Association loup en Suède
WAS

WAS Appel supplémentaire de pièces de réforme sur un loup dans Sjundareviret

2016-05-06
Sid 1

WAS rund


Appel supplémentaire de l'abattage sur un loup pièce en Sjundareviret avec arendenummer : 21811-15082-2016

À:
stockholm@lansstyrelsen.se
registrator@naturvardsverket.se

Association loup en Suède (WAS) Appel du conseil d'administration du comté de décision Comté de Stockholm sur l'abattage d'un loup morceau en Sjundareviret préventive.

Under hela förra året har Molstabergs säteri inte vidtagit några som helst åtgärder för att skydda sina djur från vargangrepp utan tvärt om har man på alla sätt motsatt sig alla erbjudanden om hjälp med stängsling och flytt av fåren till nattfållor dessutom har man inte heller accepterat att ta emot bidrag från Länsstyrelsen till stängsel för att skydda sina djur.

Djurägaren är skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sig mot skador av stora rovdjur (NFS 2008:16, Allmänna råd till 5 §).

  • Om man bedriver fårskötsel inom områden med fast förekomst av stora rovdjur (framför allt varg) bör man hägna sina djur på ett sätt som gör det svårt för rovdjur att ta sig in till dem.
  • Om en tamdjursbesättning varit utsatt för rovdjursangrepp är risken stor för att det kommer att ske igen. Därför bör man sätta in förebyggande åtgärder omedelbart efter ett angrepp.
  • Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
  • Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt utrymme och skydd.

Dessa kriterier har inte uppfyllts och vid ett antal tillfällen har fåren legat döda i hagarna i flera dagar innan upptäckt vilket visar att den dagliga tillsynen har varit mer än bristfällig.

Att arbetet med stängsel har kommit i gång nu på våren ser vi som en allt för sen åtgärd och vi anser att om djurägarna redan förra året när erbjudanden om hjälp med stängsling och bidrag till stängsel var aktuellt hade kommit igång skulle skyddsjakt i dag inte ha varit aktuell.

Vi hävdar också att jakten är olaglig då skyddsjakter på hotade arter under Habitatsdirektivet ska vara selektiva och riktade mot en särskilt skadegörande individ för att undvika omfattande skador om ingen annan lämplig lösning finns och om gynnsam bevarandestatus av arten inte riskeras.

Sid 2.

Som man nu beslutade handlar det endast om beståndsminskande jakt vilket är förbjudet under direktivet och dessutom handlar det om genetiskt viktiga vargar varför man inte bara slumpmässigt kan skjuta den första vargen som man har i siktet och tro att problemet därmed är löst och enligt habitatsdirektivet får man endast skjuta en skadegörande individ för att undvika ytterligare skada eller ekonomiskt förlust.

Till detta skall tilläggas att det förmodligen så att vargarna ändå nu då föräldradjuren är borta är på väg att flytta ut ur reviret för att söka sig partners någon annan stans och i och med det utgör de ett inte obetydligt tillskott i den nordiska vargstammens genbank.

WAS kan inte tolka detta beslut på annat sätt än att det här handlar om att Molstabergs säteri i första hand vill ha bort vargarna från området och inte i första hand om att skydda sina får och att länsstyrelsen allt för lättvindigt har tillmötesgått dessa krav utan att först kräva att djurägarna vidtar nödiga åtgärder för att skydda sina djur.

Date de comme ci-dessus

Conseil d'administration
/gm Per Dunberg
ordförande

Association loup en Suède
numéro de l'organisation: 802454-4846
admin-ajax.php > Komplettering Overklagan Sjundareviret_20160506

Bilden är tagen på Molstaberg och tillhör ©WAS.

Traduction

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Modifier la traduction
par Transposh - translation plugin for wordpress

Catégories

Archives

Tuez les loups 2016

Suède; 42 pièces

Mise à jour 2016-12-30

chasse de licence. 2 jan-15 février. 13 pièces
La chasse en Dalécarlie a terminé la 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Mâle
6/1. 2 Les mâles
3/1. 2 Les mâles + 1 seulement
2/1. 1 Mâle

Gävleborg
la chasse a annulé. 6 loups tir
9/1. 1 loup mâle +1 seulement
8/1. 2 tapis + 1 loup mâle
5/9. 1 loup mâle

Norvège; 6 er
Finlande; 78 er (Permis de chasse 2016 19 er)

Tuez les loups 2014-15

2015
Suède; 71er
Norvège; 13er
Finlande; 48 er
Mise à jour 2015-12-31
( 142 Loups scandinaves tués cette année)

L'abattage JAMTLAND & gt;
& Gt; 3 loups tir, 15/2
& Gt; 1 loup tir, 24/2
La chasse licence 2015
45 Wolves !!
10 loups abattus dans le Värmland, zone 1. 28/1
14 loups abattus dans le Värmland, zone 2. 28/1
12 +1 loups abattus à Orebro, 1/2
4 loups abattus en Dalécarlie, zone 1. 28/1
4+1 loups abattus dans la région de Dalarna 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 tuer des loups pendant la t.o.m de chasse 1/2 -15

3 er. chasse délit présumé. 5, 7 Janvier 2015

Tatalt 2014. 48 Pièces

2013 & Gt; 33 er. + 14 er. Norvégien
2012 & Gt; 56 er. (+ 5 naître)
2011 & Gt; 40 er.
2010 & Gt; 60 er.

Voir la page; Compilation tuer les loups que vous pouvez trouver sous le menu "WOLF"

Combien de loups, nous devons ? Linda Laikre

Loup Manifestation à Stockholm 7/3 2015

WAS démonstration Sthlm Miljödep.

Tout le contenu original sur ces pages sont empreintes digitales et certifiée par Digiprove