Wolf Verband Schweden
WAS

WAS överklagar utökad licensjakten efter varg

Länsstyrelsen beslutade under måndagen den 1 februari att utöka tilldelningen för licensjakten med två vargar. Detta eftersom DNA-analyser och spårningar visar att ytterligare vargar med härkomst i Åmot/Ockelbo-reviret finns kvar i området.

Den 10 November 2015 beslutade Länsstyrelsen om licensjakt på varg i Åmot/Ockelbo-reviret. Jakten omfattade sex vargindivider som fälldes under jaktens inledande vecka.

Läs beslutet om utökad tilldelning här

Läs tidigare meddelat beslut om licensjakt på varg här

Rechtsmittel 2016-02-02

Wolf Verband Schweden ( WAS ) överklagar härmed och begär omedelbar inhibition av länsstyrelsen i Gävleborgs läns beslut om utökad licensjakt på två vargar med ärendenummer Dnr 218-743-16
WAS anser att beslutet måste anses vara olagligt då Förvaltningsrätten i Uppsala kom fram till att licensjakt på varg strider mot både svensk lag och EU.s art och habitatsdirektiv vilket sverige har förbundit sig att följa.
Förvaltningsrätten i Uppsala kom fram till följande slutsats: citatBeslutet av Länsstyrelsen i Västmanlands län den 11 November 2015 att tillåta licensjakt efter varg i Färnareviret i Västmanlands län strider mot ett EU-direktiv och svensk lagstiftning” Zitat Ende.
Med stöd av detta finner WAS att den utökade licensjakten i Gävleborgs län omedelbart måste inhibieras och stoppas till det har utretts hurvida jakten är laglig eller inte.
Vidare anser WAS att varje vargindivid är viktig för att vargstammen skall kunna uppnå gynnsam bevarandestatus (GYBS) varför ytterligare avskjutning allvarligt kan skada vargstammens utveckling i positiv riktning.
Vi kan bara se att denna jakt har till syfte att hålla vargstammen på en så låg nivå som möjligt i stället för att verka för en godtagbar bevarandestatus.
En godtagbar bevarandestatus för den nordiska vargpopulationen är c:ein 1500-3000 vargar om man ser till den genetiska vetenskapen i ämnet och dagens mål med c:ein 300 vargar är bara ett politiskt uppställt mål i avsikt att gå ett särintresse till mötes.
WAS anser att det inte på långt när är en för stor vargpopulation utan vad vi i WAS kan förstå torde det i stället förhålla sig så att räcker inte klövviltet till när klövviltstammarna ändå är onaturligt stora (till enorma kostnader för samhället i övrigt) är det jägarnas antal som har fått växa okontrollerat och inte vargens.
Samtidigt säger Naturvårdsverket att det är fem kriterier som ska vara uppfyllda för att beslut om licensjakt ska kunna fattas:
Jakten ska ha ett tydligt syfte utan andra lämpliga lösningar.
Jakten ska inte försvåra för gynnsam bevarandestatus för vargstammen.
Jakten ska vara lämplig med hänsyn till stammarnas storlek och sammansättning samt ske selektivt och under strängt kontrollerade förhållanden.
Wie hat sich herausgestellt, dass der Bestand an unseren schwedischen Wolfspopulation wird auf schwachen Gründen implementiert, wo es berücksichtigt nicht schon tot Wölfe zu nehmen, und sogar so genannte Grenze zwischen Schweden und Norwegen, und darüber hinaus berücksichtigt nicht die Dunkelziffer von illegal geschossen Wölfe zu nehmen, finden wir, dass die Zahl der Wölfe, die die Grundlage für die ist 2016 Jahres-Lizenz Jagd zu hoch ist und dass die Anzahl der Wölfe kommen nicht bis an die Grenze, die als der untersten Ebene eines genetisch günstigen Erhaltungszustand des Wolfs als Spezies in diesem Land eingestellt ist.
Bis heute ist es 71 bekannt Wölfe (Dunkelziffer ist unbekannt, aber wahrscheinlich erheblich sein) nur in Schweden, die in der Berechnungsgrundlage gestorben sind und die dennoch enthalten 84 stycken totalt norska vargar inräknade från 2015. Redan i år 2016 tillkommer 20 stycken döda vargar varav 13 stycken i årets licensjakt.
Laut EPA-eigene Berechnungen, die Gesamtzahl der Wölfe in Skandinavien Winter 2014/15 über 460 Wölfe, darunter Wölfe, die im gleichen Zeitraum starben. Die Unsicherheit (konfidensintervallet) zwischen 364 und 598 Wölfe. In Schweden ist die Zahl der Wölfe, ohne Rücksicht auf die Wölfe, die während des Bestandszeitraums starben, bis etwa 415 Wölfe mit einem Konfidenzintervall zwischen 328 und 539.
Es wäre der EPA eigenen Zahlen zeigen, dass wir 346 Wölfe in diesem Land, und wenn Sie dann erlauben lizenzierte Jagd auf eine weitere 46 Wolves-Ports heraus auf 300 Wolves gleichmäßig und berücksichtigen wir, dass es eine große Dunkelziffer von illegal getötet Wölfe nehmen, ist es klar, dass wir nicht über eine schwedische Wolfspopulation, die GYBS erreicht.
Um dies zu unterstützen, unseren Anspruch, dass die tatsächliche Zahl groß ist, verweisen wir auf den Zwischenbericht der National Police Board über die Jagd und Wildtiermanagement aus 2014-02-03 mit Spanferkel Verleih:
EIN 282.202/2013 där det bland annat anges att citat -“Serious Jagd Straftaten gegen die großen Raubtiere sind von so einer Skala, die es betrifft die Verwaltung dieser” Zitat Ende.
Dies bedeutet eindeutig, dass es eine verbreitete Wilderei, die wegen ihres Umfangs ernsthaft bedroht unsere schwedischen Raubtiere und lassen Sie dann das gleiche Interesse an lizenzierte Jagd tragen ist vergleichbar mit dem alten Sprichwort über den Fuchs zu bewachen.
Es gibt keine Grundlage in Art- und der Habitat-Richtlinie erweist lizenzierte Jagd auf Wölfe.
EU-Recht ist das Recht, das die Umweltschutzbehörde und die Behörden müssen im Rahmen der Verfassung folgen.
Wolf gejagt und getötet werden in Schweden und der schwedischen Umweltschutzbehörde hat die erforderlich ist, um sicherzustellen, dass dies nicht geschieht Behörde.
WAS anser att myndigheten inte har skött sitt uppdrag som tilldelats av Svenska folket, wo mehr 70 % sind Tiere- und Naturliebhaber, und als solche nicht akzeptieren können, dass die Behörden gegen geltendes Recht verstoßen.
Stattdessen glauben wir, dass die schwedischen Provinzialregierungen mit EPA gutes Gedächtnis hat bestehende Gesetze, um ein kleines Interesse an der Jagd als Hobby zu befriedigen verletzt.
Der Wolf ist in Europa ein hoch geschützten Arten, wo sie priorisiert und der Roten Liste, warum es nicht gejagt und getötet werden, entweder in Schweden oder anderswo in Westeuropa.

Datum som ovan
Wolf Verband Schweden
Orgnr: 802454-4846
gm/Per Dunberg. Vorsitzender

admin-ajax.php

WAS Överklagan för utskrift

> WAS Overklagan licensjakt Gavle

Übersetzung

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Bearbeiten Übersetzung
durch Transposh - Übersetzungs-Plug-In für WordPress

Kategorien

Archiv

Tötet die Wölfe 2016

Schweden; 42 Stücke

Aktualisiert 2016-12-30

Lizenzjagd. 2 jan-15. Februar. 13 Stücke
Die Jagd in Dalarna schloss die 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Männlich
6/1. 2 Männlich
3/1. 2 Männlich + 1 nur
2/1. 1 Männlich

Gävle
Jagd abgeblasen. 6 Wölfe erschossen
9/1. 1 männlicher Wolf +1 nur
8/1. 2 Matte + 1 männlicher Wolf
5/9. 1 männlicher Wolf

Norwegen; 6 st
Finnland; 78 st (Jagdschein 2016 19 st)

Tötet die Wölfe 2014-15

2015
Schweden; 71st
Norwegen; 13st
Finnland; 48 st
Aktualisiert 2015-12-31
( 142 Skandinavischen Wölfe in diesem Jahr getötet)

Culling JAMTLAND & gt;
& Gt; 3 Wölfe erschossen, 15/2
& Gt; 1 Wolf erschossen, 24/2
Lizenzierte Jagd 2015
45 Wölfe !!
10 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 1. 28/1
14 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 2. 28/1
12 +1 Wölfe in Orebro erschossen, 1/2
4 Wölfe in Dalarna erschossen, Bereich 1. 28/1
4+1 Wölfe in der Region Dalarna erschossen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Gesamt: 45 während der Jagd t.o.m töten Wölfe 1/2 -15

3 st. Jagd vermeintlichen Verbrechens. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Stücke

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norwegisch
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ungeboren)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Siehe Seite; Compilation töten Wölfe, die Sie unter dem Menü finden "WOLF"

Wie viele Wölfe wir brauchen ? Linda Laikre

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

WAS Demonstration Sthlm Miljödep.

Alle Original-Inhalte auf diesen Seiten wird Fingerabdrücke und zertifiziert durch Digiprove