Wolf Association Sweden
WAS

County Administrative Boards

(Vi kommer inte längre lägga in beslut osv. på dennna sidan utan det hittar ni numera på sidanWAS arbete”. Vi kommer så småningom att lägga in saknade filer på den här sidan).

I sammverkan

Sverige består av 21 län

CABs 21 Agencies that interact. For you to get the right information about our services, conditions and who to contact, please select from the County Administrative Board in your county

………….

Skyddsjakt och licensjakt

Skyddsjakt ska förebygga och minimera de skador som vilt kan orsaka. Sådan jakt kan bli aktuellt trots att jakt inte annars är tillåten på den aktuella djurarten eller den tid på året när skador uppstår. Även fredat vilt, t.ex. stora rovdjur, kan bli tillåtet att jaga.

Skyddsjakt går ibland ut på att ta bort någon enstaka individ som är särskilt besvärlig. Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt.

Tyvärr ger skyddsjakt många gånger endast begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

Predators

Jakt på rovdjur kan bedrivas som licensjakt eller som skyddsjakt. Licensjakt används främst för att begränsa rovdjursstammarnas storlek. Skyddsjakt är främst till för att ta hand om problemdjur.

Naturvårdverket är övergripande myndighet för beslut om skyddsjakt och licensjakt på alla de stora rovdjuren. Verket bestämmer den årliga beståndsreglerande tilldelningen på björn och lodjur för varje län. Länsstyrelsen kan fatta beslut om skyddsjakt på enskilda individer av varg, björn och lo.

Rätt att ingripa vid pågående angrepp av rovdjur

Djurägare har själva viss rätt att ingripa för att freda sina djur om djuren befinner sig i en nödsituation, till exempel på grund av ett pågående rovdjursangrepp.

Grunden för denna rättighet finns i 24 get 4 § brottsbalken där det anges att man vid fara som hotar liv, hälsa, egendom eller annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse, får ingripa genom att handla på ett sätt som med hänsyn till omständigheterna inte är oförsvarligt.

Hur man ska göra för att agera på ett försvarligt sätt regleras mer detaljerat i 28 § hunting regulation. Bland annat framgår att ett rovdjur får dödas endast om det inte går att skrämma bort det eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Den som dödat ett rovdjur får inte flytta detta utan tillstånd av polisen och är skyldig att snarast anmäla händelsen till närmaste polismyndighet.

……..

Länsstyrelsernas beslut om jakt på björn, lake, lo och varg Read more>

Slutsvar SVA obduktion. Skultunavargen

Andra vargen skjuten i Skultunareviret LST 20120329

Varg skjuten i Skultunareviret LST 20120326

Obduktionsrapport ungvargen , Skultuna

WAS Protest ang. skyddsjaten i Skultuna

Förlängning av skyddsjakt på vargar
Länsstyrelsen har idag beslutat om förlängning av skyddsjakt på två vargar i Skultunareviret. Länsstyrelsen har under några veckor försökt spåra och avliva de två föräldradjuren i reviret, men inte lyckats. Jakttiden förlängs därför i ytterligare en månad fram till sista mars
LST västmanland 20120229

Skyddsjakt på två vargar i Skultunareviret

Beslut om skyddsjakt Skultuna

WAS Överklagan, Skultuna Reviret

Read more>>

 

 

Nej till skyddsjakt på varg i Falun 20121026

WAS överklagan om skyddsjakt på varg, Falu kommun- Björnåsreviret. 20120903

Länsstyrelsen säger ja till skyddsjakt på varg i Falu kommun

LST Dalarna 20120831

Slutsvar SVA obduktion. Idrevargarna (April 2012)

Nej till skyddsjakt av varg i Gimmenreviret

LST 20120719
Obduktionsprotokoll från SVA på Grycksbo vargen.20120604

Nytt nej till skyddsjakt på varg

De fyra fårägare i Lindesbergs kommun som ansökt om att få bedriva skyddsjakt på varg får nej även av Naturvårdsverket.

Det var i feburari i år som fyra fårägare ansökte hos länsstyrelsen om att få genomföra skyddsjakt på två vargar i ett område mellan Yxe, Torphyttan and Vedevåg
NA 20120524

Skyddsjakten avslutad i Idre sameby

LST 20120420

WAS protest & överklagan om skyddsjakt på 3 vargar inom Idre nya Sameby 20120417

Beslut om skyddsjakt på 3 vargar inom Idre nya Sameby 20120416

Ansökan på skyddsjakt Idre nya sameby 20120403

Nej till skyddsjakt på vargar i Drevfjällen

Read more>

Nej till skyddsjakt av varg i Linghed

Read more>

Vargdrabbade lantbrukare på besök

Landshövding Maria Norrfalk tog emot de tre lantbrukarkvinnorna

LST Dalarna 20120301

Nej till skyddsjakt av varg i Insjön

Länsstyrelsen har beslutat att säga nej till skyddsjakt på varg i Insjön. Motivet till besluten är att vargarna inte har vållat sådan skada att det skulle vara motiverat med skyddsjakt.

