Wolf Association Sverige
VAR

Beskyttelse jakten på ulver i Sjundaområd ...

Länsstyrelsen i Stockholm har i dag besluttet å forlenge beskyttelsen jakten på en ulv i Sjundaområdet i Södertälje til 30 Juni. Beslutningen er tatt for å redusere risikoen for skader på husdyr. Under beskyttelse jakten startet på 3 Mai har så langt ikke ulver felt i området. Den Länsstyrelsen mener at årsakene til culling som […]

VAR Supplerende appell skyd ...

2016-05-06 Sid 1 Supplerende Klage på cull stykker på en ulv i Sjundareviret med arendenummer : 21811-15082-2016 Til: stockholm@lansstyrelsen.se~~V registrator@naturvardsverket.se Wolf Association Sweden (VAR) Anke Länsstyrelsen i Stockholm fylke vedtak om verne biter av en ulv i Sjundareviret preventivt. Gjennom fjor, herre Molstabergs ikke tatt noen skritt til […]

VAR appell avhorning av ulv i S ...

Klage / Hemming 2016-05-03 Til: stockholm@lansstyrelsen.se~~V Wolf Association Sweden (VAR) Anke Länsstyrelsen i Stockholm fylke beslutninger om forebyggende jakt på ulv i Sjundareviret forebyggende med saksnummer : 21811-15082-2016 Gjennom fjor, herre Molstabergs ikke tatt noen tiltak for å beskytte sine dyr fra ulveangrep, men tvert imot har motsatt seg alle tilbud […]

VAR Klagereg. Lisensjakt på ...

VAR Klagereg. Lisensjakt på gaupe

WAS har anket Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland og Jämtland. Wolf Association Sverige ( VAR ) anker og krever øyeblikkelig hemming av lisensjakten 11 stykker gaupe i Västerbottens Amt 2016 med saksnummer 218-1504-2016 ( alle saksnummer er forskjellige) Gaupene er en svært truet art i Sverige og den siste beholdningen om vinteren 2014/15 […]

WAS överklagar licensjakt på Lodjur

Wolf Association Sverige ( VAR ) anker og krever øyeblikkelig hemming av lisensjakten 11 stykker gaupe i Västerbottens Amt 2016 med saksnummer 218-1504-2016 Gaupene er en svært truet art i Sverige og den siste beholdningen om vinteren 2014/15 visade det sig att det finns cirka 1 020 lodjur i Sverige och på senare […]

Rättvisan har segrat för Sveriges Var...

I dag har vi fått se att det lönar sig att säga nej. Att om vi bara drar åt samma håll och står enade. Då kan vi vara med och påverka så att myndigheters oigenomtänkta beslut stoppas och sans och balans får råda. Vi kan om vi vill och är tillräckligt många som gör vår […]

WAS överklagar utökad licensjakten ef...

Länsstyrelsen beslutade under måndagen den 1 februari att utöka tilldelningen för licensjakten med två vargar. Detta eftersom DNA-analyser och spårningar visar att ytterligare vargar med härkomst i Åmot/Ockelbo-reviret finns kvar i området. Den 10 november 2015 beslutade Länsstyrelsen om licensjakt på varg i Åmot/Ockelbo-reviret. Jakten omfattade sex vargindivider som fälldes under jaktens inledande vecka. Läs beslutet […]

Förvaltningsrätten i Uppsala upphäver...

Beslutet av Länsstyrelsen i Västmanlands län den 11 november 2015 att tillåta licensjakt efter varg i Färnareviret i Västmanlands län strider mot ett EU-direktiv och svensk lagstiftning, bedömer förvaltningsrätten i en dom. Enligt länsstyrelsens beslut skulle jakt på högst sex vargar få bedrivas fr.o.m. den 2 Januar 2016 t.o.m. den 15 februari samma år. Efter […]

WAS kommenterar besluten

Två Kammarrätter av tre gjorde bedömningen att inhibitionen måste kvarstå. Det betyder att majoriteten av lagråden gick på vår linje och det betyder också att kammarrätten i Sundsvall inte är riktigt vuxen sin uppgift utan har tagit allt för lätt på sitt utövande av lagen. Vi bedömer det som troligt att vår överklagan därmed kommer […]

Jägareförbundet om vargjaktsbesluten:...

I en dom den 18 december slog Högsta förvaltningsdomstolen fast att jaktförordningens förbud mot att överklaga jaktbeslut i domstol inte var förenlig med EU-rätten och avskaffades. Efter det blev det åter igen möjligt att överklaga till domstol. Sedan beskedet har ett flertal domar och överklaganden behandlats. Under måndagen beslutade förvaltningsdomstolen i Falun att den planeradelicensjakten […]

WAS överklagar kammarrätten Sundsvall...

Sid 1. Dato 2015-12-30   Wolf Association Sweden överklagar härmed Kammarrätten i Sundsvalls beslut med mål nummer: 2949-15 og 2950-15 att undanröja inhibitionen av 2016 års licensjakt på varg. De aktuella förvaltningsrätterna var eniga i sina beslut att inhibiera jakten tills frågan om licensjakt på varg under nuvarande omständigheter strider mot både svensk och EU […]

Beslut om licensjakt på varg i Värmla...

Länsstyrelsen i Värmland har besluttet på den lisensierte jakt på en maksimal 20 vargar inom de länsegna reviren Brattfors, Sandsjön och Vimyren samt högst 6 vargar inom det länsgemensamma reviret Loka tillsammans med Länsstyrelsen Örebro. Jakten får bedrivas från och med 2 januari till och med 15 Februar 2016 eller till dess att Länsstyrelsen dessförinnan avlyser jakten. Huvudsyftet med […]

Kammarrätten gav oss rätt i målet om ...

SSNC, WWF, Predators (och Wolf Association Sverige VAR ANM) appell lisens jakten 30 ulver som hadde funnet sted i februar 2014. Administrative Court stoppet når jakten før det ble iverksatt, og bestemte seg til slutt saken i vår favør. Environmental Protection Agency anket til lagmanns, som nå er i en dom tillot administrative rettens kjennelse stand. Kammarrättens dom innebär ännu […]

VAR appell avhorning av ulv i S ...

Med anledning av detta: >>>Länsstyrelsen har fattat två beslut gällande skyddsjakt på varg i länet Wolf Association Sweden ( VAR ) överklagar och begär omedelbar inhibition av skyddsjakten på vargen i Sandvikens kommun med ärendenummer: 218-6147-15, 218-6189-15, 218-6273-15. WAS anser att det faktum, att vargen har rivit en kviga och tagit en sällskapshund inte kan […]

EPA avviser anke ...

PRESSEMELDING 2015-09-10 EPA avviser klager som gjelder destruksjon av ulv i Sjundareviret mellom Södertälje og Gnesta. Länsstyrelsen vedtak om forebyggende jakt på en ulv i territoriet kommer. To tidligere vedtak i samme sak har vi i oppdrag å undersøke appellerer til Cull avgjørelse. Tidligere forespørsler om å midlertidig stoppe rase før en endelig beslutning har blitt avvist. […]

Bønder i predatorer områder trenger ...

Husdyrhold i predator området betyr ekstra kostnader for transport selskaper selv om de ikke lider av angrep, ifølge en ny rapport fra SLU. I dag har selskapet ingen erstatning for disse indirekte kostnader, og i et debattinnlegg i Svenska Dagbladet >>> forfatterne anbefaler en flat-rate betaling for alle landbruks husdyr bedrifter i rovdyrområde. I Sverige er det en betydelig vilje til å betale for bevaring av […]

VAR appell avhorning av ulv i S ...

WAS överklagande i PDF-fil>>> Till Länsstyrelsen stockholms län Bakgrund: Fylkesnemnda tillatelse kontrollert jakt på ulv 2015-08-14 Stockholm Länsstyrelsen har i dag innvilget culling på en av ulvene i den såkalte Sjundareviret. Avgjørelsen er motivert fremfor alt av de andre tiltakene ikke lenger anses å bidra til å bekjempe den fortsatte angrep. – Vi har nått en punkt där det […]

WAS överklagar skyddsjakt på varg

Överklagan med begäran om inhibition. Til; dalarna@lansstyrelsen.se Jonas Bergman, Viltfunktionen Wolf Association Sweden (VAR) överklagar härmed skyddsjakten efter varg i Gimmenreviret Dalarnas län ärendenummer: 218-7932-2015 Vargarna är för genetiskt värdefulla för att jagas och en jakt skulle på så sätt skada den viktiga genetiska variationen som behövs för att vargstammen ska […]

Pressemelding; Anmälan om brott

Polismyndigheten region Stockholm 10775 Stockholm Anmälan om brott mot: Dyrevernloven: SFS 1988:534 EU tilføyelser SFS 2013:419 Animal Protection Ordinance: SFS 1988:539 Tilsyn med husdyr: SJVFS 2010:50 Inngjerdet av husdyr: Tiltak for å forebygge skader på husdyr SLU Viltskadecenter og gjerder anbefalinger 2015. Brotten har begåtts av fårägarna Johan Lundgren och Elisabeth Aschan, Mollstabergs säteri 35, […]

Lodjurstammen ökar igen

PRESSEMELDING 2015-07-03 Den senaste inventeringen av lodjur under vintern 2014/15 visar att antalet lodjur ökar i norra Sverige. Populationsberäkningar utifrån inventeringsresultaten visar att det finns runt 1020 lodjur i Sverige. Lodjurstammen ökar i Norrbotten och Jämtland. I mellersta och södra Sverige visar inventeringsresultaten att den är stabil och att resultatet ligger nära föregående års inventering. […]

Oversettelse

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Rediger oversettelse
etter Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiver

Drepe ulvene 2016

Sverige; 42 brikker

Oppdatert 2016-12-30

Lisens jakten. 2 januar-15 februar. 13 brikker
Jakten på Dalarna fullført 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Mann
6/1. 2 hanner
3/1. 2 hanner + 1 bare
2/1. 1 Mann

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 ulver skutt
9/1. 1 hannulv +1 bare
8/1. 2 matte + 1 hannulv
5/9. 1 hannulv

Norge; 6 st
Finland; 78 st (jaktkort 2016 19 st)

Drepe ulvene 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Oppdatert 2015-12-31
( 142 Skandinaviske ulver drept i år)

Culling JAMT & gt;
& Gt; 3 ulver skutt, 15/2
& Gt; 1 ulv skutt, 24/2
Lisensjakt 2015
45 Wolves !!
10 ulver skutt i Värmland, område 1. 28/1
14 ulver skutt i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 ulver skutt i Örebro, 1/2
4 ulver skutt i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 ulver skutt i Dalarna-regionen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 drepe ulver under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. jakt mistenkt kriminalitet. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Brikker

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norsk
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ufødte)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Se side; Kompilering drepe ulver som du kan finne i henhold til menyen "WOLF"

Hvor mange ulver vi trenger ? Linda Laikre

For hver fallen wolf av Louise du Toit

Song for falne Wolves , Sverige 2016 av Rik Bakker

Wolf Manifestasjon i Stockholm 7/3 2015

VAR demonstrasjon Sthlm Miljödep.

Alt originalt innhold på disse sidene er fingeravtrykk og sertifisert av Digiprove