Wolf Association Ruotsi
WAS

Säädökset

STADGAR
FOR
ORGANISATIONEN Wolf Association Sweden
Muodostuu 27 Heinäkuu 2010

§ 1
TARKOITUS
Organisaation on eläinsuojelujärjestö, som har till ändamål att bevara och skydda varg, lo, bear, järvi, kungsörn och säl.

Upplysa om sakförhållanden och arbeta för en lagstiftning kring dessa djurs existens.
Tarkkaile eläinten hyvinvointia lainvalvonta.

§ 2
FIRMATECKNING

Organisaation valtuutetun allekirjoittaneet hallituksen, jokainen erikseen.
Hallitus voi nimittää yhden tai useamman jäsenen, jotka ovat allekirjoittaneet.
Nykyisissä tulojen ja menojen, hallitus päättää valtakirjalla, kuka omistaa oikeus merkitä yhdistyksen tilille.
Kotipaikka Tukholma.

§ 3
Jäsenmäärän
Den som vill arbeta enligt WAS ändamålsparagraf är välkommen som medlem i WAS

§ 4
HALLITUKSEN
Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse som består av minst
ordinarie ledamöter och minst 1 Korvike.

Hallitus valitaan kahdeksi vuodeksi, Kuitenkin, kuten, kohteeseen 3 jäsentä ja 1 varajäsenen kierrosta lähtevät vuosittain.
Erovuorossa olevat hallituksen jäsenet ja varajäsenet voidaan valita uudelleen.
Avgår ledamot mellan årsmötena har styrelsen rätt att välja in ersättare för ledamoten.
Nya medlemmar kan inte väljas som styrelseledamöter förrän de varit med i WAS arbetsgrupp i minst ett år.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, eller då minst fyra ledamöter därom gjort framställning och styrelsen ärbeslutmässig om minst fyra ledamöter är närvarande och samtliga ledamöter blivit kallade till sammanträdet.
Klo äänet menevät tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni ratkaisee.

§ 5
Vaalivaliokunta
Vuosikokous valitsee nimitysvaliokunnan yhden vuoden, joka koostuu 2 jäsentä ja 1 Korvike.

§ 6
Järjestökongressien
Association kannusta vuosikokous vuosittain ennen maaliskuun loppua. Hallitus päättää päivämäärä ja paikka kokouksen ja ilmoittaa samalla neljätoista (14) päivää ennen koolle.

1. Hallituksen puheenjohtaja kokouksen.
2. Valittava kaksi henkilöä, yhdessä puheenjohtajan hyväksyy minuuttia ja tarvittaessa toimia ääntenlaskijoina.
Vai kokous on rekisteröity ilmoitettu.
Esityslistan hyväksyminen.
Hallitus ja tilintarkastuskertomus viimeksi kuluneen vuoden.
Vastuuvapauden hallituksen ja rahastonhoitaja, jos hän ei ole osa hallituksen.
Hallituksen jäsenten ja varajäsenten, mikä puolestaan ​​olisi erottava. (telakalla tavalla)
Tilintarkastajan ja hänen varamiehensä
Muut asiat, som i kallelsen till årsmötet anmälts.

§ 7
ÄÄNIOIKEUS
Kokouksissa Association Äänestän tapahtua avoimesti, Ellei toisin väitetään.
Kun äänestävät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni ratkaisee.

§ 8
VARAINHOITOVUOSI
Yhdistyksen kirjanpito kalenterivuosittain.

§ 9
MAKSUT
Vuosikokous päättää koko vuosimaksu Wolf Association Ruotsin toiseksi seuraavana vuonna.
Kiinteä vuosimaksu tilikaudelta on osaston tilille viimeistään ensimmäisenä (1) Marssia ennen vuosikokousta ja lasketaan organisaation jäsenyyden 31 Joulukuuta edellisenä vuonna.
Jäsenet, jotka maksetaan ensimmäisen kerran kuluvan vuoden, on oikeus osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen.

§ 10
TILINTARKASTAJAT
Voit tarkastaa tilit yhdistyksen nimetty tilintarkastaja ja varajäsenen.

§ 11
PUHEENVUOROT
Liike, Haluttaessa esitellään vuosikokouksessa, on hallituksen viimeistään 1 helmikuu.

§ 12
SYRJÄYTYMINEN
Uteslutning kan ske då enskild medlem samt styrelsemedlem genom olämpligtuppträdande har skadat Wolf Association Swedens anseende och verksamhet.
Uppsåtligen brutit mot Wolf Association Swedens stadgar eller vägrat respektera skrifter som har stöd i stadgarna, styrelsebeslut eller organisationens årsmötesbeslut.

§ 13
Sääntö muutos
Muuttaminen tai lisäksi Näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos kahden peräkkäisen kokousta, joista yksi on vuosikokous.

§ 14
Ratkaisu
Yhdistys voidaan purkaa, kaksi peräkkäistä säännölliset vuosikokousten päättää muiden.
Yhdistyksen varat liuetessaan on toimitettava ensisijaisesti Sv. Rovdjurs-föreningen Om denna organisation inte finns, till de föreningar som vid tidpunkten arbetar för vargens existens.

§ 15
Aatteellinen
Kaikki työt yhteiskunnassa on palkatonta. Hallitus pidättää oikeuden, jos on perusteltua
utbetala ersättning för nödvändigt arbete för verksamhetens bedrivande så som manifestationer, bildande av räddningscenter samt resor i anslutning till arbete med djur i ändamålsparagrafen.

§ 16
Yhdiste TUNNISTETIEDOT
Endast Wolf Association Sweden äger rätt att i sin verksamhet bära och använda namnet
Wolf Association Sweden samt använda dess organisations/föreningsmärke. (som ovan beskriven).
Tekijänoikeus & PRV tillhör WAS.
Dessa stadgar är antagna och fastställda vid föreningens möte den 27 Heinäkuu 2010.

Stadgarna ändrade och godtagna på årsmöte den 30 Maaliskuu 2015.
Hallitus, gm/Kim Aronsson.
Nummer järjestöt
802454-4846

Bildad 2010-09-14 med en Interrimstyrelse.

112849948Stadgar för utskrift > WAS Stadgeandring Arsmote 20150331

Käännös

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Muokkaa Käännös
mukaan Transposh - translation plugin for wordpress

Kategoriat

Arkisto

Tapa sudet 2016

Ruotsi; 42 kappaletta

Päivitetty 2016-12-30

Lisenssi Hunt. 2 jan-15 helmikuu. 13 kappaletta
Hylkeenpyynti Taalainmaalla valmistunut 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Mies
6/1. 2 urokset
3/1. 2 urokset + 1 vain
2/1. 1 Mies

Gävleborgin
metsästys perui. 6 susia shot
9/1. 1 miehen wolf +1 vain
8/1. 2 matto + 1 miehen wolf
5/9. 1 miehen wolf

Norja; 6 st
Suomi; 78 st (metsästyslupa 2016 19 st)

Tapa sudet 2014-15

2015
Ruotsi; 71st
Norja; 13st
Suomi; 48 st
Päivitetty 2015-12-31
( 142 Sudet tappoivat tänä vuonna)

Lopettaminen JÄMTLAND & gt;
& Gt; 3 susia shot, 15/2
& Gt; 1 ammuttu, 24/2
Lisenssi metsästys 2015
45 Sudet !!
10 susia ammuttiin Värmland, alue 1. 28/1
14 susia ammuttiin Värmland, alue 2. 28/1
12 +1 susia ammuttiin Orebro, 1/2
4 susia ammuttiin Taalainmaan, alue 1. 28/1
4+1 susia ammuttiin Taalainmaalla 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Koko: 45 tappaa susia aikana metsästää t.o.m 1/2 -15

3 st. metsästys epäillään rikoksesta. 5, 7 Tammikuu 2015

Tatalt 2014. 48 Pieces

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norja
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 syntymätön)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Katso sivu; Kokoelma tappaa susia, jotka löydät alla valikko "WOLF"

Kuinka monta sutta me tarvitsemme ? Linda Laikre

Jokaista pudonnut susi Louise du Toit

Song for fallen Wolves , Ruotsi 2016 Rik Bakker

Wolf Manifestation Tukholmassa 7/3 2015

Kaikki alkuperäisen sisällön näillä sivuilla on sormenjäljet ​​ja sertifioitu Digiprove