LST 20120227

Ja till skyddsjakt på varg i Idre 20120209 Read >

Beslut om skyddsjakt efter varg inom Älvdalens Kommun. Dalarna.

WAS Överklagan

Fler vargar tjuvjagas

2012-01-27Fler vargar dödas illegalt i Dalarna. Men samtidigt har andelen vargar som dödas olagligt minskat eftersom vargstammen har blivit betydligt större. Det bedömer Länsstyrelsen i en ny sammanställning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsen Lappland

Sista lodjuret skjutet i Västerbotten 2020406

 

 

 

Avslag på ansökningar om generell jakt på rovdjur i fjällen

LST 20120329

Handöljsdalens Sameby

Jijnjevaerie Sameby

Mittådalens Sameby

Ruvhten sijte

Avstyrekan på skyddsjakt på järv

20120327

Länsstyrelsen avstyrker skyddsjakt på varg i

Ruvhten Sijte

LST 20120322

Länsstyrelsen avstyrker skyddsjakt på den genetiskt

värdefulla vargtiken

LST Jamtland 20120321

Den genetiskt viktiga vargtiken har identifierats

Den vargtik som flyttades från Jämtlands län till Uppsala län den 6 februari har nu identifierats via DNA-prov i östra Jämtland.

LST 20120228

Tåssäsenwolf back?

KÄLARNEEn varg har vandrat in i länet från Västernorrland.Jiingevaerie sameby har ansökt om skyddsjakt samtidigt som länsstyrelsen väntar svar på spillningsprov för att få reda på var vargen kommer från.EN 20120224

Culling på varg inom Mittådalens sameby. 20120131

WAS Överklagan

WAS protest ang. LST Gävleborgs tillägg. Ockelbo Wolf 20120921

WAS JO anmälan ang. Ockelbo Wolf. 20120921

WAS Överklagan om skyddsjakt på Ockelbovargen. 20120920

Belut om skyddsjakt på varg, Ockelbo. 20120917

WAS Överklagan om förlängd skyddsjakt på varg,

Jäderfors 20120824

Beslut om förlängd skyddsjakt. Sandviken, Jäderfors 20120822

Ansökan om förlängd skyddsjakt, Sandviken. 20120717

WAS överklagan om skyddsjakt på varg. Sandviken. 20120727

Skyddsjakt på varg i Sandvikens kommun

LST 20120720

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Dasang. Gävleborg 20120720

Varghanen från Galvenreviret återfunnen

LST 20120525

 

 

 

 

 

Bilist körde på varg 20120505

Åklagaren lägger ned utredning om hot under vargdebatten 20120424

Jägare vill inte ha varg i länet 20120306

Introducing – Länsstyrelsens rapport om skyddsjakten

Länsstyrelsen sammanfattar i en rapport

Kynna var frisk !

Det slutgiltiga obduktions svaret på Kynna/SVA 20120120

Det preliminära obduktions protokollet på vargen Kynna.

Kvalitetssäkrat spår av varg

LST 20120402

Varg spårad i Småland

20120228

 

 

Ny varg rev får i södra Småland 20120512

 

 

 

WAS protest/överlagan om skyddsjakt på 3 vargar i Brattforsreviret. 20120621

Skyddsjakt på varg i Forshyttan

Länsstyrelsen Värmland har tagit beslut om skyddsjakt på tre vargar som uppehåller sig nära bebyggelsen i Forshyttan, Filipstads kommun. Länsstyrelsen har dokumenterat att vargarna varit allt för närgångna, inte vikit undan och uppvisat ett särdeles oskyggt beteende.

LST 20120619

County Board permit controlled hunting of wolves

FILIPSTAD: Tre vargar på tre meters avstånd

Tre vargar kommer kunna fällas i Forshyttan, Filipstads kommun i sommar. Det beslutet tog länsstyrelsen efter att de fått in en anmälan om närgångna vargar i området.
nwt.se 20120619

No to the culling of town near the wolves

Länsstyrelsen avslår Hagfors kommuns ansökan om skyddsjakt på tre vargar som uppges ha uppehållit sig nära människor och bebyggelse under hösten 2011.

nwt.se 20120229

No more culling in Torsby Wolf

Torsby

The wolf that should have caused concern in and around Fensbol and Utterbyn the beginning of February, apparently left the area. On Wednesday goes cull out the state and county government will not renew it.

VF 20120228

TosbySkyddsjakt wolves in Fensbol and Utterbyn
The County Administrative Board decided on 7 February on the cull of a wolf that has shown a oskyggt behavior and behaved impertinently near the settlements in Fensbol and Utterbyn, Torsby. The overall assessment is that the wolf is developing undesirable behavior and that there is no other satisfactory solution than culling.
LST Varmland 20120208

Decisions regarding protective, Tosby
Hagfors ansöker om skyddsjakt 20120207 Read more>

Varginventeringen visar att Värmland berörs av 13 föryngringar under 2010

 

 

Ungvarg född i Stockholms län påkörd i renskötselområdet

The 10 juli körde en kvinna på en varg cirka tre mil öster om Östersund. The wolf, som verkar ha överlevt kollisionen visade sig vara född i Rialareviret i Stockholms län – sannolikt under förra året.

Lansstyrelsen.se/stockholm 20120824

Varg angrep får i Roslagen 20120806

Varg angrep får i Roslagen

Lansstyrelsen.se/stockholm 20120806

Sändare på varg-varför & hur fungerar det?

Vargtiken i Rialareviret misstänks vara borta 20120208 Read more>

 

 

Var det varg? Rovdjursangrepp utreds

LST 20120925

WAS överklagan om skyddsjakt på varg. Gräsö- 20120630

Skyddsjakt på varg i Gräsö skärgård

LST 20120627

LSTs Yttrande

County Board: Det är en varg

Det stora djur som flera personer i Sunnersta, Alsike och vid E 4-avfarten till Knivsta har sett de senaste dagarna är en varg.

Unt.se 0120229

Länsstyrelsen spårar varg

Knivstavargen i Uppland; se filmen

UNT.se 20120228

Vargtiken (Wolf) släpptes i Heby

 

BESLUT

Belut om skyddsjakt på varg, Ockelbo. 20120917

Beslut om skyddsjakt av varg i Falu kommun. 20120831

Tillhörande korrigerad karta;

<klicka för stor bild

Decisions regarding protective, Ockelbo. 20120822

Beslut om förlängd skyddsjakt. Sandviken Jäderfors 20120822

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Dasang. Gävleborg 20120720

Beslut om skjyddsjakt på varg-Gräsö 20120627

Beslut om skyddsjakt på varg i Forshyttan (3st). 20120619

Beslut om skyddsjakt på 3 vargar inom Idre nya Sameby 20120416

NVV avslår Skyddsjaktansökan, Vaspens Sameby

Beslut om skyddsjakt Skultuna

Refusal to protective Jamtland. Administrative 20120320

Decision. culling after damaged wolf in Vänrsborgs and Melleruds municipalities.

Decisions regarding protective. Torsby 20120207

Beslut om skyddsjakt efter varg inom Älvdalens Kommun. Dalarna.

NVV avslår skyddsjaktpå varg inom Ängså Sameby. 20120203

Beslut om skyddsjakt Tosby

Svar från NVV Göte Hamplin. Avslag skjyddsjaktansökan på finsrysskan/Susi. Ärendenr;NV-01233-12

Länsstyrelsen har efter ansökan gett tillstånd till skyddsjakt på varg inom Mittådalens sameby. 20120131

Beslut förvaltningsrätten, målnr; 201819-11 Introducing

Decision. Skyddsjakt på varg, Nomreviret 2011-12-06. Avslag.

Decision. Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Idre nya Sameby. 2011-12-01

Beslut om ändring av jakttid för skyddsjakt på varg Kynna(IVLA)

Beslut om 2 vargar i Östergötlands län.

Ändring av jakttid för skyddsjakt på varg

Beslut om skyddsjakt på Kynnavargen

Övriga Svar.

Besiktningsintyg på tamdjur. skadat får. Rune Håkansson, Ljungby

Svar LST. L furuholm. Jangen

Svar förvaltningsr. inhibitation.

English

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 English
by Transposh - translation plugin for wordpress

Categories

Archives

Kill the wolves 2016

Sweden; 42 pieces

Updated 2016-12-30

License Hunt. 2 jan-15 feb. 13 pieces
The hunt in Dalarna completed the 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Male
6/1. 2 He is
3/1. 2 He is + 1 only
2/1. 1 Male

Gävleborg
hunting called off. 6 wolves shot
9/1. 1 Hanvarg +1 only
8/1. 2 Mat + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norway; 6 st
Finland; 78 st (Hunting license 2016 19 st)

Kill the wolves 2014-15

2015
Sweden; 71st
Norway; 13st
Finland; 48 st
Updated 2015-12-31
( 142 Scandinavian wolves killed this year)

Culling JAMTLAND & gt;
&gt; 3 wolves shot, 15/2
&gt; 1 wolf shot, 24/2
Licensed hunting 2015
45 Wolves !!
10 wolves shot in Värmland, area 1. 28/1
14 wolves shot in Värmland, area 2. 28/1
12 +1 wolves shot in Orebro, 1/2
4 wolves shot in Dalarna, area 1. 28/1
4+1 wolves shot in the Dalarna region 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 kill wolves during the hunt t.o.m 1/2 -15

3 st. hunting suspected crime. 5, 7 January 2015

Tatalt 2014. 48 Pieces

2013 &gt; 33 st. + 14 st. Norwegian
2012 &gt; 56 st. (+ 5 unborn)
2011 &gt; 40 st.
2010 &gt; 60 st.

See page; Compilation kill wolves that you can find under menu "WOLF"

How many wolves we need ? Linda Laikre

For every fallen wolf by Louise du Toit

Song for fallen Wolves , Sweden 2016 by Rik Bakker

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove