Wolf Association Sweden
WAS

WAS överklagar utökad licensjakten efter varg

Länsstyrelsen beslutade under måndagen den 1 februari att utöka tilldelningen för licensjakten med två vargar. Detta eftersom DNA-analyser och spårningar visar att ytterligare vargar med härkomst i Åmot/Ockelbo-reviret finns kvar i området.

Den 10 november 2015 beslutade Länsstyrelsen om licensjakt på varg i Åmot/Ockelbo-reviret. Jakten omfattade sex vargindivider som fälldes under jaktens inledande vecka.

Läs beslutet om utökad tilldelning här

Läs tidigare meddelat beslut om licensjakt på varg här

Överklagan                    2016-02-02

Wolf Association Sweden ( WAS ) överklagar härmed och begär omedelbar inhibition av länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om utökad licensjakt på två vargar med ärendenummer Dnr 218-743-16
WAS anser att beslutet måste anses vara olagligt då Förvaltningsrätten i Uppsala kom fram till att licensjakt på varg strider mot både svensk lag och EU.s art och habitatsdirektiv vilket sverige har förbundit sig att följa.
Förvaltningsrätten i Uppsala kom fram till följande slutsats: citat ”Beslutet av Länsstyrelsen i Västmanlands län den 11 november 2015 att tillåta licensjakt efter varg i Färnareviret i Västmanlands län strider mot ett EU-direktiv och svensk lagstiftning” slut citat.
Med stöd av detta finner WAS att den utökade licensjakten i Gävleborgs län omedelbart måste inhibieras och stoppas till det har utretts hurvida jakten är laglig eller inte.
Vidare anser WAS att varje vargindivid är viktig för att vargstammen skall kunna uppnå gynnsam bevarandestatus (GYBS) varför ytterligare avskjutning allvarligt kan skada vargstammens utveckling i positiv riktning.
Vi kan bara se att denna jakt har till syfte att hålla vargstammen på en så låg nivå som möjligt i stället för att verka för en godtagbar bevarandestatus.
En godtagbar bevarandestatus för den nordiska vargpopulationen är c:a 1500-3000 vargar om man ser till den genetiska vetenskapen i ämnet och dagens mål med c:a 300 vargar är bara ett politiskt uppställt mål i avsikt att gå ett särintresse till mötes.
WAS anser att det inte på långt när är en för stor vargpopulation utan vad vi i WAS kan förstå torde det i stället förhålla sig så att räcker inte klövviltet till när klövviltstammarna ändå är onaturligt stora (till enorma kostnader för samhället i övrigt) är det jägarnas antal som har fått växa okontrollerat och inte vargens.
Samtidigt säger Naturvårdsverket att det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas:
Jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar.
Jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen.
Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.
Då det har framkommit att inventeringen av vår svenska vargstam genomförs på bristfälliga grunder där det inte tas någon hänsyn till redan döda vargar och även så kallade gränsgångare mellan Sverige och Norge och då det dessutom inte tas någon hänsyn till mörkertalet över olagligt skjutna vargar finner vi att antalet vargar som ligger till grund för 2016 års licensjakt är för högt och att antalet vargar inte kommer upp till den gräns som är satt som lägsta nivå för en genetiskt gynnsam bevarandestatus av vargen som art här i landet.
Till dags dato är det 71 kända vargar (mörkertalet är okänt men torde vara betydande) bara i Sverige som har dött och som ändå ingår i beräkningsunderlaget 84 stycken totalt norska vargar inräknade från 2015. Redan i år 2016 tillkommer 20 stycken döda vargar varav 13 stycken i årets licensjakt.
Enligt naturvårdsverkets egna beräkningar är det totala antalet vargar i Skandinavien vintern 2014/15 cirka 460 vargar inklusive de vargar som dött under samma period. Osäkerhetsfaktorn (konfidensintervallet) ligger mellan 364 och 598 vargar. I Sverige beräknas antalet vargar, utan hänsyn tagen till vargar som dött under inventeringsperioden, till cirka 415 vargar med ett konfidensintervall mellan 328 och 539.
Det skulle med naturvårdsverkets egna siffror betyda att vi har 346 vargar här i landet och om man då tillåter licensjakt på ytterligare 46 vargar hamnar siffran på 300 vargar jämnt och tar vi då också hänsyn till att det finns ett stort mörkertal av olagligt avlivade vargar står det klart att vi inte har en svensk vargstam som uppnår GYBS.
Som stöd för detta vårt påstående att mörkertalet är stort hänvisar vi till rikspolisstyrelsens delbetänkande angående jakt och viltförvaltning från 2014-02-03 med diarenummer:
A 282.202/2013 där det bland annat anges att citat -”Grova jaktbrott riktade mot dom stora rovdjuren är av en sådan omfattning att det påverkar förvaltningen av dessa” slut citat.
Detta betyder i klartext att det sker en omfattande tjuvjakt som på grund av sin omfattning allvarligt hotar våra svenska rovdjur och att då låta samma intressegrupp få bedriva licensjakt är jämförbart med det gamla ordspråket om att sätta bocken som trädgårdsmästare.
Det finns inget underlag i Art- och habitatdirektivet som styrker licensjakt på varg.
EU-lagen är den lag som naturvårdsverket som myndighet har att följa enligt grundlagen.
Varg får inte jagas och dödas i Sverige och naturvårdsverket har som myndighet skyldighet att se till att detta inte sker.
WAS anser att myndigheten inte har skött sitt uppdrag som tilldelats av Svenska folket, där över 70 % är djur- och naturvänner och som sådana inte accepterar att myndigheter bryter mot gällande lag.
I stället anser vi att Svenska länsstyrelser med naturvårdsverkets goda minne har brutit mot gällande lagar för att tillfredsställa en liten intressegrupp med jakt som hobby.
Vargen är i Europa en starkt skyddad art där den är prioriterad och rödlistad varför den inte får jagas och dödas vare sig i Sverige eller någon annan stans i Västeuropa.

Datum som ovan
Wolf Association Sweden
Orgnr: 802454-4846
gm/Per Dunberg. Ordförande

admin-ajax.php

WAS Överklagan för utskrift

> WAS Overklagan licensjakt Gavle

Translation

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiv

Döda vargar 2016

Sverige; 42 stycken

Uppdaterat 2016-12-30

Licensjakten. 2 jan-15 feb. 13 stycken
Jakten i Dalarna avslutad den 20/1-16

Dalarna/Lövsjöreviret
7/1. 1Hane
6/1. 2 Hanar
3/1. 2 Hanar + 1 Tik
2/1. 1 Hane

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 vargar skjutna
9/1. 1 Hanvarg +1 Tik
8/1. 2 Tikar + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norge; 6 st
Finland; 78 st (Licensjakt 2016 19 st)

Döda vargar 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Uppdaterat 2015-12-31
( 142 Skandinaviska vargar dödade i år)

SKYDDSJAKT JÄMTLAND>
> 3 vargar skjutna, 15/2
> 1 varg skjuten, 24/2
LICENSJAKTEN 2015
45 vargar !!
10 vargar skjutna i Värmland, område 1. 28/1
14 vargar skjutna i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 vargar skjutna i Örebro, 1/2
4 vargar skjutna i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 vargar skjutna i Dalarna område 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 döda vargar under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. misstänkt jaktbrott. 5, 7 januari 2015

Tatalt 2014. 48 Stycken

2013 > 33 st. + 14 st. Norska
2012 > 56 st. (+ 5 ofödda)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

Se sidan; Sammanställning döda vargar som ni hittar under Menyn "VARGEN"

Hur många vargar behöver vi ? Linda Laikre

Vargmanifestationen i Sthlm 7/3 2015

WAS demonstration Sthlm Miljödep.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove