Wolf Verband Schweden
WAS

WAS Kompletterande överklagan av skyddsjakt på en stycken varg i Sjundareviret

2016-05-06
Sid 1

WAS rund


Ergänzende Kammer des Angussstücke auf einem Wolf in Sjundareviret mit arendenummer : 21811-15082-2016

Auf:
stockholm@lansstyrelsen.se
registrator@naturvardsverket.se

Wolf Verband Schweden (WAS) Gerichtlicher Bezirksverwaltung von Stockholm die Entscheidung in Bezug auf Schutzteile eines Wolfes in Sjundareviret präventiv.

Under hela förra året har Molstabergs säteri inte vidtagit några som helst åtgärder för att skydda sina djur från vargangrepp utan tvärt om har man på alla sätt motsatt sig alla erbjudanden om hjälp med stängsling och flytt av fåren till nattfållor dessutom har man inte heller accepterat att ta emot bidrag från Länsstyrelsen till stängsel för att skydda sina djur.

Djurägaren är skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sig mot skador av stora rovdjur (NFS 2008:16, Allmänna råd till 5 §).

  • Om man bedriver fårskötsel inom områden med fast förekomst av stora rovdjur (framför allt varg) bör man hägna sina djur på ett sätt som gör det svårt för rovdjur att ta sig in till dem.
  • Om en tamdjursbesättning varit utsatt för rovdjursangrepp är risken stor för att det kommer att ske igen. Därför bör man sätta in förebyggande åtgärder omedelbart efter ett angrepp.
  • Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
  • Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt utrymme och skydd.

Dessa kriterier har inte uppfyllts och vid ett antal tillfällen har fåren legat döda i hagarna i flera dagar innan upptäckt vilket visar att den dagliga tillsynen har varit mer än bristfällig.

Att arbetet med stängsel har kommit i gång nu på våren ser vi som en allt för sen åtgärd och vi anser att om djurägarna redan förra året när erbjudanden om hjälp med stängsling och bidrag till stängsel var aktuellt hade kommit igång skulle skyddsjakt i dag inte ha varit aktuell.

Vi hävdar också att jakten är olaglig då skyddsjakter på hotade arter under Habitatsdirektivet ska vara selektiva och riktade mot en särskilt skadegörande individ för att undvika omfattande skador om ingen annan lämplig lösning finns och om gynnsam bevarandestatus av arten inte riskeras.

Sid 2.

Som man nu beslutade handlar det endast om beståndsminskande jakt vilket är förbjudet under direktivet och dessutom handlar det om genetiskt viktiga vargar varför man inte bara slumpmässigt kan skjuta den första vargen som man har i siktet och tro att problemet därmed är löst och enligt habitatsdirektivet får man endast skjuta en skadegörande individ för att undvika ytterligare skada eller ekonomiskt förlust.

Till detta skall tilläggas att det förmodligen så att vargarna ändå nu då föräldradjuren är borta är på väg att flytta ut ur reviret för att söka sig partners någon annan stans och i och med det utgör de ett inte obetydligt tillskott i den nordiska vargstammens genbank.

WAS kan inte tolka detta beslut på annat sätt än att det här handlar om att Molstabergs säteri i första hand vill ha bort vargarna från området och inte i första hand om att skydda sina får och att länsstyrelsen allt för lättvindigt har tillmötesgått dessa krav utan att först kräva att djurägarna vidtar nödiga åtgärder för att skydda sina djur.

Datum som ovan

Vorstand
/gm Per Dunberg
ordförande

Wolf Verband Schweden
orgnr: 802454-4846
admin-ajax.php > Komplettering Overklagan Sjundareviret_20160506

Bilden är tagen på Molstaberg och tillhör ©WAS.

Übersetzung

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Bearbeiten Übersetzung
durch Transposh - Übersetzungs-Plug-In für WordPress

Kategorien

Archiv

Tötet die Wölfe 2016

Schweden; 42 Stücke

Aktualisiert 2016-12-30

Lizenzjagd. 2 jan-15. Februar. 13 Stücke
Die Jagd in Dalarna schloss die 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Männlich
6/1. 2 Männlich
3/1. 2 Männlich + 1 nur
2/1. 1 Männlich

Gävle
Jagd abgeblasen. 6 Wölfe erschossen
9/1. 1 männlicher Wolf +1 nur
8/1. 2 Matte + 1 männlicher Wolf
5/9. 1 männlicher Wolf

Norwegen; 6 st
Finnland; 78 st (Jagdschein 2016 19 st)

Tötet die Wölfe 2014-15

2015
Schweden; 71st
Norwegen; 13st
Finnland; 48 st
Aktualisiert 2015-12-31
( 142 Skandinavischen Wölfe in diesem Jahr getötet)

Culling JAMTLAND & gt;
& Gt; 3 Wölfe erschossen, 15/2
& Gt; 1 Wolf erschossen, 24/2
Lizenzierte Jagd 2015
45 Wölfe !!
10 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 1. 28/1
14 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 2. 28/1
12 +1 Wölfe in Orebro erschossen, 1/2
4 Wölfe in Dalarna erschossen, Bereich 1. 28/1
4+1 Wölfe in der Region Dalarna erschossen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Gesamt: 45 während der Jagd t.o.m töten Wölfe 1/2 -15

3 st. Jagd vermeintlichen Verbrechens. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Stücke

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norwegisch
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ungeboren)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Siehe Seite; Compilation töten Wölfe, die Sie unter dem Menü finden "WOLF"

Wie viele Wölfe wir brauchen ? Linda Laikre

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

WAS Demonstration Sthlm Miljödep.

Alle Original-Inhalte auf diesen Seiten wird Fingerabdrücke und zertifiziert durch Digiprove