Wolf Association Sverige
VAR

WAS Kompletterande överklagan av skyddsjakt på en stycken varg i Sjundareviret

2016-05-06
Sid 1

HVA rundt


Supplerende Klage på cull stykker på en ulv i Sjundareviret med arendenummer : 21811-15082-2016

Til:
stockholm@lansstyrelsen.se
registrator@naturvardsverket.se

Wolf Association Sverige (VAR) Anke Länsstyrelsen i Stockholm fylke vedtak om verne biter av en ulv i Sjundareviret preventivt.

Under hela förra året har Molstabergs säteri inte vidtagit några som helst åtgärder för att skydda sina djur från vargangrepp utan tvärt om har man på alla sätt motsatt sig alla erbjudanden om hjälp med stängsling och flytt av fåren till nattfållor dessutom har man inte heller accepterat att ta emot bidrag från Länsstyrelsen till stängsel för att skydda sina djur.

Djurägaren är skyldig att vidta förebyggande åtgärder för att skydda sig mot skador av stora rovdjur (NFS 2008:16, Allmänna råd till 5 §).

  • Om man bedriver fårskötsel inom områden med fast förekomst av stora rovdjur (framför allt varg) bör man hägna sina djur på ett sätt som gör det svårt för rovdjur att ta sig in till dem.
  • Om en tamdjursbesättning varit utsatt för rovdjursangrepp är risken stor för att det kommer att ske igen. Därför bör man sätta in förebyggande åtgärder omedelbart efter ett angrepp.
  • Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom.
  • Stall och andra förvaringsutrymmen för djur samt hägn ska ge djuren tillräckligt utrymme och skydd.

Dessa kriterier har inte uppfyllts och vid ett antal tillfällen har fåren legat döda i hagarna i flera dagar innan upptäckt vilket visar att den dagliga tillsynen har varit mer än bristfällig.

Att arbetet med stängsel har kommit i gång nu på våren ser vi som en allt för sen åtgärd och vi anser att om djurägarna redan förra året när erbjudanden om hjälp med stängsling och bidrag till stängsel var aktuellt hade kommit igång skulle skyddsjakt i dag inte ha varit aktuell.

Vi hävdar också att jakten är olaglig då skyddsjakter på hotade arter under Habitatsdirektivet ska vara selektiva och riktade mot en särskilt skadegörande individ för att undvika omfattande skador om ingen annan lämplig lösning finns och om gynnsam bevarandestatus av arten inte riskeras.

Sid 2.

Som man nu beslutade handlar det endast om beståndsminskande jakt vilket är förbjudet under direktivet och dessutom handlar det om genetiskt viktiga vargar varför man inte bara slumpmässigt kan skjuta den första vargen som man har i siktet och tro att problemet därmed är löst och enligt habitatsdirektivet får man endast skjuta en skadegörande individ för att undvika ytterligare skada eller ekonomiskt förlust.

Till detta skall tilläggas att det förmodligen så att vargarna ändå nu då föräldradjuren är borta är på väg att flytta ut ur reviret för att söka sig partners någon annan stans och i och med det utgör de ett inte obetydligt tillskott i den nordiska vargstammens genbank.

WAS kan inte tolka detta beslut på annat sätt än att det här handlar om att Molstabergs säteri i första hand vill ha bort vargarna från området och inte i första hand om att skydda sina får och att länsstyrelsen allt för lättvindigt har tillmötesgått dessa krav utan att först kräva att djurägarna vidtar nödiga åtgärder för att skydda sina djur.

Dato som ovenfor

Styret
/gm Per Dunberg
ordförande

Wolf Association Sverige
orgnr: 802454-4846
admin-ajax.php > Komplettering Overklagan Sjundareviret_20160506

Bilden är tagen på Molstaberg och tillhör ©WAS.

Oversettelse

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Rediger oversettelse
etter Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiver

Drepe ulvene 2016

Sverige; 42 brikker

Oppdatert 2016-12-30

Lisens jakten. 2 januar-15 februar. 13 brikker
Jakten på Dalarna fullført 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Mann
6/1. 2 hanner
3/1. 2 hanner + 1 bare
2/1. 1 Mann

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 ulver skutt
9/1. 1 hannulv +1 bare
8/1. 2 matte + 1 hannulv
5/9. 1 hannulv

Norge; 6 st
Finland; 78 st (jaktkort 2016 19 st)

Drepe ulvene 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Oppdatert 2015-12-31
( 142 Skandinaviske ulver drept i år)

Culling JAMT & gt;
& Gt; 3 ulver skutt, 15/2
& Gt; 1 ulv skutt, 24/2
Lisensjakt 2015
45 Wolves !!
10 ulver skutt i Värmland, område 1. 28/1
14 ulver skutt i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 ulver skutt i Örebro, 1/2
4 ulver skutt i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 ulver skutt i Dalarna-regionen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 drepe ulver under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. jakt mistenkt kriminalitet. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Brikker

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norsk
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ufødte)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Se side; Kompilering drepe ulver som du kan finne i henhold til menyen "WOLF"

Hvor mange ulver vi trenger ? Linda Laikre

Wolf Manifestasjon i Stockholm 7/3 2015

VAR demonstrasjon Sthlm Miljödep.

Alt originalt innhold på disse sidene er fingeravtrykk og sertifisert av Digiprove