Wolf Verband Schweden
WAS

Skyddsjakt på varg nära Östersund. WAS Överklagar !

Tisdagen den 15 december fattade Länsstyrelsen i Jämtland beslut om skyddsjakt på den varg som uppehåller sig i området Brunflo, Aspås och Stugun sedan i somras.

Den aktuella vargen är en hane av skandinavisk härkomst. Vargen är född i Kukumäki-reviret i trakten av Los i Hälsingland.

>Länsstyrelsen Jämtland
Bilden tagen av Lst Jämtland

WAS Överklagar !
WAS rund

Auf: Länsstyrelsen Jämtland
Registrator Naturvårdsverket

2015-12-17

Wolf Verband Schweden ( WAS ) Överklagar härmed och begär omedelbar inhibition av skyddsjakten på en stycken varg inom Ohredahke sameby Jämtlands län med ärendenummer: 218-8478-2015

Det är vår bestämda åsikt att det finns andra alternativ att tillgå som måste prövas innan man kan besluta om skyddsjakt.

Vargen är i vårt land upptagen som extra skyddsvärd då den svenska vargstammen ännu inte har uppnått gränsen för vad som kan kallas gynnsam bevarandestatus ( GYBS )och då det bara under detta år har fallit bort 69 stycken kända vargar mörkertalet ( som torde vara omfattande ) oräknat finner vi att rennäringen måste acceptera förekomsten av varg i renbetesområdet för att GYBS överhuvud taget ska kunna uppnås.

Sverige är ett i Europa unikt land med en unik vildmark med ett unikt växt och djurliv där vargen ingår som topp predator i näringskedjan och liksom att vi som djur och miljörättsorganisation motsätter oss att ekonomiska intressen skövlar vår unika vildmark i jakt på mineraler motsätter vi oss även att ekonomiska intressen får skövla och utarma vår fauna.

Hintergrund
Den 3 december inkom Ohredahke sameby med en ansökan om skyddsjakt efter den varg som uppehåller sig mellan Östersund och Stugun.
Samebyn anför att eftersom hela samebyns vinterbetesområde berörs av vargetableringar så finns det ingen annan lösning än att avliva den varg som befinner sig inom aktuellt område.
Den vinterhjord som samebyn planerat ska beta i området mellan Östersund och Stugun utfodras för närvarande i hage, fodret hade beräknats räcka till och med den 8 december och därefter måste vinterhjord den få tillgång till vinterbete.
Renar som hägnas under längre tid riskerar att drabbas av parasiter och sjukdomar.

WAS hävdar att det borde finnas andra lösningar för att skydda renarna.
Bättre bevakning och daglig tillsyn
Vid behov inhägna och utfodra
Mindre mer lätthanterliga renhjordar

Det är bara tre av många andra möjligheter som måste provas först innan skyddsjakt som allra yttersta alternativ kan komma i fråga.
Att som samebyn hävda att renar som hägnas under längre tid riskerar att drabbas av parasiter och sjukdomar är bara att anse som en undanflykt då varje tamdjursägare har skyldighet att avmaska och vaccinera sin djurbesättning och detta således i stället borde vara en fråga för länsveterinären att kontrollera att djurskyddslagarna efterlevs.

Därför kräver WAS att skyddsjakten på denna varg omedelbart inhiberas och stoppas

Wolf Verband Schweden
Orgnr; 802454-4846
gm/ Per Dunberg
Vorsitzender

admin-ajax.php

Übersetzung

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Bearbeiten Übersetzung
durch Transposh - Übersetzungs-Plug-In für WordPress

Kategorien

Archiv

Tötet die Wölfe 2016

Schweden; 42 Stücke

Aktualisiert 2016-12-30

Lizenzjagd. 2 jan-15. Februar. 13 Stücke
Die Jagd in Dalarna schloss die 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Männlich
6/1. 2 Männlich
3/1. 2 Männlich + 1 nur
2/1. 1 Männlich

Gävle
Jagd abgeblasen. 6 Wölfe erschossen
9/1. 1 männlicher Wolf +1 nur
8/1. 2 Matte + 1 männlicher Wolf
5/9. 1 männlicher Wolf

Norwegen; 6 st
Finnland; 78 st (Jagdschein 2016 19 st)

Tötet die Wölfe 2014-15

2015
Schweden; 71st
Norwegen; 13st
Finnland; 48 st
Aktualisiert 2015-12-31
( 142 Skandinavischen Wölfe in diesem Jahr getötet)

Culling JAMTLAND & gt;
& Gt; 3 Wölfe erschossen, 15/2
& Gt; 1 Wolf erschossen, 24/2
Lizenzierte Jagd 2015
45 Wölfe !!
10 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 1. 28/1
14 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 2. 28/1
12 +1 Wölfe in Orebro erschossen, 1/2
4 Wölfe in Dalarna erschossen, Bereich 1. 28/1
4+1 Wölfe in der Region Dalarna erschossen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Gesamt: 45 während der Jagd t.o.m töten Wölfe 1/2 -15

3 st. Jagd vermeintlichen Verbrechens. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Stücke

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norwegisch
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ungeboren)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Siehe Seite; Compilation töten Wölfe, die Sie unter dem Menü finden "WOLF"

Wie viele Wölfe wir brauchen ? Linda Laikre

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

WAS Demonstration Sthlm Miljödep.

Alle Original-Inhalte auf diesen Seiten wird Fingerabdrücke und zertifiziert durch Digiprove