to Commissioner Velia. He has asked us to reply on his behalf. We note that your letter is dated 4 November 2014, […]

Urgent ! Open letter to EU commission...

Urgent open letter to EU commissioner Mr Karmenu Vella and whom else this concerns!   Wolf Association Sweden / WAS welcomes Mr Karmenu Vella as our new commissioner and we look forward to a just as rewarding cooperation as was the case with former commissioner Mr Janez Potočnik. Unfortunately we write you with great urgency […]

Länsstyrelserna i Mellansverige får r...

Pressmeddelande 2014-10-30 Naturvårdsverket har nu överlämnat rätten att fatta beslut om licensjakt på varg till länsstyrelserna i Mellansverige. Det är därmed länsstyrelsen som bedömer om det finns utrymme för licensjakt och om kriterierna för licensjakt är uppfyllda. Arbetet är ett led i den regionaliserade förvaltningen av rovdjur som riksdagen fattade beslut om i december 2013. […]

Ingen skyddsjakt på varg i Olsjörevir...

Naturvårdsverket gör bedömningen att det i nuläget inte finns skäl för att bevilja skyddsjakt enbart med hänsyn till allmän hälsa och säkerhet. – Enligt de uppgifter som framkommit så finns det inga påtagliga risker för allmänheten från vargarna som rör sig i Olsjöreviret i Dalarnas län. De har inte uppträtt på ett sätt som kan […]

Bok om stängsling mot rovdjur

Viltskadecenter kom ut med en ny bok i början av juli med information om hur man kan sätta upp bra stängsel mot rovdjur. Detta vill WAS uppmärksamma! Läs hela boken i länken nedan! >>>stangsling_mot_stora_rovdjur Boken finns också att beställa på Viltskadecenters hemsida 175:- + porto >>>Viltskadecenter.se Källa: Viltskadecenter.se (Bilden har inget samband med artikeln)

Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt ...

Länsstyrelsen beslutar om skyddsjakt på varg i Färila

PRESSMEDDELANDE Länsstyrelsen har i dag måndagen den 14 juli, beslutat om skyddsjakt på en varg i Färila i Ljusdals kommun i Hälsingland. Detta efter den senaste tidens händelser, då en varg rört sig nära bebyggelse och tidigare angripit får. Länsstyrelsen avslog den 24 juni en ansökan om skyddsjakt på varg i samma område. Sedan dess […]

Ny inventeringsrapport för de stora r...

INVENTERINGSRAPPORT Nu är den årliga rovdjursinventeringen för Värmlands län genomförd och sammanställd. Rapporten gäller inventeringsperioden 2013/2014. Länsstyrelsen ansvarar för att årligen inventera varg, lodjur, björn, järv och kungsörn i Värmlands län. Syftet är att övervaka rovdjursstammarnas storlek, utbredning, genetiska status och hur stammarna utvecklas över tiden. Inventeringen för säsongen 2013-2014 är nu genomförd för alla […]

ÖVERKLAGAN OCH BESLUT!!

Organisationen Wolf Association Sweden (WAS) överklagar och begär omedelbar inhibition av Länsstyrelsen Värmlands beslut om skyddsjakt efter en varg i Kristinehamns kommun med dnr 4323-2014, fattat 2014-06-05. Att besluta om skyddsjakt på så vaga grunder som att en varg har tagit sig i en hage och dödat/skadat får är skrämmande med tanke på att det […]

Naturvårdsverket avslår skyddsjakt på...

Naturvårdsverket avslår skyddsjakt på varg i Olsjöreviret

Enligt de uppgifter som framkommit så finns det inga påtagliga risker för allmänheten från vargarna som rör sig Olsjöreviret i Dalarnas län. Naturvårdsverket, länsstyrelsen och Viltskadecenter gör samma bedömning. Som framgår av Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt är det Naturvårdsverkets uppfattning att förekomst av rovdjur med särskilt närgångna beteenden som kan antas vara farliga […]

Naturvårdsverket avslår skyddsjakt på...

Enligt de uppgifter som framkommit så finns det inga påtagliga risker för allmänheten från vargarna som rör sig Olsjöreviret i Dalarnas län. Naturvårdsverket, länsstyrelsen och Viltskadecenter gör samma bedömning. Som framgår av Naturvårdsverkets riktlinjer för beslut om skyddsjakt är det Naturvårdsverkets uppfattning att förekomst av rovdjur med särskilt närgångna beteenden som kan antas vara farliga […]

Translation

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiv

Döda vargar 2016

Sverige; 42 stycken

Uppdaterat 2016-12-30

Licensjakten. 2 jan-15 feb. 13 stycken
Jakten i Dalarna avslutad den 20/1-16

Dalarna/Lövsjöreviret
7/1. 1Hane
6/1. 2 Hanar
3/1. 2 Hanar + 1 Tik
2/1. 1 Hane

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 vargar skjutna
9/1. 1 Hanvarg +1 Tik
8/1. 2 Tikar + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norge; 6 st
Finland; 78 st (Licensjakt 2016 19 st)

Döda vargar 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Uppdaterat 2015-12-31
( 142 Skandinaviska vargar dödade i år)

SKYDDSJAKT JÄMTLAND>
> 3 vargar skjutna, 15/2
> 1 varg skjuten, 24/2
LICENSJAKTEN 2015
45 vargar !!
10 vargar skjutna i Värmland, område 1. 28/1
14 vargar skjutna i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 vargar skjutna i Örebro, 1/2
4 vargar skjutna i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 vargar skjutna i Dalarna område 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 döda vargar under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. misstänkt jaktbrott. 5, 7 januari 2015

Tatalt 2014. 48 Stycken

2013 > 33 st. + 14 st. Norska
2012 > 56 st. (+ 5 ofödda)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

Se sidan; Sammanställning döda vargar som ni hittar under Menyn "VARGEN"

Hur många vargar behöver vi ? Linda Laikre

For every fallen wolf by Louise du Toit

Song for fallen Wolves , Sweden 2016 by Rik Bakker

Vargmanifestationen i Sthlm 7/3 2015

WAS demonstration Sthlm Miljödep.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove