Wolf Association Sweden
WAS

Så påverkar jaktvården och bristen på apexpredatorer klövviltet

Predatorjakt

Bild till jacob Grimms text Predatorjakt
Enligt en studie som genomförts av SJF och SLU så är det ett faktum att 15,1% av de varg-dödade älgarna, men bara 1,6% av den skjutna älgarna, är i så usel kondition att dessa ändå skulle ha dött under vintern till följd av svält, så nej, det är övertydligt att jägarna inte är kapabla att sålla ut ens de sjukligt svaga individerna ur älgstammen.
En annan sak som är intressant med studien, som egentligen ingen verkar ha reflekterat över, är att utifall antagandet att jägarnas avskjutning av älgar i så usel kondition är slumpmässig, som sägs i studien, så borde det innebära att 4800 älgar av den svenska stammen är av så usel kondition att de skulle svultit ihjäl varje år.
Om vi nu räknar lite på det, och de där 15,1 % som vargarna sållar ut stämmer så, så är lite drygt 1330 av de 8800 älgar som landets vargar fäller varje år alltså i så uselt skick att de skulle dött svältdöden, vårt lands jägare skulle i sin tur fälla 1536 av de älgar som annars skulle svälta ihjäl.
Ponerar man dessutom att det här slumpvisa procentsatsen även gäller för viltolyckorna så innebär det att ytterligare 62 älgar i dåligt skick dör i trafiken.
Tittar vi avslutningsvis på björnarnas predation på älg, och antar att de är hälften så bra som vargen på att sålla ut älgar med usel kondition så borde det innebära (om man utgår från att det finns 100 000 älgar i björntrakter, dessa får 30 000 kalvar, björnen tar 20% av kalvarna och 1% av de vuxna) att utav de 7000 älgar som björnen fäller årligen så är lite över 500 i så dåligt skick att de ändå skulle dött den kommande vintern.
Summa summarum så borde det här, mellan tummen och pekfingret ge att ungefär 3500 älgar i usel kondition dödas på olika sätt men att 1300 älgar ändå dör under under vintern på grund av sin usla kondition.
Den första frågan som dyker upp är utifall det verkligen är normalt att en så pass stor del av älgstammen är i så dåligt skick att de inte skulle överleva en helt vanlig svensk vinter, och om inte, vad beror det på i så fall?
Nästa fråga är om det verkligen är rimligt, av djuretiska skäl, att 2640 extra (1,6% av 165 000) älgar är i så dålig kondition att de inte skulle överleva våra vintrar enbart för att vi på grund av 3% av landets befolknings hobbyintresse har en överstor älgstam?

http://skandulv.nina.no/Nyhetsarkivoginfobrev/Artikkel/tabid/2350/ArticleId/1814/Vargen-valjer-algar-i-samre-kondition-an-jagarna.aspx

Fördumning
Det har genom åren gjorts flera studier på hur hjortdjurs försvarsmekanismer fungerar och att deras naturliga försvar, och det mest effektiva försvaret, är att stanna och försvara sig är alltså klarlagt sedan länge. Och att det är så här är jag tämligen övertygad om att de flesta redan känner till, och då såväl naturvänner som jägare.
Tyvärr så är detta beteende något som våra svenska älgar till stor del glömt, och det av två anledningar, den ena är att vårt lands älgar saknar erfarenhet av vargpredation och den andra är att dagens moderna löshundsjakt premierat de älgar som betett sig onaturligt, eller helt enkelt ur ett naturligt perspektiv betett sig korkat och försökt springa ifrån vad de trott varit vargar.
Det handlar alltså om att man under löshundsjakten mycket oftare fäller de älgar som stannar och slåss, alltså beter sig naturligt, än de som beter sig onaturligt och försöker fly, och det rensar tyvärr succesivt ut de klipska älgarna och fördummar på sikt hela populationen.

http://www.jaktojagare.se/skandinavisk-alg-latt-vargbyte

Viltolyckor
2014 skedde en bra bit över 42 000 viltolyckor med klövvilt (vildsvin ej inräknat) inblandande i Sverige, och ställer vi det i relation till att en naturlig populationsnivå för klövvviltet ligger runt 35% av dagens nivåer så ger det oss att 65% (vilket är 27 300) av dessa olyckor beror på jägarkårens generella motvilja mot att att jaga på naturliga populationsnumerärer med vilt.
Sålunda beror alltså 27 300 av förra årets viltolyckor med klövvilt och det lidande detta skapade för de drabbade djuren enkom på en hobbyrörelses krav på hög avkastning och nöje.
http://www.viltolycka.se/statistik/viltolyckor-for-respektive-viltslag/

Naturens bärkraft
Till följd av de onaturligt stora populationerna av klövvilt, som dessutom med människans hjälp spritts långt utanför sina naturliga utbredningsområden, så klarar tyvärr inte naturens egen bärkraft under tuffa vintrar att föda alla dessa hjortdjur. De är ett stort dilemma som jägarkåren för länge sedan insett och universalbotemedlet de hittat för att få bukt med detta problem är stödutfodring.
Problemet är bara det att stödutfodringen enbart hjälper en liten del av det svältande viltet, mängder stryker alltså ändå med, och om vi ställer det kvantitativa antal som idag vid tuffa vintrar stryker med mot det antal som hade dött om stammarna varit av naturlig storlek så dör ofantligt många fler idag, och det beror alltså till absolut största del på den överpopulation av klövvilt som jägarkåren för sitt höga nöjes skull skapat.
Stödutfodring
Nu kan man ju tro att stödutfodring rent generellt skulle vara något positivt, men så det tyvärr inte, för det är ju faktiskt som så att stödutfodringen bara är ett plåster på såren och att grundproblemet finns kvar hur mycket plåster man än knör på det där öppna såret.
Faktum är dessutom att urholkar viltets genetiska bas genom att hjälpa de svaga individer som annars sållats bort att föröka sig och sig och sprida sina gener, så oavsett att fler individer rent kvantitativt trillar av pinn på grund av svält idag än om vi haft naturliga populationsnivåer så dör alltså fel individer.
Men det är är inte det enda problemet, för förutom det så håller stödutfodringen klövviltspopulationerna på en jämn och onaturligt hög nivå, vilket i sin tur betyder att betestrycket blir konstant och onaturligt högt. Och det, det påverkar vår flora på ett högst onaturligt vis och vart det leder på sikt vet ingen, men en del av förändringarna i t.ex trädbestånden beror i mångt och mycket på detta.
Stress
Det finns de som påstår att viltet minsann inte blir stressat av hundar, men det stämmer inte, för de reagerar inte annorlunda på en varg, en människa eller en hund. Att de överhuvudtaget flyr och försöker undkomma är ett tecken på rädsla och stress. Att ett rådjur sedan stannar efter ett tag och spanar, och kanske börjar beta medans de håller koll på hunden betyder inte att stressnivåerna inte är höjda. Se bara på älgen, en frisk stark älgs bästa försvar är att stanna och fightas, den står och väntar på att vargen skall försöka attackera och försöker sedan trötta ut vargen. Precis samma sak gör den med en ställande hund, men det betyder ta mig tusan inte att den är lugn eller oberörd.
Här kan du läsa lite om hur löshundsjakt påverkar viltet, och ja det är en publicerad och granskad forskningsrapport..
• ”The effects on deer of long hunts were depletion of carbohydrate resources for powering muscles, disruption of muscle tissue, and elevated secretion of beta–endorphin. High concentrations of cortisol, typically associated with extreme physiological and psychological stress, were found. Damage to red blood cells occurred early in the hunts”
http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/264/1389/1707.short

När natur- och djurvänner påtalar det självklara faktum att viltet blir stressade av jakthundar så påstår förespråkarna av löshundsjakten ofta att älgar, och klövvilt i största allmänhet, inte alls blir stressade och anför som ett bevis på detta att viltet ofta betar under jakten.
Men.. hur hållbart det argumentet är kan ni ju själva klura på när ni ser vad den här minst sagt förbannade och stressade älgen hittar på mellan attackerna….

http://publisher.qbrick.com/Embed.aspx?mid=C9C32ADD

Sjukdomsspridning
En fara med täta populationer, och då spelar det inen roll om det gäller människor, sälar eller klövvilt är att sjukdomsspridning, se t.ex de älgsjukor, rådjursdiarren, fästingplågan och annat som grasserar titt som tätt, blir värre ju tätare stammarna är, så de onaturliga överpopulationer som jägarorganisationerna sanktionerar, uppmuntrar och aktivt arbetar för att skapa/behålla skapar ett hemskt lidande även på det planet.
Selektiv jakt
Här handlar det i mångt och mycket om att sålla bort de individer som jägarna av själviska skäl inte anser tillför dem själva något. Det handlar alltså i grund och botten absolut inte om att sålla bort enbart svaga eller sjuka individer, utan till lika stor del om att att t.ex sålla bort ”mördarbockar” bland rådjuren, alltså de som evolutionärt är de bästa överlevarna. Det här går helt på tvärs med det naturliga urvalet, den starkes överlevnad och kort sagt hela evolutionstanken.

Skrivet av Jacob Grimm
den 1 februari 2015 kl. 23:03

Translation

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiv

Döda vargar 2016

Sverige; 42 stycken

Uppdaterat 2016-12-30

Licensjakten. 2 jan-15 feb. 13 stycken
Jakten i Dalarna avslutad den 20/1-16

Dalarna/Lövsjöreviret
7/1. 1Hane
6/1. 2 Hanar
3/1. 2 Hanar + 1 Tik
2/1. 1 Hane

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 vargar skjutna
9/1. 1 Hanvarg +1 Tik
8/1. 2 Tikar + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norge; 6 st
Finland; 78 st (Licensjakt 2016 19 st)

Döda vargar 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Uppdaterat 2015-12-31
( 142 Skandinaviska vargar dödade i år)

SKYDDSJAKT JÄMTLAND>
> 3 vargar skjutna, 15/2
> 1 varg skjuten, 24/2
LICENSJAKTEN 2015
45 vargar !!
10 vargar skjutna i Värmland, område 1. 28/1
14 vargar skjutna i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 vargar skjutna i Örebro, 1/2
4 vargar skjutna i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 vargar skjutna i Dalarna område 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 döda vargar under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. misstänkt jaktbrott. 5, 7 januari 2015

Tatalt 2014. 48 Stycken

2013 > 33 st. + 14 st. Norska
2012 > 56 st. (+ 5 ofödda)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

Se sidan; Sammanställning döda vargar som ni hittar under Menyn "VARGEN"

Hur många vargar behöver vi ? Linda Laikre

Vargmanifestationen i Sthlm 7/3 2015

WAS demonstration Sthlm Miljödep.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove