Wolf Association Sweden
WAS

Hunting

Wolves are protected in Sweden
When the wolf of peace called for in Sweden, as late as 1966, there were only a few animals, probably less than 10, left. After a tentative start in the 1980s, the wolf in Scandinavia started to regain their old hunting grounds.

Wolf hunt

A big setback for the wolf in Sweden when the government in January 2010 gave the green light for license hunting of the species.

The wolf's chances of survival today depends on our people want to share living space and forest prey.

Culling
Som framgår av jaktförordningen ska fyra skäl och tre förutsättningar vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges.

Skäl:
Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.

Av hänsyn till flygsäkerheten.

För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur.

news6

Fact; Grovt jakt- och vapenbrott
Både grovt jaktbrott och grovt vapenbrott kan ge fängelse i mellan sex månader och fyra år. Jaktbrott kan bedömas som grovt om det gäller ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt, om det har utförts i större omfattning, med hjälp av motorfordon eller med en särskilt plågsam jaktmetod.
Vapenbrott innebär att man har eller lånar ut ett skjutvapen till någon utan tillstånd. Brottet kan bedömas som grovt om vapnet har innehafts på allmän plats, varit särskilt farligt eller om det gäller flera vapen.

Förutsättningar:
Ett av de fyra skälen ska föreligga.

Skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för den aktuella artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av skyddsjakt.

Stegvis bedömning av skyddsjakt:
En stegvis bedömning om behov av skyddsjakt gör det lättare att se om alla förutsättningar är uppfyllda. När det gäller en ansökan som rör allvarlig skada kan en stegvis bedömning till exempel se ut så här:

1. Är det sannolikt att en allvarlig skada kommer uppstå eller förvärras under rådande förhållanden?
Svar: No – ansökan avslås
Svar: And – till steg 2

2. Försvårar skyddsjakten upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten i dess naturliga utbredningsområde?
Svar: And – ansökan avslås
Svar: No – till steg 3

 

3. Finns det en annan lämplig lösning?
Svar: And – ansökan avslås
Svar: No – skyddsjakt kan medges
Jaktlag (1987:259)

Jaktförordningen §28
If any of bear carnivores, Wolf, wolverines or lynx attacking domestic animals or if there is reasonable cause to fear such an attack, measures may be taken to scare away the predator.

Rovdjur som avses i första stycket får dödas av en tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret.
Hunting Regulation (1987:905)

English

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 English
by Transposh - translation plugin for wordpress

Categories

Archives

Kill the wolves 2016

Sweden; 42 pieces

Updated 2016-12-30

License Hunt. 2 jan-15 feb. 13 pieces
The hunt in Dalarna completed the 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Male
6/1. 2 He is
3/1. 2 He is + 1 only
2/1. 1 Male

Gävleborg
hunting called off. 6 wolves shot
9/1. 1 Hanvarg +1 only
8/1. 2 Mat + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norway; 6 st
Finland; 78 st (Hunting license 2016 19 st)

Kill the wolves 2014-15

2015
Sweden; 71st
Norway; 13st
Finland; 48 st
Updated 2015-12-31
( 142 Scandinavian wolves killed this year)

Culling JAMTLAND & gt;
> 3 wolves shot, 15/2
> 1 wolf shot, 24/2
Licensed hunting 2015
45 Wolves !!
10 wolves shot in Värmland, area 1. 28/1
14 wolves shot in Värmland, area 2. 28/1
12 +1 wolves shot in Orebro, 1/2
4 wolves shot in Dalarna, area 1. 28/1
4+1 wolves shot in the Dalarna region 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 kill wolves during the hunt t.o.m 1/2 -15

3 st. hunting suspected crime. 5, 7 January 2015

Tatalt 2014. 48 Pieces

2013 > 33 st. + 14 st. Norwegian
2012 > 56 st. (+ 5 unborn)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

See page; Compilation kill wolves that you can find under menu "WOLF"

How many wolves we need ? Linda Laikre

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

WAS demonstration Sthlm Miljödep.

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove