Wolf Association Sverige
VAR

Jakt

Wolves er beskyttet i Sverige
Når ulven fred kalles for i Sverige, så sent som 1966, det var bare noen få dyr, trolig mindre enn 10, venstre. Etter en foreløpig start i 1980, ulven i Skandinavia begynte å gjenvinne sine gamle jaktmarker.

Vargjakt

Et stort tilbakeslag for ulv i Sverige når regjeringen i januar 2010 ga grønt lys for lisens jakt på artene.

Ulvens sjansene for overlevelse i dag er avhengig av våre folk ønsker å dele boareal og skog byttedyr.

Culling
Som framgår av jaktförordningen ska fyra skäl och tre förutsättningar vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna medges.

Skäl:
Av hänsyn till allmän hälsa och säkerhet, eller av andra tvingande orsaker som har ett allt överskuggande allmänintresse, inbegripet orsaker av social eller ekonomisk karaktär och betydelsefulla positiva konsekvenser för miljön.

Av hänsyn till flygsäkerheten.

För att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom.

För att skydda vilda djur eller växter eller bevara livsmiljöer för sådana växter eller djur.

news6

Fact; Grovt jakt- och vapenbrott
Både grovt jaktbrott och grovt vapenbrott kan ge fängelse i mellan sex månader och fyra år. Jaktbrott kan bedömas som grovt om det gäller ett hotat, sällsynt eller annars särskilt skyddsvärt vilt, om det har utförts i större omfattning, med hjälp av motorfordon eller med en särskilt plågsam jaktmetod.
Vapenbrott innebär att man har eller lånar ut ett skjutvapen till någon utan tillstånd. Brottet kan bedömas som grovt om vapnet har innehafts på allmän plats, varit särskilt farligt eller om det gäller flera vapen.

Förutsättningar:
Ett av de fyra skälen ska föreligga.

Skyddsjakten får inte försvåra upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus för den aktuella artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Det får inte finnas någon annan lämplig lösning som löser behovet av skyddsjakt.

Stegvis bedömning av skyddsjakt:
En stegvis bedömning om behov av skyddsjakt gör det lättare att se om alla förutsättningar är uppfyllda. När det gäller en ansökan som rör allvarlig skada kan en stegvis bedömning till exempel se ut så här:

1. Är det sannolikt att en allvarlig skada kommer uppstå eller förvärras under rådande förhållanden?
Svar: Nejansökan avslås
Svar: Og – till steg 2

2. Försvårar skyddsjakten upprätthållandet av en gynnsam bevarandestatus hos arten i dess naturliga utbredningsområde?
Svar: Og – ansökan avslås
Svar: Nejtill steg 3

 

3. Finns det en annan lämplig lösning?
Svar: Og – ansökan avslås
Svar: Nejskyddsjakt kan medges
Jaktlag (1987:259)

Jaktförordningen §28
Om något av rovdjuren björn, Wolf, jerv eller gaupe angripe husdyr eller hvis det er rimelig grunn til å frykte et slikt angrep, får åtgärder vidtas för att skrämma bort rovdjuret.

Rovdjur som avses i första stycket får dödas av en tamdjurs ägare eller vårdare för att skydda tamdjuret.
Jaktförordning (1987:905)

Oversettelse

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Rediger oversettelse
etter Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiver

Drepe ulvene 2016

Sverige; 42 brikker

Oppdatert 2016-12-30

Lisens jakten. 2 januar-15 februar. 13 brikker
Jakten på Dalarna fullført 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Mann
6/1. 2 hanner
3/1. 2 hanner + 1 bare
2/1. 1 Mann

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 ulver skutt
9/1. 1 hannulv +1 bare
8/1. 2 matte + 1 hannulv
5/9. 1 hannulv

Norge; 6 st
Finland; 78 st (jaktkort 2016 19 st)

Drepe ulvene 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Oppdatert 2015-12-31
( 142 Skandinaviske ulver drept i år)

Culling JAMT & gt;
& Gt; 3 ulver skutt, 15/2
& Gt; 1 ulv skutt, 24/2
Lisensjakt 2015
45 Wolves !!
10 ulver skutt i Värmland, område 1. 28/1
14 ulver skutt i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 ulver skutt i Örebro, 1/2
4 ulver skutt i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 ulver skutt i Dalarna-regionen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 drepe ulver under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. jakt mistenkt kriminalitet. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Brikker

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norsk
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ufødte)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Se side; Kompilering drepe ulver som du kan finne i henhold til menyen "WOLF"

Hvor mange ulver vi trenger ? Linda Laikre

Wolf Manifestasjon i Stockholm 7/3 2015

VAR demonstrasjon Sthlm Miljödep.

Alt originalt innhold på disse sidene er fingeravtrykk og sertifisert av Digiprove