Association loup en Suède
WAS

Öppet brev till Åsa Romson

WAS rund

WAS (Association loup en Suède) finner det upprörande att landshövding Chris Heister över huvudet på sina egna tjänstemän självsvåldigt rev upp länsstyrelsens enhälliga beslut om att inte bifalla den ansökan om skyddsjakt på varg i det så kallade Sjundareviret i Järna området.

Landshövding Chris Heistner har tidigare har haft koppling till LRF och det är uppseendeväckande att hon omgående efter en uppvaktning från denna organisation ändrar länsstyrelsens beslut i frågan och helt utan grund bifaller den ansökan om skyddsjakt som LRF som ombud för Molstabergs säteri inlämnar.

Inget har i sak förändrats men helt plötsligt heter det att det inte finns några ytterligare åtgärder som kan vidtagas för att förhindra vargangrepp.

Detta trots att inga som helst åtgärder har vidtagits och att fårägarna konsekvent har vägrat att ta emot hjälp i form av så väl ekonomiskt bidrag för stängsling som även hjälp med att utföra denna stängsling.
Vidare har man vägrat att låta fåren gå i den hage som länsstyrelsen provisoriskt iordningställde med både (nattfållor) elnätstängsel och så kallat lapptyg för att skrämma eventuell varg.

Att länsstyrelsens högsta chef då går in och självsvåldigt ändrar ett enhälligt beslut kan inte ses som något annat än rent maktmissbruk och en eftergift för tidigare kollegor som företräder ett särintresse.

Att detta dessutom sker i en tid när Sverige står inför risken att dras inför EU domstolen angående vår inställning till vargfrågan och vår underlåtenhet att följa ingångna avtal är det som vi ser det en ren provokation mot Europas miljökommission.

Lagen föreskriver dessutom att viltet skall vårdas i syfte att
bevara de viltarter som tillhör landets viltbestånd och de fågelarter som tillfälligt förekommer naturligt i landet, et
främja en med hänsyn till allmänna och enskilda intressen lämplig utveckling av viltstammarna, och i och med detta så anser vi att landshövdingen nu bryter mot lagen.

WAS kräver därför att Miljöminister Åsa Romson agerar och uttalar klara direktiv och sätter upp tydliga regler för hur rovdjursfrågan ska skötas.

Det kan inte vara så att den ena länsstyrelsen kräver att det ska finnas väl fungerande stängsel och att andra skyddsåtgärder först måste vidtagas medan en annan länsstyrelse godkänner skyddsjakt trots att inga åtgärder alls har vidtagits.

Vi anser att det måste finnas ett ansvar hos djurägarna att själva se till att ordentliga stängsel på alla sidor (det vill säga även mot vattendrag) uppföres för att skydda sina djur och att daglig tillsyn sker.

Vidare i 31 § Jaktförordningen får det inte ske från motordrivna fortskaffningsmedel. Sådana fortskaffningsmedel eller andra motordrivna anordningar får inte heller användas för att söka efter, spåra, förfölja eller genskjuta vilt, för att hindra vilt att undkomma eller för att avleda viltets uppmärksamhet från den som jagar. Regeringen får meddela föreskrifter om undantag från första stycket. Regeringen får meddela föreskrifter som förbjuder eller ställer upp särskilda villkor för medförande av skjutvapen vid färd med motordrivna fortskaffningsmedel. Lag (1994:1820)

I dag ställs i princip inga krav på djurhållaren för att rovdjursersättning skall utbetalas och på alla de ställen där rovdjursangrepp har skett, har det varit bristfälliga eller inga stängsel alls och detta kan inte anses vara acceptabelt. Att vägra ta emot hjälp eller vidtaga förebyggande åtgärder ska inte per automatik följas av skyddsjaktbeslut. Dessutom på ett genetiskt viktig revir. EU kräver en planering för att vargens status ska vara livskraftig och hållbar för framtiden. Det innebär att genetiskt viktiga revir ska skyddas extra noga.

Vilken annan näringsidkare som helst har att se till att egendom och gods hålls inlåst och skyddat för att försäkringar ska gälla så det kan inte vara ett orimligt krav att det även skall gälla djurhållning.

Att det nu inkommit en överklagan på skyddsjaktbeslutet och att det krävs ytterligare skyddsjakt på två vargar med utökat område, vilket i så fall innebär att valparna kommer att svälta ihjäl utan föräldrar är oetiskt, omoraliskt och oerhört provokativt. Det är nog illa att länsstyrelsens rovdjursansvariga i princip bara behöver vara jägare. Ska en landshövding som säkert inte har någon utbildning eller insikt i rovdjursfrågor, kunna sitta och ändra beslut efter tycke och smak!?

Det måste ställas motkrav innan skyddsjakt, annars blir retoriken att strunta i stängsling så får man till skyddsjaktbeslut. Förebyggande åtgärder är ett måste först och främst.

2015-09-02

Underskrifter:
Association loup en Suède, Styrelse och Arbetsgrupp
Föreningen Naturliv, Johan Örlander
Djurens Ö / Varggrupp, Lili & Susie Päivärinta
Svenska Rovdjursföreningen sektion Stockholm, Peter W Eriksson Godin
Stora Rovdjursgruppen, Marianne Lindblom

Traduction

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Modifier la traduction
par Transposh - translation plugin for wordpress

Catégories

Archives

Tuez les loups 2016

Suède; 42 pièces

Mise à jour 2016-12-30

chasse de licence. 2 jan-15 février. 13 pièces
La chasse en Dalécarlie a terminé la 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Mâle
6/1. 2 Les mâles
3/1. 2 Les mâles + 1 seulement
2/1. 1 Mâle

Gävleborg
la chasse a annulé. 6 loups tir
9/1. 1 loup mâle +1 seulement
8/1. 2 tapis + 1 loup mâle
5/9. 1 loup mâle

Norvège; 6 er
Finlande; 78 er (Permis de chasse 2016 19 er)

Tuez les loups 2014-15

2015
Suède; 71er
Norvège; 13er
Finlande; 48 er
Mise à jour 2015-12-31
( 142 Loups scandinaves tués cette année)

L'abattage JAMTLAND & gt;
& Gt; 3 loups tir, 15/2
& Gt; 1 loup tir, 24/2
La chasse licence 2015
45 Wolves !!
10 loups abattus dans le Värmland, zone 1. 28/1
14 loups abattus dans le Värmland, zone 2. 28/1
12 +1 loups abattus à Orebro, 1/2
4 loups abattus en Dalécarlie, zone 1. 28/1
4+1 loups abattus dans la région de Dalarna 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 tuer des loups pendant la t.o.m de chasse 1/2 -15

3 er. chasse délit présumé. 5, 7 Janvier 2015

Tatalt 2014. 48 Pièces

2013 & Gt; 33 er. + 14 er. Norvégien
2012 & Gt; 56 er. (+ 5 naître)
2011 & Gt; 40 er.
2010 & Gt; 60 er.

Voir la page; Compilation tuer les loups que vous pouvez trouver sous le menu "WOLF"

Combien de loups, nous devons ? Linda Laikre

Loup Manifestation à Stockholm 7/3 2015

WAS démonstration Sthlm Miljödep.

Tout le contenu original sur ces pages sont empreintes digitales et certifiée par Digiprove