Wolf Association Sweden
WAS

Sverige varnas efter vargjakt

European Commission – Fact Sheet

June infringements package: key decisions
Brussels, 18 June 2015
”- The European Commission has requested Sweden to bring wolf hunting into line with EU legislation. Wolves are strictly protected in Sweden, and their population has not reached a level that guarantees the conservation of the species (’favourable conservation status’), as aimed by the legislation. Hunting is only permitted under certain strict conditions. In the view of the Commission, by allowing a licensed hunt in 2010, 2011, 2013, 2014 and 2015, Sweden has established a systemic practice which infringes the Habitats Directive. In particular, Sweden is failing to meet its obligations because it is not considering other satisfactory alternatives and is not ensuring that the licensed hunts are undertaken under strictly supervised conditions, on a selective basis and to a limited extent. Sweden is also failing to demonstrate that hunting would not threaten the growth of the local wolf population to reach a ’favourable conservation status’. An additional reasoned opinion is therefore being sent. Sweden now has two months to notify the Commission of measures taken to remedy this situation. Otherwise, the Commission may decide to refer Sweden to the EU Court of Justice. ”.

Europeiska Kommissionen har begärt att Sverige följer EU’s lagar gällande vargjakten. Vargar är strikt skyddade i Sverige, och deras population har inte nått en nivå som garanterar artens bevarande (”gynnsam bevarandestatus), i enlighet med gällande lagstiftning. Jakt är endast tillåtet under särskilda reglerade omständigheter. Som Kommissionen ser det, har Sverige, genom att tillåta licensjakt 2010, 2011, 2013, 2014 och 2015, etablerat en systematisk metod som gör intrång Habitatsdirektivet. I synnerhet underlåter Sverige sina skyldigheter eftersom man inte begrundar andra tillfredställande alternativ, och försäkrar sig inte om att licensjakten sker under strikta övervakade former, på en selektiv bas och under begränsade former. Sverige misslyckas också med att visa att jakten inte hotar den lokala vargstammens tillväxt till ”gynnsam bevarandestatus”. Ytterligare ett påpekande är därför skickat. Sverige har nu 2 månader på sig att meddela Kommissionen vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda situationen. Annars kan Kommissionen besluta att lämna över ärendet till EU-domstolen.

Inte uppfyllt kraven

Sverige får en sista varning från EU-kommissionen om vargjakten.

EU-kommissionen anser också att licensjakten inte uppfyllt kraven på övervakning, selektivitet och begränsning.

Sverige har nu två månader på sig att argumentera för att licensjakten visst upprätthåller EU:s lagar, eller att den kommer att upphöra, annars hotar EU-kommissionen med att dra Sverige inför EU-domstolen.

> Arbetsliv

Translation

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiv

Döda vargar 2016

Sverige; 42 stycken

Uppdaterat 2016-12-30

Licensjakten. 2 jan-15 feb. 13 stycken
Jakten i Dalarna avslutad den 20/1-16

Dalarna/Lövsjöreviret
7/1. 1Hane
6/1. 2 Hanar
3/1. 2 Hanar + 1 Tik
2/1. 1 Hane

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 vargar skjutna
9/1. 1 Hanvarg +1 Tik
8/1. 2 Tikar + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norge; 6 st
Finland; 78 st (Licensjakt 2016 19 st)

Döda vargar 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Uppdaterat 2015-12-31
( 142 Skandinaviska vargar dödade i år)

SKYDDSJAKT JÄMTLAND>
> 3 vargar skjutna, 15/2
> 1 varg skjuten, 24/2
LICENSJAKTEN 2015
45 vargar !!
10 vargar skjutna i Värmland, område 1. 28/1
14 vargar skjutna i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 vargar skjutna i Örebro, 1/2
4 vargar skjutna i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 vargar skjutna i Dalarna område 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 döda vargar under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. misstänkt jaktbrott. 5, 7 januari 2015

Tatalt 2014. 48 Stycken

2013 > 33 st. + 14 st. Norska
2012 > 56 st. (+ 5 ofödda)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

Se sidan; Sammanställning döda vargar som ni hittar under Menyn "VARGEN"

Hur många vargar behöver vi ? Linda Laikre

Vargmanifestationen i Sthlm 7/3 2015

WAS demonstration Sthlm Miljödep.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove