Wolf Association Sweden
WAS

Lodjursstammen i Västerbotten minskar

Publicerad: 2014-11-18
Kategori: Djur & natur
Ämnesområde: Rovdjur

Länsstyrelsens årliga rovdjursinventering är avslutad. Resultatet visar bland annat att lodjursstammen minskar kraftigt.

Järvpopulationen håller sig på en stabil nivå. Det har också varit ett positivt år för kungsörnarna med flertalet lyckade häckningar. Fem olika vargindivider bedöms ha rört sig i länet vid olika tillfällen.

Länsstyrelsens slutrapport om säsongens rovdjursinventeringar skickas nu till Naturvårdsverket och Sametinget.

Lodjuren minskar kraftigt

– Tidigare har lodjursstammen uppgått till närmare 200 djur, men förmodligen har den minskat något. Under inventeringarna konstaterades endast 14 familjegrupper av lodjur i Västerbotten, det vill säga honor med en eller flera ungar. En familjegrupp har rört sig i både Västerbotten och Västernorrland. Totalsumman blir därför 13,5 föryngringar av lodjur för Västerbottens del, berättar Linda Backlund, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen.

Spårförhållandena under inventeringsperioden tidvis varit mycket svåra och bytestillgången i form av smågnagare låg.

– Det kan ha påverkat slutresultatet men samtidigt har vi under de senaste åren haft som mål att minska lodjursstammen i länet och därför haft en hög avskjutning. Förmodligen speglas det i resultatet, konstaterar Linda Backlund.

Järvpopulationen stabil

I år konstaterades att 28 föryngringar av järv berörde Västerbotten. Allt fler föryngringar konstateras i skogslandet och i år dokumenterades en föryngring ända ned mot Lycksele. Järvstammen uppgår till cirka 150 individer.

– Två föryngringar delas med Norrbotten och en med Jämtland. En föryngring konstaterades även på norsk sida men låg så nära gränsen att den ändå räknas till länets resultat. Slutsiffran blir då 28 järvföryngringar för Västerbotten, säger Linda Backlund.

Parallellt med lyeinventeringen genomförs också en inventering baserad på DNA. 284 spillningsprover insamlades under årets inventering och totalt sett har 71 olika individer identifierats.

Ökat antal kungsörnshäckningar

Årets resultat visar att 97 revir var besatta av kungsörn och 45 av paren lyckades med sina häckningar. Det resulterade i 51 kläckta ungar varav 40 ringmärktes och 10 försågs med radiosändare. Endast två häckningar misslyckades. Kungsörnsstammen i Västerbotten uppskattas till ca 280 individer.

– Det var ett relativt bra år för kungsörnarna. Vi hoppas på en fortsatt uppgång nästa år så att ungproduktionen, som varit mycket låg under de senaste åren, kan komma igång igen, säger Linda Backlund.

Vargar på genomfart

– Länsstyrelsen bedömer att minst fem olika vargindivider har rört sig i länet under inventeringsperioden. Samtliga observationer förutom vargarna i Junselereviret rörde ensamma vargar. Spillning, som behövs för att göra DNA-analys, har inte hittats från alla observationer, därför är siffran något osäker, enligt Linda Backlund.

En okänd varg kvalitetssäkrades under mitten av december förra året i Bygdeå, Bygdsiljum och Kålaboda. Därefter uppehöll sig en varg från det norska Litjenna-reviret strax väster om Lycksele, mellan Kattisavan och Vormsele, i början av februari. I mitten av mars identifierades ytterligare en skandinavisk varg, den här gången i trakterna mellan Robertsfors och Bygdsiljum. Den vargen kom från det svenska Nora-reviret.

Junselereviret bedöms vara kvar även detta år och vargarna där var fortfarande den östliga vargtiken som etablerade reviret under hösten 2012, samt en ny hane som härstammade från det svenska Siljansreviret. Inga kvalitetssäkrade observationer har dock genomförts och inga vargrivna renar har dokumenterats i reviret sedan den 10 februari, trots flera omfattande sökinsatser. I dagsläget är det osäkert om vargarna fortfarande är kvar i reviret.

Under senare delen av sommaren vandrade en sändarförsedd varghane från det norska reviret Julussa genom länet. Vargen vandrade genom nästan hela renskötselområdet mer eller mindre obemärkt och befinner sig sedan mitten av augusti i Finland.

>>>Pressmeddelandet i sin helhet här på Länsstyrelsen/västerbotten

Translation

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiv

Döda vargar 2016

Sverige; 42 stycken

Uppdaterat 2016-12-30

Licensjakten. 2 jan-15 feb. 13 stycken
Jakten i Dalarna avslutad den 20/1-16

Dalarna/Lövsjöreviret
7/1. 1Hane
6/1. 2 Hanar
3/1. 2 Hanar + 1 Tik
2/1. 1 Hane

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 vargar skjutna
9/1. 1 Hanvarg +1 Tik
8/1. 2 Tikar + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norge; 6 st
Finland; 78 st (Licensjakt 2016 19 st)

Döda vargar 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Uppdaterat 2015-12-31
( 142 Skandinaviska vargar dödade i år)

SKYDDSJAKT JÄMTLAND>
> 3 vargar skjutna, 15/2
> 1 varg skjuten, 24/2
LICENSJAKTEN 2015
45 vargar !!
10 vargar skjutna i Värmland, område 1. 28/1
14 vargar skjutna i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 vargar skjutna i Örebro, 1/2
4 vargar skjutna i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 vargar skjutna i Dalarna område 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 döda vargar under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. misstänkt jaktbrott. 5, 7 januari 2015

Tatalt 2014. 48 Stycken

2013 > 33 st. + 14 st. Norska
2012 > 56 st. (+ 5 ofödda)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

Se sidan; Sammanställning döda vargar som ni hittar under Menyn "VARGEN"

Hur många vargar behöver vi ? Linda Laikre

Vargmanifestationen i Sthlm 7/3 2015

WAS demonstration Sthlm Miljödep.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove