Wolf Association Sverige
VAR

Stadgar

STADGAR
FOR
ORGANISATIONEN Wolf Association Sweden
Dannet 27 Juli 2010

§ 1
FORMÅL
Organisasjonen er en dyrevelferdsorganisasjon, som har till ändamål att bevara och skydda varg, lo, bære, lake, kungsörn och säl.

Upplysa om sakförhållanden och arbeta för en lagstiftning kring dessa djurs existens.
Overvåke dyrevelferd rettshåndhevelse.

§ 2
FIRMATECKNING

Organisasjonens autoriserte underskriverne av styret, hver for seg.
Styret kan oppnevne en eller flere medlemmer som er undertegnet.
I form av løpende inntekter og utgifter, avgjør styret etter fullmakt, som eier retten til å abonnere på foreningens konto.
Kontor i Stockholm.

§ 3
MEDLEMSKAP
Den som vill arbeta enligt WAS ändamålsparagraf är välkommen som medlem i WAS

§ 4
BOARD
Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse som består av minst
ordinarie ledamöter och minst 1 Erstatning.

Styret velges for to år, Imidlertid så, til 3 medlemmer og 1 alternative svinger avgang årlig.
Fratrådte medlemmene og vara kan gjenvelges.
Avgår ledamot mellan årsmötena har styrelsen rätt att välja in ersättare för ledamoten.
Nya medlemmar kan inte väljas som styrelseledamöter förrän de varit med i WAS arbetsgrupp i minst ett år.

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse, eller då minst fyra ledamöter därom gjort framställning och styrelsen ärbeslutmässig om minst fyra ledamöter är närvarande och samtliga ledamöter blivit kallade till sammanträdet.
Ved stemmelikhet har styreleder dobbeltstemme.

§ 5
VALGKOMITEEN
Årsmøtet velger en valgkomité for ett år, som består av 2 medlemmer og 1 Erstatning.

§ 6
ASSOCIATION MØTER
Foreningen fraråder årsmøte hvert år innen utgangen av mars. Styret bestemmer tid og sted for møtet og kunngjøre den samme fjorten (14) dager før innkalling.

1. Valg av møteleder.
2. Valg av to personer, sammen med møteleder skal godkjenne minutter og, om nødvendig, fungere som fortellerne.
Hvorvidt møtet blitt registrert kunn.
Godkjenning av dagsorden.
Styret og revisjonsberetningen for det siste året.
Utslipp av styret og kasserer, hvis han ikke er en del av styret.
Valg av medlemmer og varamedlemmer, som igjen bør gå av. (verftet måte)
Valg av revisor og hans stedfortreder
Andre saker, som i kallelsen till årsmötet anmälts.

§ 7
Stemmerett
På møter i foreningen skal stemmegivning foregår åpenlyst, Med mindre annet er hevdet.
Ved avstemming med stemmelikhet er møtelederens stemme.

§ 8
REGNSKAPSÅRET
Foreningens regnskapsføres av kalenderåret.

§ 9
AVGIFTER
Årsmøtet bestemmer størrelsen på årsavgiften til Wolf Association Sverige for andre påfølgende år.
Den faste årlige avgiften for det siste regnskapsåret skal være avdelingens konto senest første (1) Marsjere før årsmøtet og beregnes ved organisasjonens medlemskap til 31 Desember foregående år.
Medlemmer som har betalt for første gang for inneværende år har også rett til å delta på årsmøtet.

§ 10
REVISOR
Ved gjennomgang av regnskaper i foreningen oppnevnt en revisor og en alternativ.

§ 11
Bevegelser
Motion, ønskes presentert på årsmøtet, skal være styret i hende senest 1 februar.

§ 12
UNNTAKS
Uteslutning kan ske då enskild medlem samt styrelsemedlem genom olämpligtuppträdande har skadat Wolf Association Swedens anseende och verksamhet.
Uppsåtligen brutit mot Wolf Association Swedens stadgar eller vägrat respektera skrifter som har stöd i stadgarna, styrelsebeslut eller organisationens årsmötesbeslut.

§ 13
Regelendring
Modifikasjon av eller tillegg til disse vedtekter kan gjøres, hvis to påfølgende møter, hvorav den ene er årsmøtet.

§ 14
Løsning
Foreningen kan oppløses, to påfølgende faste årlige møter bestemmer den andre.
Foreningens eiendeler ved oppløsning skal legges fram i første omgang til Sv. Rovdjurs-föreningen Om denna organisation inte finns, forbindelsene på den tiden arbeider for ulvens eksistens.

§ 15
Non-profit
Alt arbeid i samfunnet må være ubetalt. Styret forbeholder seg retten til om det er rimelig
utbetala ersättning för nödvändigt arbete för verksamhetens bedrivande så som manifestationer, bildande av räddningscenter samt resor i anslutning till arbete med djur i ändamålsparagrafen.

§ 16
IDENTIFIKASJON FORBINDELSE
Bare Wolf Association Sverige har rett til i sin virksomhet slitasje og bruke navnet
Wolf Association, Sverige og bruke sin organisasjon / forening mark. (som beskrevet ovenfor).
Copyright & PRV tillhör WAS.
Disse vedtektene er vedtatt og bekreftet ved foreningens møte om 27 Juli 2010.

Stadgarna ändrade och godtagna på årsmöte den 30 Mars 2015.
Styret, gm/Kim Aronsson.
Organisasjonsnummer
802454-4846

Bildad 2010-09-14 med en Interrimstyrelse.

112849948Stadgar för utskrift > WAS Stadgeandring Arsmote 20150331

Oversettelse

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Rediger oversettelse
etter Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiver

Drepe ulvene 2016

Sverige; 42 brikker

Oppdatert 2016-12-30

Lisens jakten. 2 januar-15 februar. 13 brikker
Jakten på Dalarna fullført 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Mann
6/1. 2 hanner
3/1. 2 hanner + 1 bare
2/1. 1 Mann

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 ulver skutt
9/1. 1 hannulv +1 bare
8/1. 2 matte + 1 hannulv
5/9. 1 hannulv

Norge; 6 st
Finland; 78 st (jaktkort 2016 19 st)

Drepe ulvene 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Oppdatert 2015-12-31
( 142 Skandinaviske ulver drept i år)

Culling JAMT & gt;
& Gt; 3 ulver skutt, 15/2
& Gt; 1 ulv skutt, 24/2
Lisensjakt 2015
45 Wolves !!
10 ulver skutt i Värmland, område 1. 28/1
14 ulver skutt i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 ulver skutt i Örebro, 1/2
4 ulver skutt i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 ulver skutt i Dalarna-regionen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 drepe ulver under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. jakt mistenkt kriminalitet. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Brikker

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norsk
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ufødte)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Se side; Kompilering drepe ulver som du kan finne i henhold til menyen "WOLF"

Hvor mange ulver vi trenger ? Linda Laikre

For hver fallen wolf av Louise du Toit

Song for falne Wolves , Sverige 2016 av Rik Bakker

Wolf Manifestasjon i Stockholm 7/3 2015

Alt originalt innhold på disse sidene er fingeravtrykk og sertifisert av Digiprove