Wolf Verband Schweden
WAS

Jagd

Wölfe sind in Schweden geschützt
Als der Wolf des Friedens in Schweden gefordert, so spät wie 1966, es gab nur ein paar Tiere, wahrscheinlich weniger als 10, links. Nach einem vorläufigen Anfang in den 1980er Jahren begann der Wolf in Skandinavien ihre alten Jagdgründe wieder.

Vargjakt

Ein großer Rückschlag für den Wolf in Schweden, als die Regierung im Januar 2010 gab grünes Licht für die Lizenzjagd der Arten.

Die Wolfsüberlebenschancen wollen heute hängt von unseren Menschen Wohnraum und Wald Beute teilen.

Ausmerzung
Som framgår av jaktförordningen ska fyra skäl och tre förutsättningar vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges.

Skäl:
Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.

Av hänsyn till flygsäkerheten.

För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur.

news6

Tatsache; Grovt jakt- och vapenbrott
Både grovt jaktbrott och grovt vapenbrott kan ge fängelse i mellan sex månader och fyra år. Jaktbrott kan bedömas som grovt om det gäller ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt, om det har utförts i större omfattning, med hjälp av motorfordon eller med en särskilt plågsam jaktmetod.
Vapenbrott innebär att man har eller lånar ut ett skjutvapen till någon utan tillstånd. Brottet kan bedömas som grovt om vapnet har innehafts på allmän plats, varit särskilt farligt eller om det gäller flera vapen.

Förutsättningar:
Ett av de fyra skälen ska föreligga.

Skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för den aktuella artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av skyddsjakt.

Stegvis bedömning av skyddsjakt:
En stegvis bedömning om behov av skyddsjakt gör det lättare att se om alla förutsättningar är uppfyllda. När det gäller en ansökan som rör allvarlig skada kan en stegvis bedömning till exempel se ut så här:

1. Är det sannolikt att en allvarlig skada kommer uppstå eller förvärras under rådande förhållanden?
Svar: Keine – ansökan avslås
Svar: Und – till steg 2

2. Försvårar skyddsjakten upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten i dess naturliga utbredningsområde?
Svar: Und – ansökan avslås
Svar: Keine – till steg 3

 

3. Finns det en annan lämplig lösning?
Svar: Und – ansökan avslås
Svar: Keine – skyddsjakt kan medges
Jaktlag (1987:259)

Jaktförordningen §28
Om något av rovdjuren björn, Wolf, wolverine oder Luchs angegriffen Haustieren oder, wenn es Grund zu der einen solchen Angriff befürchten, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.

Rovdjur som avses i första stycket får dödas av en tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret.
Jaktförordning (1987:905)

Übersetzung

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Bearbeiten Übersetzung
durch Transposh - Übersetzungs-Plug-In für WordPress

Kategorien

Archiv

Tötet die Wölfe 2016

Schweden; 42 Stücke

Aktualisiert 2016-12-30

Lizenzjagd. 2 jan-15. Februar. 13 Stücke
Die Jagd in Dalarna schloss die 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Männlich
6/1. 2 Männlich
3/1. 2 Männlich + 1 nur
2/1. 1 Männlich

Gävle
Jagd abgeblasen. 6 Wölfe erschossen
9/1. 1 männlicher Wolf +1 nur
8/1. 2 Matte + 1 männlicher Wolf
5/9. 1 männlicher Wolf

Norwegen; 6 st
Finnland; 78 st (Jagdschein 2016 19 st)

Tötet die Wölfe 2014-15

2015
Schweden; 71st
Norwegen; 13st
Finnland; 48 st
Aktualisiert 2015-12-31
( 142 Skandinavischen Wölfe in diesem Jahr getötet)

Culling JAMTLAND & gt;
& Gt; 3 Wölfe erschossen, 15/2
& Gt; 1 Wolf erschossen, 24/2
Lizenzierte Jagd 2015
45 Wölfe !!
10 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 1. 28/1
14 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 2. 28/1
12 +1 Wölfe in Orebro erschossen, 1/2
4 Wölfe in Dalarna erschossen, Bereich 1. 28/1
4+1 Wölfe in der Region Dalarna erschossen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Gesamt: 45 während der Jagd t.o.m töten Wölfe 1/2 -15

3 st. Jagd vermeintlichen Verbrechens. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Stücke

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norwegisch
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ungeboren)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Siehe Seite; Compilation töten Wölfe, die Sie unter dem Menü finden "WOLF"

Wie viele Wölfe wir brauchen ? Linda Laikre

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

WAS Demonstration Sthlm Miljödep.

Alle Original-Inhalte auf diesen Seiten wird Fingerabdrücke und zertifiziert durch Digiprove