Wolf Association Sweden
WAS

Statutes

STADGAR
FOR
ORGANISATIONEN Wolf Association Sweden
Formed the 27 July 2010

§ 1
PURPOSE
The organization is an animal welfare organization, som har till ändamål att bevara och skydda varg, it, bear, lake, kungsörn och säl.

Upplysa om sakförhållanden och arbeta för en lagstiftning kring dessa djurs existens.
Monitor the animal welfare law enforcement.

§ 2
FIRMATECKNING

The organization's authorized signatories of the Board, each one separately.
The board may appoint one or more members who are signatories.
In terms of current income and expenditures, the Board decides by proxy, who owns the right to subscribe to the association's account.
The registered office in Stockholm.

§ 3
MEMBERSHIP
Den som vill arbeta enligt WAS ändamålsparagraf är välkommen som medlem i WAS

§ 4
BOARD
Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse som består av minst
ordinarie ledamöter och minst 1 Substitute.

The Board of Directors elected for two years, However, as, to 3 members and 1 alternate turns departing annually.
Retiring members and alternates may be re-elected.
Avgår ledamot mellan årsmötena har styrelsen rätt att välja in ersättare för ledamoten.
Nya medlemmar kan inte väljas som styrelseledamöter förrän de varit med i WAS arbetsgrupp i minst ett år.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, eller då minst fyra ledamöter därom gjort framställning och styrelsen ärbeslutmässig om minst fyra ledamöter är närvarande och samtliga ledamöter blivit kallade till sammanträdet.
At equality of votes the Chairman has the casting vote.

§ 5
ELECTION COMMITTEE
The annual meeting chooses a nominating committee for one year, consisting of 2 members and 1 Substitute.

§ 6
ASSOCIATION MEETINGS
Association discourages annual meeting each year before the end of March. The Board determines the date and place of the meeting and announce the same fourteen (14) days prior to the convening.

1. Election of Chairman of the meeting.
2. Election of two persons, together with the Chairman shall approve the minutes and, if necessary, act as tellers.
Whether or meeting been registered announced.
Approval of the agenda.
The Board of Directors and the auditors' report for the last past year.
The discharge of the Board and Treasurer, if he is not part of the Board.
Election of members and alternate members, which in turn should resign. (shipyard way)
Election of auditor and his deputy
Other matters, som i kallelsen till årsmötet anmälts.

§ 7
SUFFRAGE
At meetings of the Association shall be voting take place openly, Unless otherwise is claimed.
When voting with a tied vote, the Chairman has the casting vote.

§ 8
FINANCIAL YEAR
The association's accounts are kept by calendar year.

§ 9
FEES
The annual meeting decides the size of the annual fee to Wolf Association Sweden for the second subsequent year.
The fixed annual fee for the past fiscal year shall be the department's account no later than the first (1) March before the annual meeting and is calculated by the organization's membership to the 31 December of the previous year.
Members who paid for the first time for the current year are also entitled to attend the Annual Meeting.

§ 10
AUDITORS
To examine the accounts of the association appointed an auditor and an alternate.

§ 11
MOTIONS
Motion, desired presented at the annual meeting, shall be the Board no later than February 1.

§ 12
EXCLUSION
Uteslutning kan ske då enskild medlem samt styrelsemedlem genom olämpligtuppträdande har skadat Wolf Association Swedens anseende och verksamhet.
Uppsåtligen brutit mot Wolf Association Swedens stadgar eller vägrat respektera skrifter som har stöd i stadgarna, styrelsebeslut eller organisationens årsmötesbeslut.

§ 13
Rule change
Modification of or addition to these bylaws can be made, if two consecutive meetings, one of which is the annual meeting.

§ 14
RESOLUTION
The Association may be dissolved, two successive regular annual meetings decides the other.
The association's assets upon dissolution shall be submitted in the first instance to Sv. Rovdjurs-föreningen Om denna organisation inte finns, to the compounds at the time working for the wolf's existence.

§ 15
Non-Profit
All work within the society must be unpaid. The Board reserves the right to if there are reasonable
utbetala ersättning för nödvändigt arbete för verksamhetens bedrivande så som manifestationer, bildande av räddningscenter samt resor i anslutning till arbete med djur i ändamålsparagrafen.

§ 16
COMPOUND IDENTIFICATION
Only Wolf Association Sweden are entitled to in their business wear and use the name
Wolf Association Sweden samt använda dess organisations/föreningsmärke. (som ovan beskriven).
Copyright & PRV tillhör WAS.
Dessa stadgar är antagna och fastställda vid föreningens möte den 27 July 2010.

Stadgarna ändrade och godtagna på årsmöte den 30 March 2015.
Board of Directors, gm/Kim Aronsson.
Organisation number
802454-4846

Bildad 2010-09-14 med en Interrimstyrelse.

112849948Stadgar för utskrift > WAS Stadgeandring Arsmote 20150331

English

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 English
by Transposh - translation plugin for wordpress

Categories

Archives

Kill the wolves 2016

Sweden; 42 pieces

Updated 2016-12-30

License Hunt. 2 jan-15 feb. 13 pieces
The hunt in Dalarna completed the 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Male
6/1. 2 He is
3/1. 2 He is + 1 only
2/1. 1 Male

Gävleborg
hunting called off. 6 wolves shot
9/1. 1 Hanvarg +1 only
8/1. 2 Mat + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norway; 6 st
Finland; 78 st (Hunting license 2016 19 st)

Kill the wolves 2014-15

2015
Sweden; 71st
Norway; 13st
Finland; 48 st
Updated 2015-12-31
( 142 Scandinavian wolves killed this year)

Culling JAMTLAND & gt;
> 3 wolves shot, 15/2
> 1 wolf shot, 24/2
Licensed hunting 2015
45 Wolves !!
10 wolves shot in Värmland, area 1. 28/1
14 wolves shot in Värmland, area 2. 28/1
12 +1 wolves shot in Orebro, 1/2
4 wolves shot in Dalarna, area 1. 28/1
4+1 wolves shot in the Dalarna region 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 kill wolves during the hunt t.o.m 1/2 -15

3 st. hunting suspected crime. 5, 7 January 2015

Tatalt 2014. 48 Pieces

2013 > 33 st. + 14 st. Norwegian
2012 > 56 st. (+ 5 unborn)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

See page; Compilation kill wolves that you can find under menu "WOLF"

How many wolves we need ? Linda Laikre

For every fallen wolf by Louise du Toit

Song for fallen Wolves , Sweden 2016 by Rik Bakker

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove