Wolf Verband Schweden
WAS

WAS skrivelse till NVV och LST angående löshundsjakt i naturreservat och Molstaberg

WAS logga med svart bakgrund1 (250x246)

I dagarna har två nya angrepp av varg på får i Molstaberg inträffat, vilket borde vara en väckarklocka för berörd myndighet. Sedan alfatiken sköts har hanen och valparna dragit sig undan i naturreservatet som finns i anslutning till reviret och det har varit lugnt och inga angrepp på får har förekommit förrän nu.
Man måste då fråga sig vad som har föranlett det ändrade beteendet och framkallat dessa nya angrepp på tamdjur?

Jagd!!!

Vid skyddsjakten drevs vargarna bort från Molstaberg på grund av ökad mänsklig aktivitet i området. Vargarna drog sig helt enkelt undan till lugnare trakter där hanen i någorlunda ro kunde ägna sig åt att föda sig och sina valpar.

Just nu pågår det jakt med lös hund i det område dit vargfamiljen hade dragit sig undan, och lösspringande hundar och annan aktivitet i samband med jakten stör nu den tidigare friden. Vargarna måste än en gång dra sig undan.

Det kan inte vara svårt att inse att fåren i Molstaberg åter är ett lockande byte för varghanen och dennes valpar eftersom det fortfarande, är näst intill obefintliga stängsel runt omkring hagarna där fåren går. Lagen om minsta möjliga motstånd gäller i lika hög grad vargen som allt annat levande varför det är logiskt att vargarna nu har kommit tillbaka.

WAS anser att jakt med lös hund är något som borde undvikas i vargrevir och att jakt med lös hund definitivt aldrig borde vara tillåten i ett naturreservat.
Ett naturreservat borde i vår mening få vara just ett reservat där djuren är fredade och där människan påverkar så lite som möjligt.
Miljöbalken anger följande skäl till att bilda naturreservat:

* Bevara biologisk mångfald
* Vårda och bevara värdefulla naturmiljöer
* Tillgodose behov av områden för friluftslivet
* Skydda återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer
* Skydda återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter

Att tillåta jakt med lös hund kan inte anses vara attSkydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda artertvärtom måste det anses utgöra en icke ringa olägenhet för skogens djur då drivande hundar skrämmer och irriterar i stort sett allt vilt och när det gäller varg som är en rödlistad och därmed extra skyddsvärd art står löshundsjakt snarare i konflikt med vargens intresse.

§28 används allt som oftast av jägare när dom har släppt hunden i ett vargrevir och just denna flock miste sin alfatik vid en påstådd §28 som ju för närvarande är under polisutredning, vilket ytterligare gör flocken sårbar då det nu endast finns en vuxen varg kvar som kan uppfostra och lära upp valparna.

WAS kräver nu att all jakt med lös hund omedelbart stoppas i det berörda området och helst all jakt överhuvudtaget, åtminstone i naturreservatet.

(Som stöd för det vi påstår här så har vi vittnesuppgifter, fotografier och ett antal filmsekvenser på en lös hund som dessutom ofredade en barnfamilj i det aktuella området)

Per Dunberg /
Ordförande för WAS (Wolf Verband Schweden)
Org nr: 802454-4846

Übersetzung

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Bearbeiten Übersetzung
durch Transposh - Übersetzungs-Plug-In für WordPress

Kategorien

Archiv

Tötet die Wölfe 2016

Schweden; 42 Stücke

Aktualisiert 2016-12-30

Lizenzjagd. 2 jan-15. Februar. 13 Stücke
Die Jagd in Dalarna schloss die 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Männlich
6/1. 2 Männlich
3/1. 2 Männlich + 1 nur
2/1. 1 Männlich

Gävle
Jagd abgeblasen. 6 Wölfe erschossen
9/1. 1 männlicher Wolf +1 nur
8/1. 2 Matte + 1 männlicher Wolf
5/9. 1 männlicher Wolf

Norwegen; 6 st
Finnland; 78 st (Jagdschein 2016 19 st)

Tötet die Wölfe 2014-15

2015
Schweden; 71st
Norwegen; 13st
Finnland; 48 st
Aktualisiert 2015-12-31
( 142 Skandinavischen Wölfe in diesem Jahr getötet)

Culling JAMTLAND & gt;
& Gt; 3 Wölfe erschossen, 15/2
& Gt; 1 Wolf erschossen, 24/2
Lizenzierte Jagd 2015
45 Wölfe !!
10 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 1. 28/1
14 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 2. 28/1
12 +1 Wölfe in Orebro erschossen, 1/2
4 Wölfe in Dalarna erschossen, Bereich 1. 28/1
4+1 Wölfe in der Region Dalarna erschossen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Gesamt: 45 während der Jagd t.o.m töten Wölfe 1/2 -15

3 st. Jagd vermeintlichen Verbrechens. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Stücke

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norwegisch
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ungeboren)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Siehe Seite; Compilation töten Wölfe, die Sie unter dem Menü finden "WOLF"

Wie viele Wölfe wir brauchen ? Linda Laikre

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

WAS Demonstration Sthlm Miljödep.

Alle Original-Inhalte auf diesen Seiten wird Fingerabdrücke und zertifiziert durch Digiprove