Wolf Association Sweden
WAS

Förvaltningsrätten i Uppsala upphäver beslut om licensjakt efter varg i Västmanlands län

Beslutet av Länsstyrelsen i Västmanlands län den 11 november 2015 att tillåta licensjakt efter varg i Färnareviret i Västmanlands län strider mot ett EU-direktiv och svensk lagstiftning, bedömer förvaltningsrätten i en dom.

Enligt länsstyrelsens beslut skulle jakt på högst sex vargar få bedrivas fr.o.m. den 2 januari 2016 t.o.m. den 15 februari samma år. Efter överklagande fastställde Naturvårdsverket i huvudsak länsstyrelsens beslut. Verkets beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Uppsala, som den 29 december 2015 beslutade att det överklagade beslutet tills vidare inte skulle gälla.

Förvaltningsrätten har nu avgjort målet slutligt. Rätten konstaterar i sin dom att den svenska vargpopulationen åtnjuter ett strikt skydd enligt EU:s s.k. art- och habitatdirektiv, där förbud mot dödande är av central betydelse. Enligt direktivet får medlemsstaterna dock under vissa specifikt angivna förutsättningar göra undantag från detta förbud.

Förvaltningsrätten anser att länsstyrelsens syfte med licensjakten – att minska de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning – i sig kan vara ett acceptabelt motiv för undantag från det strikta skyddssystemet för varg. Rätten konstaterar dock att det i länsstyrelsens beslutsunderlag saknas tydligt stöd för att licensjakten motiverar ett undantag från det strikta skyddssystemet. Enligt förvaltningsrättens mening har länsstyrelsen inte visat att det beslutade undantaget om licensjakt är ändamålsenligt, dvs. att man genom licensjakt skulle uppnå syftet att minska de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning. Då jakten i Västmanlands län enligt förvaltningsrätten även får anses förhållandevis omfattande och då det enligt rättens mening alltså endast finns ett svagt stöd för att syftet med licensjakten ska uppnås, har beslutet inte heller ansetts vara proportionerligt. Underinstansernas beslut om licensjakt har därför upphävts.

> DOM ForvRatten Uppsala 20160129admin-ajax.php

 

Translation

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
by Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiv

Döda vargar 2016

Sverige; 42 stycken

Uppdaterat 2016-12-30

Licensjakten. 2 jan-15 feb. 13 stycken
Jakten i Dalarna avslutad den 20/1-16

Dalarna/Lövsjöreviret
7/1. 1Hane
6/1. 2 Hanar
3/1. 2 Hanar + 1 Tik
2/1. 1 Hane

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 vargar skjutna
9/1. 1 Hanvarg +1 Tik
8/1. 2 Tikar + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norge; 6 st
Finland; 78 st (Licensjakt 2016 19 st)

Döda vargar 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Uppdaterat 2015-12-31
( 142 Skandinaviska vargar dödade i år)

SKYDDSJAKT JÄMTLAND>
> 3 vargar skjutna, 15/2
> 1 varg skjuten, 24/2
LICENSJAKTEN 2015
45 vargar !!
10 vargar skjutna i Värmland, område 1. 28/1
14 vargar skjutna i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 vargar skjutna i Örebro, 1/2
4 vargar skjutna i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 vargar skjutna i Dalarna område 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 döda vargar under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. misstänkt jaktbrott. 5, 7 januari 2015

Tatalt 2014. 48 Stycken

2013 > 33 st. + 14 st. Norska
2012 > 56 st. (+ 5 ofödda)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

Se sidan; Sammanställning döda vargar som ni hittar under Menyn "VARGEN"

Hur många vargar behöver vi ? Linda Laikre

Vargmanifestationen i Sthlm 7/3 2015

WAS demonstration Sthlm Miljödep.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove