Wolf Association Sverige
WAS

Stadgar

STADGAR
TIL
ORGANISATIONEN Wolf Association Sweden
Dannede 27 Juli 2010

§ 1
FORMÅL
Organisationen er en dyrevelfærdsorganisation, som har till ändamål att bevara och skydda varg, lo, bære, sø, kungsörn och säl.

Upplysa om sakförhållanden och arbeta för en lagstiftning kring dessa djurs existens.
Overvåg dyrevelfærd retshåndhævelse.

§ 2
FIRMATECKNING

Organisationens tegningsberettigede af bestyrelsen, hver for sig.
Bestyrelsen kan udpege et eller flere medlemmer, der har undertegnet.
Med hensyn til løbende indtægter og udgifter, bestyrelsen beslutter ved fuldmagt, der ejer retten til at tegne foreningens konto.
Det vedtægtsmæssige hjemsted i Stockholm.

§ 3
MEDLEMSKAB
Den som vill arbeta enligt WAS ändamålsparagraf är välkommen som medlem i WAS

§ 4
BOARD
Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse som består av minst
ordinarie ledamöter och minst 1 Stedfortræder.

Bestyrelsen vælges for to år, Men som, til 3 medlemmer og 1 alternative sving afgår hvert år.
Afgående medlemmer og suppleanter kan genvælges.
Avgår ledamot mellan årsmötena har styrelsen rätt att välja in ersättare för ledamoten.
Nya medlemmar kan inte väljas som styrelseledamöter förrän de varit med i WAS arbetsgrupp i minst ett år.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, eller då minst fyra ledamöter därom gjort framställning och styrelsen ärbeslutmässig om minst fyra ledamöter är närvarande och samtliga ledamöter blivit kallade till sammanträdet.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 5
Valgudvalg
Årsmødet vælger et indstillingsudvalg i et år, bestående af 2 medlemmer og 1 Stedfortræder.

§ 6
ASSOCIATION MØDER
Foreningen afholder årsmøde hvert år inden udgangen af ​​marts. Bestyrelsen fastlægger tid og sted for mødet og annoncere den samme fjorten (14) dage forud for indkaldelsen.

1. Valg af dirigent.
2. Valg af to personer, sammen med formanden godkender referatet, og om nødvendigt, være stemmetællere.
Hvorvidt møde registreret annonceret.
Godkendelse af dagsorden.
Bestyrelsen og revisionspåtegning for sidste forløbne år.
Udledningen af ​​bestyrelsen og kasserer, hvis han ikke er en del af bestyrelsen.
Valg af medlemmer og suppleanter, som igen skal træde tilbage. (skibsværft måde)
Valg af revisor og hans stedfortræder
Andre spørgsmål, som i kallelsen till årsmötet anmälts.

§ 7
Valgret
På møder i foreningen, skal afstemningen sted åbent, Medmindre andet hævdes.
Ved afstemning med stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 8
REGNSKABSÅR
Foreningens regnskab føres af kalenderåret.

§ 9
GEBYRER
Det årlige møde beslutter størrelsen af ​​det årlige gebyr til Wolf Association Sverige for andet efterfølgende år.
Den faste årlige afgift for det forløbne regnskabsår, er afdelingens konto senest den første (1) mars före årsmötet och beräknas efter organisationens medlemsantal den 31 December i det foregående år.
Medlemmer, der har betalt for første gang i indeværende år er også berettiget til at deltage i årsmødet.

§ 10
REVISORER
For at undersøge regnskaberne for foreningen udpeget en revisor og en suppleant.

§ 11
Bevægelser
Motion, ønskede præsenteret på det årlige møde, skal være bestyrelsen i hænde den 1. februar.

§ 12
UDELUKKELSE
Uteslutning kan ske då enskild medlem samt styrelsemedlem genom olämpligtuppträdande har skadat Wolf Association Swedens anseende och verksamhet.
Uppsåtligen brutit mot Wolf Association Swedens stadgar eller vägrat respektera skrifter som har stöd i stadgarna, styrelsebeslut eller organisationens årsmötesbeslut.

§ 13
Regelændring
Ændring af eller tilføjelse til disse vedtægter kan ske, hvis to på hinanden følgende møder, hvoraf den ene er det årlige møde.

§ 14
BESLUTNING
Foreningen kan opløses, to på hinanden følgende regelmæssige årlige møder beslutter den anden.
Foreningens formue ved opløsning skal indgives i første omgang til Sv. Rovdjurs-föreningen Om denna organisation inte finns, till de föreningar som vid tidpunkten arbetar för vargens existens.

§ 15
Non-profit
Alt arbejde i samfundet skal være ulønnet. Bestyrelsen forbeholder sig ret til, hvis der er rimelig
utbetala ersättning för nödvändigt arbete för verksamhetens bedrivande så som manifestationer, bildande av räddningscenter samt resor i anslutning till arbete med djur i ändamålsparagrafen.

§ 16
COMPOUND IDENTIFIKATION
Endast Wolf Association Sweden äger rätt att i sin verksamhet bära och använda namnet
Wolf Association Sweden samt använda dess organisations/föreningsmärke. (som ovan beskriven).
Copyright & PRV tillhör WAS.
Dessa stadgar är antagna och fastställda vid föreningens möte den 27 Juli 2010.

Stadgarna ändrade och godtagna på årsmöte den 30 Marts 2015.
Bestyrelse, gm/Kim Aronsson.
Organisations nummer
802454-4846

Bildad 2010-09-14 med en Interrimstyrelse.

112849948Stadgar för utskrift > WAS Stadgeandring Arsmote 20150331

Oversættelse

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Rediger Oversættelse
ved Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiv

Dræb ulvene 2016

Sverige; 42 stykker

Opdateret 2016-12-30

jagt licens. 2 jan-15 feb. 13 stykker
Jagten i Dalarna afsluttet 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Mand
6/1. 2 Hanner
3/1. 2 Hanner + 1 kun
2/1. 1 Mand

Gävleborg
jagt afblæst. 6 ulve skudt
9/1. 1 mandlige ulv +1 kun
8/1. 2 mat + 1 mandlige ulv
5/9. 1 mandlige ulv

Norge; 6 st
Finland; 78 st (Jagt licens 2016 19 st)

Dræb ulvene 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Opdateret 2015-12-31
( 142 Skandinaviske ulve dræbt i år)

Udsætternedslag Jämtland & gt;
& Gt; 3 ulve skudt, 15/2
& Gt; 1 ulv skudt, 24/2
Licenseret jagt 2015
45 Wolves !!
10 ulve skudt i Värmland, område 1. 28/1
14 ulve skudt i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 ulve skudt i Örebro, 1/2
4 ulve skudt i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 ulve skudt i Dalarna-regionen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 dræbe ulve under jagten t.o.m 1/2 -15

3 st. jagt mistænkt kriminalitet. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Pieces

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norwegian
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ufødt)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Se side; Compilation dræbe ulve som du kan finde under menuen "WOLF"

Hvor mange ulve vi har brug for ? Linda Laikre

For hver faldne ulv af Louise du Toit

Song for faldne Wolves , Sverige 2016 af Rik Bakker

Wolf Manifestation i Stockholm 7/3 2015

Alt originalt indhold på disse sider er fingeraftryk og certificeret af Digiprove