Wolf Association Sverige
WAS

Vargen och dess sårbarhet (VU)

Här återger vi SLU’s ArtDatabank om VargCanis Lupus

Utbredning och ekologi

Arten fanns under 1800-talet spridd över större delen av landet varefter den minskade kraftigt till följd av jakt och förföljelse. Arten blev utrotad från Sverige under 1970-talet. Numera finns reproducerande vargar i Mellansverige, med det tätaste beståndet i Värmlands, Dalarnas och norra Örebros län. Enstaka reproduktioner sker eller har skett även utanför dessa län, nämligen i Västmanlands, Gävleborgs, Jämtlands och Stockholms län, och utbredningsområdet växer. Revirmarkerande par, som ännu inte reproducerat sig, samt kringströvande ensamma vargar, påträffas regelbundet längre söderut, enstaka individer ända ned till Skåne. Till följd av politiska beslut får varg inte etablera sig i renskötselområdet. Vargen är ett skogslevande djur som i stor utsträckning är beroende av större bytesdjur som älg, rådjur och ren.

Hot och rödlistning

Två stora hot föreligger, nämligen dålig genetisk status till följd av inavel samt illegal jakt. Legal jakt riskerar att låsa fast populationsstorleken vid en nivå motsvarande Starkt hotad (EN), Vargen rödlistas på grund av en liten population. Beståndet ökar och häromåret passerades gränsen mellan kategorierna Starkt hotad (EN) och Sårbar (VU). Enligt IUCN:s (Internationella Naturvårdsunionens) kriterier ligger gränsen vid 250 reproducerande (könsmogna) enkeltpersoner.

Åtgärder

För att erhålla en långsiktigt livskraftig stam måste vargar med östligt ursprung ges möjlighet att etablera och reproducera sig i syfte att minska graden av inavel. Om detta ska lyckas bör 1­–2 genetiskt effektiva invandrare (dvs. individer som reproducerar sig) tillåtas ta sig till områden söder om rennäringsområdet per år. Mycket viktigt är att avkomman till dessa par i sin tur tillåts reproducera sig. Eftersom varg stundom kan ge sig på tamboskap, oftast får, är det önskvärt att uppsättning av vargsäkra stängsel subventioneras till utsatta och presumtivt utsatta djurägare. Den illegala jakten måste upphöra. Det av riksdagen fastställda minimimålet bedöms av många forskare som helt otillräckligt för att arten ska uppnå gynnsam bevarandestatus. Det är därför nödvändigt att det inte betraktas som ett maximimål.

Kommentar

Varg har valts som ett exempel på en art där politiska beslut i stor utsträckning avgör vilken hotkategori den hamnar i. Riksdagen har beslutat att den svenska populationen har gynnsam bevarandestatus vid 27 reproducerande par, vilket motsvarar cirka 190 reproduktiva individer eller 270 enkeltpersoner. Detta motsvarar Starkt hotad (EN) enligt IUCN:s kriterier. Ensamma vargar kan vandra långt och snabbt i sitt sökande efter partner. Tillryggaläggande av upp emot 50 kilometer på ett dygn har konstaterats. Ett vargrevir kan vara upp till 1 000 kvadratkilometer.

Utbredningskarta varg

>>>Läs mer om varg i artfakta här på artdatabanken.se

Oversættelse

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Rediger Oversættelse
ved Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiv

Dræb ulvene 2016

Sverige; 42 stykker

Opdateret 2016-12-30

jagt licens. 2 jan-15 feb. 13 stykker
Jagten i Dalarna afsluttet 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Mand
6/1. 2 Hanner
3/1. 2 Hanner + 1 kun
2/1. 1 Mand

Gävleborg
jagt afblæst. 6 ulve skudt
9/1. 1 mandlige ulv +1 kun
8/1. 2 mat + 1 mandlige ulv
5/9. 1 mandlige ulv

Norge; 6 st
Finland; 78 st (Jagt licens 2016 19 st)

Dræb ulvene 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Opdateret 2015-12-31
( 142 Skandinaviske ulve dræbt i år)

Udsætternedslag Jämtland & gt;
& Gt; 3 ulve skudt, 15/2
& Gt; 1 ulv skudt, 24/2
Licenseret jagt 2015
45 Wolves !!
10 ulve skudt i Värmland, område 1. 28/1
14 ulve skudt i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 ulve skudt i Örebro, 1/2
4 ulve skudt i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 ulve skudt i Dalarna-regionen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 dræbe ulve under jagten t.o.m 1/2 -15

3 st. jagt mistænkt kriminalitet. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Pieces

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norwegian
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ufødt)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Se side; Compilation dræbe ulve som du kan finde under menuen "WOLF"

Hvor mange ulve vi har brug for ? Linda Laikre

Wolf Manifestation i Stockholm 7/3 2015

VAR demonstration Sthlm Miljödep.

Alt originalt indhold på disse sider er fingeraftryk og certificeret af Digiprove