Wolf Association Sweden
WAS

The Administrative Court in Uppsala cancels decision on licensed hunting for wolves in Västmanland

The decision by the County Administrative Board of Västmanland on 11 november 2015 to allow licensed hunting for wolves in Chub The territory of Västmanland contrary to EU directives and Swedish law, bedömer förvaltningsrätten i en dom.

Enligt länsstyrelsens beslut skulle jakt på högst sex vargar få bedrivas fr.o.m. the 2 January 2016 t.o.m. the 15 februari samma år. Efter överklagande fastställde Naturvårdsverket i huvudsak länsstyrelsens beslut. Verkets beslut överklagades till Förvaltningsrätten i Uppsala, som den 29 december 2015 beslutade att det överklagade beslutet tills vidare inte skulle gälla.

Förvaltningsrätten har nu avgjort målet slutligt. Rätten konstaterar i sin dom att den svenska vargpopulationen åtnjuter ett strikt skydd enligt EU:s s.k. art- and Habitat, där förbud mot dödande är av central betydelse. Enligt direktivet får medlemsstaterna dock under vissa specifikt angivna förutsättningar göra undantag från detta förbud.

Förvaltningsrätten anser att länsstyrelsens syfte med licensjakten – att minska de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning – i sig kan vara ett acceptabelt motiv för undantag från det strikta skyddssystemet för varg. Rätten konstaterar dock att det i länsstyrelsens beslutsunderlag saknas tydligt stöd för att licensjakten motiverar ett undantag från det strikta skyddssystemet. Enligt förvaltningsrättens mening har länsstyrelsen inte visat att det beslutade undantaget om licensjakt är ändamålsenligt, Your. att man genom licensjakt skulle uppnå syftet att minska de socioekonomiska konsekvenserna och förbättra möjligheterna för tamdjurshållning. Då jakten i Västmanlands län enligt förvaltningsrätten även får anses förhållandevis omfattande och då det enligt rättens mening alltså endast finns ett svagt stöd för att syftet med licensjakten ska uppnås, har beslutet inte heller ansetts vara proportionerligt. Underinstansernas beslut om licensjakt har därför upphävts.

> DOM ForvRatten Uppsala 20160129admin-ajax.php

 

English

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 English
by Transposh - translation plugin for wordpress

Categories

Archives

Kill the wolves 2016

Sweden; 42 pieces

Updated 2016-12-30

License Hunt. 2 jan-15 feb. 13 pieces
The hunt in Dalarna completed the 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Male
6/1. 2 He is
3/1. 2 He is + 1 only
2/1. 1 Male

Gävleborg
hunting called off. 6 wolves shot
9/1. 1 Hanvarg +1 only
8/1. 2 Mat + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norway; 6 st
Finland; 78 st (Hunting license 2016 19 st)

Kill the wolves 2014-15

2015
Sweden; 71st
Norway; 13st
Finland; 48 st
Updated 2015-12-31
( 142 Scandinavian wolves killed this year)

Culling JAMTLAND & gt;
> 3 wolves shot, 15/2
> 1 wolf shot, 24/2
Licensed hunting 2015
45 Wolves !!
10 wolves shot in Värmland, area 1. 28/1
14 wolves shot in Värmland, area 2. 28/1
12 +1 wolves shot in Orebro, 1/2
4 wolves shot in Dalarna, area 1. 28/1
4+1 wolves shot in the Dalarna region 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 kill wolves during the hunt t.o.m 1/2 -15

3 st. hunting suspected crime. 5, 7 January 2015

Tatalt 2014. 48 Pieces

2013 > 33 st. + 14 st. Norwegian
2012 > 56 st. (+ 5 unborn)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

See page; Compilation kill wolves that you can find under menu "WOLF"

How many wolves we need ? Linda Laikre

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

WAS demonstration Sthlm Miljödep.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove