Wolf Association Sweden
WAS

Om WAS

Den 28:e december 2012 så beslutade WAS att bryta med TWA och gå sin egen väg under namnet: Wolf Association Sweden.
Grundare av organisationens legalitet i Sverige är Kim Aronsson.

WAS Ansokan Skatteverket_Namnby

WAS Namnbyte_Skatteverket201301

182595_10151155412534811_665919633_n

Icke rovdjursavvisande stängsel. Ervalla. Foto:WAS©Kim Aronsson

WAS
I juni 2010 bildades WAS som Facebook grupp som idag är drygt 8000 anhängare och bildade den ideella organisationen i augusti samma år tog svenskarna upp kampen om överlevnad för varg i landet. WAS har som årlig tradition ”för tredje året i följd” att anordna en manifestation för vargen. Denna manifestation ska äga rum i augusti månad och vi utkommer med information samt pressmeddelande i god tid.

Ervalla_vargen20121212

Ervalla Vargen skjuten 2012-12-12

WAS Agenda
WAS har som ändamål att skydda vargen i Sverige och Skandinavien mot förföljelse och utplåning. WAS ska upplysa om sakförhållanden och arbeta för en lagstiftning kring vargens existens samt övervaka att djurskyddslagarna efterlevs. WAS arbetar för att ha en bra kontakt med media och andra fakta/debatt program samt med landets länsstyrelser för att flera människor ska öppnar ögonen gällande vargens situation i vårt land. Att fotografera stängsel som inte håller måttet och bevaka revir är en del av de saker vi gör. WAS arbetar aktivt i revir med syftet att övervaka den illegala jakten samt att aktivt registrera olagliga fällor. Vi försöker även se över var man slänger slaktavfall samt åtelverksamhet nära bebyggelse allt för att inte ge rovdjur en vana att bli (matade) och tappa respekten för oss människor, vilket ofta leder till skyddsjakt.

 

Veckovisa rutinkontroller i revir. Foto: WAS ©Kim Aronsson

Målet för The Association Sweden
Att rädda vargen från ytterligare förföljelse och utrotning genom att etablera ett 
nätverk av människor, samla kompetens, kontakter, ekonomiska och politiska intressen som enas i detta gemensamma mål. I mellantiden kommer vi att anordna arrangemang för att sätta vargens situation i fokus, samla all fakta och vetenskapliga undersökningar, informera människor om vargens natur. Genom att göra så hoppas vi kunna få en ny generation – med en mer tolerant uppfattning om vargen och andra rovdjur, samt förståelse och behovet av dem i vårt ekosystem. Det är vår önskan att du kommer att ansluta dig till oss i kampen för varg i den miljö där den hör hemma och dess kamp för överlevnad på vår planet.

Trots att vargen inte riskerar utrotning, så är lokala populationer fortfarande hotade. Ett hot mot dessa utgörs av genetisk utarmning på grund av fragmentariserade populationer. (vår svenska vargstam). Människan har isolerat fickor med små populationer som då drabbas av inavel. Studier har visat att reproduktionstakten hos vargar är starkt kopplad till genetisk mångfald. Med en så pass isolerad population som den svenska vargen är, är det sig viktigt att behålla en hållbar stam med tanke på de höga riskfaktorer som en begränsad stam blir utsatt för. Inom den genetiska vetenskapen är då fler individer viktigt även om starka krafter inom jägarförbunden vill ha ner populationen till en icke acceptabel/hög sårbarhets nivå. De fåtal invandrade vargar från öst har i princip en mycket liten chans att tillföra gener för att få en märkbar effekt och det behövs långt mycket mer än vad som sker idag.

Vargen idag i Sverige är utsatt för en karusell av starkt polariserade åsikter och att försöka se med nya perspektiv av ett hållbart ekosystem med biologisk mångfald är förmodligen det svåraste i de värsta fallen. Anpassning till något som ter sig främmande är alltid bäddat för kontroverser innan en acceptans kommer ifråga.

Licensjakt i Tansenreviret Lövsjön 2011. Foto: WAS©Alice Tross

Enligt Bernkonventionen om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras naturliga livsmiljöer som medlemsländerna har skrivit på så verkar arten generellt stabil. Men inte överallt. Bristande acceptans, ofta pga. oro för attacker mot boskap, konkurrensen om klövviltet för jägare samt löshundsjakten. Jakttryck och illegal jakt är de främsta faktorerna som begränsar den europeiska vargstammen.

Styrelsen

För mer bilder vänligen titta i vårt Galleri.

Hanen i Olsjo _2015-01-26 JM

Hanen i Olsjo Licensjakten skjuten 2015-01-26 JM

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove