Wolf Association Sweden
WAS

Benny Sellberg: ”Våldsjakten på varg skadar artens positiva kaskadeffekt på ekosystemen”

DEBATT. Vi alla ser nu en viltförvaltning som inte fungerar, ja som drivs så illa att djur och natur skadas. Jägareförbundet som innehar det allmänna uppdraget har tydligt visat att allt dom gör har i syfte att öka redan stora klövdjursstammar och minska konkurrenter om byten genom att skjuta bort stora som små rovdjur.

Benny Sellberg

Text och foto: Benny Sellberg, debattör, inspiratör, aktivist | Denna debattartikel är ett svar till kritiken mot Kristina Hallins artikel: ”Stoppa utrotningen av svenska vargar nu – Eftergifterna till vargjägarna har gått för långt”

De har så grovt misskött det allmänna uppdraget och använder även sina anslag på 51 miljoner från viltvårdsfonden till att skapa opinion mot stora rovdjur som vargen, dom har varit framgångsrika i sitt lobbyarbete i maktens korridorer vilket lett fram till att det sattes en låg politiskt referensnivå på varg. Detta låg till grund för en licensjakt där hela 44 vargar sköts bort, ja, det är över 12% av den svenska populationen.

Vargen är ett djur som har stor betydelse för den biologiska mångfalden i vår natur.
Det kom nyligen ut en samlingsstudie av de senaste årens forskning kring rovdjurens ekologiska betydelse. Slutsatsen kallar forskarna för ”de stora rovdjurens kaskadeffekter på ekosystemen”.

Det handlar om att de stora rovdjuren påverkar hela växtligheten i både skogar och vatten, och indirekt därmed även alltifrån fågellivet till insekter. Både växter och mindre djur gynnas när nivåerna av stora växtätare, klövdjur hålls nere. Rovdjur är helt avgörande för ekosystemen.

När det gäller varg så orsakar 300-400 djur höga protester med argument att vargarna påverkar möjligheter att jaga, leva på landsbygd osv.

Klövviltstammarna på ca 700.000 hjortdjur, som bland annat försvårar för lövskogsetablering och orsakar stora skador i jordbruket och i trädgårdar på över flera miljarder årligen, svåra trafikolyckor med en kostnad på 3 miljarder, samt 1 miljard för viltstängsel och lidande för alla som i trafiken dödas och skadas i dom årligen 35 000 olyckor med klövvilt i Sverige, det ska alla andra människor tyst och stilla acceptera för jaktens skull.

Om vi ska ha livskraftiga vilt- och rovdjursstammar i Sverige är egentligen ingen svår fråga att besvara. Speciellt inte om man tar det 16:e miljömålet om biologisk mångfald på allvar och vill få ett bättre fungerande ekosystem.

Sverige skulle tjäna på en större stam av stora rovdjur och en mindre klövviltstam, både gällande biologisk mångfald och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Man måste rikta stark kritik mot förra och nuvarande regering för sitt sätt att bedriva naturvårdspolitik, men framför allt mot deras prioritering av att stödja vissa särintressen oavsett konsekvens, dom skadar både biologisk mångfald och svensk ekonomi.

När jägarorganisationer inte förstår värdet i rovdjur och hur en natur i balans fungerar och med allmänna medel driver ett kampanjarbete mot rovdjur så måste detta omprövas.
Naturvårdsverket har i sin budget för 2015-2017 visat att de vill ta över det allmänna uppdraget vilket låter bra, i sin budgetansökan skriver Naturvårdsverket:

”Även Jägarförbundets myndighetsliknande uppgifter om viltövervakning, information om jakt, yttranden till myndigheter, utveckling av inventeringsmetoder och ansvar för avskjutningsstatistik m.m. skulle kunna föras över till Naturvårdsverket om medel för detta tillfördes. ”

När Gunnar Glöersen rovdjuransvarig på Jägareförbundet går ut i TV och säger att det kryllar av varg och att vuxna män gråter för att jakten på varg under en period blev stoppad så förstår man hur oprofessionellt detta sköts. Kort därefter så kallar han värnare för fullständigt empatilösa extremister i en kommentar under en artikel som manade till sans och inga mer överdrifter i vargfrågan.

Nu har över 12% av vargstammen i Sverige skjutits bort i strid med det skyddsvärde vi har på vargen, i strid med art och habitatdirektivet. Detta kommer kosta oss massor i böter från EU, det är vi skattebetalare som får betala för jägareförbundets rovdjurshets och flata politiker som går i deras ledband.

Flera bevarande organisationer har gått samman och anordnar en manifestation för vargen den 7 mars på Medborgarplatsen i Stockholm, detta görs för att uppmärksamma den olagliga jakt som skett på ett sårbart och skyddat djur. Det är mycket bra att några tar tag i saken och uppmärksammar att Sverige inte skyddar sina rovdjur.

Sverige har nu med denna vargjakt skämt ut sig internationellt och tappar i anseende i natur och miljöfrågor överlag.

Jag hoppas att politiker, tjänstemän och befolkning reser sig och säger ifrån tillsammans med bevarandeorganisationer, inte för egen skull utan för framtida generationers skull, för naturens skull så att vi har en stor biologisk mångfald, natur i balans även på sikt.

Text: Benny Sellberg, debattör, inspiratör, aktivist

Translation

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiv

Döda vargar 2016

Sverige; 42 stycken

Uppdaterat 2016-12-30

Licensjakten. 2 jan-15 feb. 13 stycken
Jakten i Dalarna avslutad den 20/1-16

Dalarna/Lövsjöreviret
7/1. 1Hane
6/1. 2 Hanar
3/1. 2 Hanar + 1 Tik
2/1. 1 Hane

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 vargar skjutna
9/1. 1 Hanvarg +1 Tik
8/1. 2 Tikar + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norge; 6 st
Finland; 78 st (Licensjakt 2016 19 st)

Döda vargar 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Uppdaterat 2015-12-31
( 142 Skandinaviska vargar dödade i år)

SKYDDSJAKT JÄMTLAND>
> 3 vargar skjutna, 15/2
> 1 varg skjuten, 24/2
LICENSJAKTEN 2015
45 vargar !!
10 vargar skjutna i Värmland, område 1. 28/1
14 vargar skjutna i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 vargar skjutna i Örebro, 1/2
4 vargar skjutna i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 vargar skjutna i Dalarna område 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 döda vargar under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. misstänkt jaktbrott. 5, 7 januari 2015

Tatalt 2014. 48 Stycken

2013 > 33 st. + 14 st. Norska
2012 > 56 st. (+ 5 ofödda)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

Se sidan; Sammanställning döda vargar som ni hittar under Menyn "VARGEN"

Hur många vargar behöver vi ? Linda Laikre

Vargmanifestationen i Sthlm 7/3 2015

WAS demonstration Sthlm Miljödep.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove