Wolf Association Sweden
WAS

WAS Överklagar Licensjakten 2016

 

WAS rund

Datum: 2015-12-14

Wolf Association Sweden ( WAS ) överklagar och kräver inhibition av besluten om licensjakt på varg i Sverige 2016 I Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Örebro & Västmanlands Län med ärendenummer: 218-7632-2015, 218-7621-2015, 218-5939-2015, 218-11691-2015, 218-5670-15

Då det har framkommit att inventeringen av vår svenska vargstam genomförs på bristfälliga grunder där det inte tas någon hänsyn till redan döda vargar och även så kallade gränsgångare mellan Sverige och Norge och då det dessutom inte tas någon hänsyn till mörkertalet över olagligt skjutna vargar finner vi att antalet vargar som ligger till grund för 2016 års licensjakt är för högt och att antalet vargar inte kommer upp till den gräns som är satt som lägsta nivå för en genetiskt gynnsam bevarandestatus av vargen som art här i landet.

Till dags dato är det 69 kända vargar (mörkertalet är okänt men torde vara betydande) bara i Sverige som har dött och som ändå ingår i beräkningsunderlaget 81 stycken totalt norska vargar inräknade.

Enligt naturvårdsverkets egna beräkningar är det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2014/15 cirka 460 vargar inklusive de vargar som dött under samma period. Osäkerhetsfaktorn (konfidensintervallet) ligger mellan 364 och 598 vargar. I Sverige beräknas antalet vargar, utan hänsyn tagen till vargar som dött under inventeringsperioden, till cirka 415 vargar med ett konfidensintervall mellan 328 och 539.

Det skulle med naturvårdsverkets egna siffror betyda att vi har 346 vargar här i landet och om man då tillåter licensjakt på ytterligare 46 vargar hamnar siffran på 300 vargar jämnt och tar vi då också hänsyn till att det finns ett stort mörkertal av olagligt avlivade vargar står det klart att vi inte har en svensk vargstam som uppnår GYBS.

Som stöd för detta vårt påstående att mörkertalet är stort hänvisar vi till rikspolisstyrelsens delbetänkande angående jakt och viltförvaltning från 2014-02-03 med diarenummer: A 282.202/2013 där det bland annat anges att citat ”Grova jaktbrott riktade mot dom stora rovdjuren är av en sådan omfattning att det påverkar förvaltningen av dessa” slut citat.
Detta betyder i klartext att det sker en omfattande tjuvjakt som på grund av sin omfattning allvarligt hotar våra svenska rovdjur och att då låta samma intressegrupp få bedriva licensjakt är jämförbart med det gamla ordspråket om att sätta bocken som trädgårdsmästare.

Det finns inget underlag i Art- och habitatdirektivet som styrker licensjakt på varg.
EU-lagen är den lag som naturvårdsverket som myndighet har att följa enligt grundlagen.
Varg får inte jagas och dödas i Sverige och naturvårdsverket har som myndighet skyldighet att se till att detta inte sker.
WAS anser att myndigheten inte har skött sitt uppdrag som tilldelats av svenska folket, där över 70 % är djur- och naturvänner och som sådana inte accepterar att myndigheter bryter mot gällande lag. I stället anser vi att Svenska länsstyrelser med naturvårdsverkets goda minne har brutit mot gällande lagar för att tillfredsställa en liten intressegrupp med jakt som hobby.
Vargen är i Europa en starkt skyddad art där den är prioriterad och rödlistad varför den inte får jagas och dödas vare sig i Sverige eller någon annan stans i Västeuropa.
Därför kräver nu WAS att besluten om licensjakt på varg för 2016 underkänns och inhiberas till en oberoende domstol har fått utreda om det är enligt Svensk och EU rätt förenligt med Art och habitatsdirektivet att genomföra en licensjakt på så bristfälliga beräkningsgrunder.

För Wolf Association Sweden
Org nr: 802454-4846
g/m Per Dunberg, Ordförande

admin-ajax.phpOverklagan licensjakt varg 2016

 

Translation

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiv

Döda vargar 2016

Sverige; 42 stycken

Uppdaterat 2016-12-30

Licensjakten. 2 jan-15 feb. 13 stycken
Jakten i Dalarna avslutad den 20/1-16

Dalarna/Lövsjöreviret
7/1. 1Hane
6/1. 2 Hanar
3/1. 2 Hanar + 1 Tik
2/1. 1 Hane

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 vargar skjutna
9/1. 1 Hanvarg +1 Tik
8/1. 2 Tikar + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norge; 6 st
Finland; 78 st (Licensjakt 2016 19 st)

Döda vargar 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Uppdaterat 2015-12-31
( 142 Skandinaviska vargar dödade i år)

SKYDDSJAKT JÄMTLAND>
> 3 vargar skjutna, 15/2
> 1 varg skjuten, 24/2
LICENSJAKTEN 2015
45 vargar !!
10 vargar skjutna i Värmland, område 1. 28/1
14 vargar skjutna i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 vargar skjutna i Örebro, 1/2
4 vargar skjutna i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 vargar skjutna i Dalarna område 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 döda vargar under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. misstänkt jaktbrott. 5, 7 januari 2015

Tatalt 2014. 48 Stycken

2013 > 33 st. + 14 st. Norska
2012 > 56 st. (+ 5 ofödda)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

Se sidan; Sammanställning döda vargar som ni hittar under Menyn "VARGEN"

Hur många vargar behöver vi ? Linda Laikre

Vargmanifestationen i Sthlm 7/3 2015

WAS demonstration Sthlm Miljödep.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove