Wolf Association Sweden
WAS

Fear of predators

WS4_0043_2

Rädsla för vargen beror i första hand på brist av kunskap

Det finns en utbredd oro för varg och björn hos den svenska befolkningen. What psychological factors are behind this?

Syftet med projektet är att få fördjupad förståelse av människors rädsla för varg och björn samt att beskriva konsekvenserna av rädslan för allmänhetens reaktion på olika skydds- och förvaltningsåtgärder. Våra tidigare studier visar att människor som uttrycker en hög grad av rädsla för stora rovdjur också är mindre villiga att stödja åtgärder för att bevara dem.

Med utgångspunkt i psykologisk teori beaktar det aktuella projektet både evolutionära och sociala faktorer i rädslan. En enkätstudie av subjektivt upplevd rädsla och acceptans av förvaltningsåtgärder av varg och björn genomförs bland 800 svenskar som bor i rovdjursområden. Data samlas in på fyra orter med dokumenterade skillnader i erfarenheterna av varg och björn. I enkätstudien identifieras 16 deltagare på varje ort som uppvisar olika mönster i sin rädsla. Dessa personer bjuds in att medverka i en laboratoriestudie av psykofysiologiska och beteendemässiga rädsloreaktioner.

Resultaten ger vägledning om hur människors rädsla för varg och björn bör bemötas i det praktiska arbetet med viltförvaltning. Resultaten är relevanta för politiker och tjänstemän som arbetar med rovdjursförvaltning samt för lokalbefolkningen i rovdjursområden.

Via Viltvårdsfonden har mellan åren 2009-2011 tilldelats 1 500 000 SEK för projektet.

Source: Environmental Protection Agency

English

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 English
by Transposh - translation plugin for wordpress

Categories

Archives

Kill the wolves 2016

Sweden; 42 pieces

Updated 2016-12-30

License Hunt. 2 jan-15 feb. 13 pieces
The hunt in Dalarna completed the 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Male
6/1. 2 He is
3/1. 2 He is + 1 only
2/1. 1 Male

Gävleborg
hunting called off. 6 wolves shot
9/1. 1 Hanvarg +1 only
8/1. 2 Mat + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norway; 6 st
Finland; 78 st (Hunting license 2016 19 st)

Kill the wolves 2014-15

2015
Sweden; 71st
Norway; 13st
Finland; 48 st
Updated 2015-12-31
( 142 Scandinavian wolves killed this year)

Culling JAMTLAND & gt;
> 3 wolves shot, 15/2
> 1 wolf shot, 24/2
Licensed hunting 2015
45 Wolves !!
10 wolves shot in Värmland, area 1. 28/1
14 wolves shot in Värmland, area 2. 28/1
12 +1 wolves shot in Orebro, 1/2
4 wolves shot in Dalarna, area 1. 28/1
4+1 wolves shot in the Dalarna region 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 kill wolves during the hunt t.o.m 1/2 -15

3 st. hunting suspected crime. 5, 7 January 2015

Tatalt 2014. 48 Pieces

2013 > 33 st. + 14 st. Norwegian
2012 > 56 st. (+ 5 unborn)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

See page; Compilation kill wolves that you can find under menu "WOLF"

How many wolves we need ? Linda Laikre

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

WAS demonstration Sthlm Miljödep.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove