Wolf Association Sverige
VAR

County Administrative Boards

(Vi kommer inte längre lägga in beslut osv. på dennna sidan utan det hittar ni numera på sidanWAS arbete”. Vi kommer så småningom att lägga in saknade filer på den här sidan).

I sammverkan

Sverige består av 21 län

CABs 21 Byråer som samhandler. For at du skal få riktig informasjon om våre tjenester, forhold og hvem du skal kontakte, kan du velge styret i ditt fylke

………….

Skyddsjakt och licensjakt

Skyddsjakt ska förebygga och minimera de skador som vilt kan orsaka. Sådan jakt kan bli aktuellt trots att jakt inte annars är tillåten på den aktuella djurarten eller den tid på året när skador uppstår. Även fredat vilt, t.ex. stora rovdjur, kan bli tillåtet att jaga.

Skyddsjakt går ibland ut på att ta bort någon enstaka individ som är särskilt besvärlig. Andra gånger syftar skyddsjakten främst till att skrämma och splittra anhopningar av vilt.

Tyvärr ger skyddsjakt många gånger endast begränsad och tillfällig effekt som skadeförebyggande metod. Därför är det viktigt att också försöka hitta andra lösningar.

Predators

Jakt på rovdjur kan bedrivas som licensjakt eller som skyddsjakt. Licensjakt används främst för att begränsa rovdjursstammarnas storlek. Skyddsjakt är främst till för att ta hand om problemdjur.

Naturvårdverket är övergripande myndighet för beslut om skyddsjakt och licensjakt på alla de stora rovdjuren. Verket bestämmer den årliga beståndsreglerande tilldelningen på björn och lodjur för varje län. Länsstyrelsen kan fatta beslut om skyddsjakt på enskilda individer av varg, björn och lo.

Rätt att ingripa vid pågående angrepp av rovdjur

Djurägare har själva viss rätt att ingripa för att freda sina djur om djuren befinner sig i en nödsituation, till exempel på grund av ett pågående rovdjursangrepp.

Grunden för denna rättighet finns i 24 få 4 § brottsbalken där det anges att man vid fara som hotar liv, hälsa, egendom eller annat viktigt av rättsordningen skyddat intresse, får ingripa genom att handla på ett sätt som med hänsyn till omständigheterna inte är oförsvarligt.

Hur man ska göra för att agera på ett försvarligt sätt regleras mer detaljerat i 28 § jaktregulering. Bland annat framgår att ett rovdjur får dödas endast om det inte går att skrämma bort det eller på något annat lämpligt sätt avbryta eller avvärja angreppet.

Den som dödat ett rovdjur får inte flytta detta utan tillstånd av polisen och är skyldig att snarast anmäla händelsen till närmaste polismyndighet.

……..

Länsstyrelsernas beslut om jakt på björn, lake, lo och varg Les mer>

Slutsvar SVA obduktion. Skultunavargen

Andra vargen skjuten i Skultunareviret LST 20120329

Varg skjuten i Skultunareviret LST 20120326

Obduktionsrapport ungvargen , Skultuna

WAS Protest ang. skyddsjaten i Skultuna

Förlängning av skyddsjakt på vargar
Länsstyrelsen har idag beslutat om förlängning av skyddsjakt på två vargar i Skultunareviret. Länsstyrelsen har under några veckor försökt spåra och avliva de två föräldradjuren i reviret, men inte lyckats. Jakttiden förlängs därför i ytterligare en månad fram till sista mars
LST västmanland 20120229

Skyddsjakt på två vargar i Skultunareviret

Beslut om skyddsjakt Skultuna

WAS Överklagan, Skultuna Reviret

Les mer>>

 

 

Nej till skyddsjakt på varg i Falun 20121026

WAS överklagan om skyddsjakt på varg, Falu kommun- Björnåsreviret. 20120903

Länsstyrelsen säger ja till skyddsjakt på varg i Falu kommun

LST Dalarna 20120831

Slutsvar SVA obduktion. Idrevargarna (April 2012)

Nej till skyddsjakt av varg i Gimmenreviret

LST 20120719
Obduktionsprotokoll från SVA på Grycksbo vargen.20120604

Nytt nej till skyddsjakt på varg

De fyra fårägare i Lindesbergs kommun som ansökt om att få bedriva skyddsjakt på varg får nej även av Naturvårdsverket.

Det var i feburari i år som fyra fårägare ansökte hos länsstyrelsen om att få genomföra skyddsjakt på två vargar i ett område mellan Yxe, Torp støperi og Vedevåg
IN 20120524

Skyddsjakten avslutad i Idre sameby

LST 20120420

WAS protest & överklagan om skyddsjakt på 3 vargar inom Idre nya Sameby 20120417

Beslut om skyddsjakt på 3 vargar inom Idre nya Sameby 20120416

Ansökan på skyddsjakt Idre nya sameby 20120403

Nej till skyddsjakt på vargar i Drevfjällen

Les mer>

Nej till skyddsjakt av varg i Linghed

Les mer>

Vargdrabbade lantbrukare på besök

Landshövding Maria Norrfalk tog emot de tre lantbrukarkvinnorna

LST Dalarna 20120301

Nej till skyddsjakt av varg i Insjön

Länsstyrelsen har beslutat att säga nej till skyddsjakt på varg i Insjön. Motivet till besluten är att vargarna inte har vållat sådan skada att det skulle vara motiverat med skyddsjakt.

LST 20120227

Ja till skyddsjakt på varg i Idre 20120209 Läs >

Beslut om skyddsjakt efter varg inom Älvdalens Kommun. Dalarna.

WAS Överklagan

Fler vargar tjuvjagas

2012-01-27Fler vargar dödas illegalt i Dalarna. Men samtidigt har andelen vargar som dödas olagligt minskat eftersom vargstammen har blivit betydligt större. Det bedömer Länsstyrelsen i en ny sammanställning.

 

 

 

 

 

 

 

 

Länsstyrelsen Lappland

Sista lodjuret skjutet i Västerbotten 2020406

 

 

 

Avslag på ansökningar om generell jakt på rovdjur i fjällen

LST 20120329

Handöljsdalens Sameby

Jijnjevaerie Sameby

Mittådalens Sameby

Ruvhten sijte

Avstyrekan på skyddsjakt på järv

20120327

Länsstyrelsen avstyrker skyddsjakt på varg i

Ruvhten Sijte

LST 20120322

Länsstyrelsen avstyrker skyddsjakt på den genetiskt

värdefulla vargtiken

LST Jämtland 20120321

Den genetiskt viktiga vargtiken har identifierats

Den vargtik som flyttades från Jämtlands län till Uppsala län den 6 februari har nu identifierats via DNA-prov i östra Jämtland.

LST 20120228

Tåssäsenwolf tilbake?

KÄLARNEEn varg har vandrat in i länet från Västernorrland.Jiingevaerie sameby har ansökt om skyddsjakt samtidigt som länsstyrelsen väntar svar på spillningsprov för att få reda på var vargen kommer från.LT 20120224

Culling på varg inom Mittådalens sameby. 20120131

WAS Överklagan

WAS protest ang. LST Gävleborgs tillägg. Ockelbovargen 20120921

WAS JO anmälan ang. Ockelbovargen. 20120921

WAS Överklagan om skyddsjakt på Ockelbovargen. 20120920

Belut om skyddsjakt på varg, Ockelbo. 20120917

WAS Överklagan om förlängd skyddsjakt på varg,

Jäderfors 20120824

Beslut om förlängd skyddsjakt. Sandviken, Jäderfors 20120822

Ansökan om förlängd skyddsjakt, Sandviken. 20120717

WAS överklagan om skyddsjakt på varg. Sandviken. 20120727

Skyddsjakt på varg i Sandvikens kommun

LST 20120720

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Dasang. Gävleborg 20120720

Varghanen från Galvenreviret återfunnen

LST 20120525

 

 

 

 

 

Bilist körde på varg 20120505

Åklagaren lägger ned utredning om hot under vargdebatten 20120424

Jägare vill inte ha varg i länet 20120306

KynnaLänsstyrelsens rapport om skyddsjakten

Länsstyrelsen sammanfattar i en rapport

Kynna var frisk !

Det slutgiltiga obduktions svaret på Kynna/SVA 20120120

Det preliminära obduktions protokollet på vargen Kynna.

Kvalitetssäkrat spår av varg

LST 20120402

Varg spårad i Småland

20120228

 

 

Ny varg rev får i södra Småland 20120512

 

 

 

WAS protest/överlagan om skyddsjakt på 3 vargar i Brattforsreviret. 20120621

Skyddsjakt på varg i Forshyttan

Länsstyrelsen Värmland har tagit beslut om skyddsjakt på tre vargar som uppehåller sig nära bebyggelsen i Forshyttan, Filipstads kommun. Länsstyrelsen har dokumenterat att vargarna varit allt för närgångna, inte vikit undan och uppvisat ett särdeles oskyggt beteende.

LST 20120619

Fylkesnemnda tillatelse kontrollert jakt på ulv

FILIPSTAD: Tre vargar på tre meters avstånd

Tre vargar kommer kunna fällas i Forshyttan, Filipstads kommun i sommar. Det beslutet tog länsstyrelsen efter att de fått in en anmälan om närgångna vargar i området.
nwt.se 20120619

Nej till skyddsjakt på tätortsnära vargar

Länsstyrelsen avslår Hagfors kommuns ansökan om skyddsjakt på tre vargar som uppges ha uppehållit sig nära människor och bebyggelse under hösten 2011.

nwt.se 20120229

Ingen mer skyddsjakt på Torsbyvarg

Torsby

Den varg som ska ha orsakat bekymmer i och omkring Fensbol och Utterbyn i början av februari har av allt att döma lämnat området. På onsdagen går skyddsjakttillståndet ut och länsstyrelsen kommer inte förnya det.

VF 20120228

TosbySkyddsjakt på varg i Fensbol och Utterbyn
Den Länsstyrelsen besluttet på 7 februari om skyddsjakt på en varg som uppvisat ett oskyggt beteende och uppträtt närgånget nära bebyggelsen i Fensbol och Utterbyn, Torsby kommun. Den samlade bedömningen är att vargen håller på att utveckla ett oönskat beteende och att det inte finns någon annan lämplig lösning än skyddsjakt.
LST Värmland 20120208

Beslut om skyddsjakt, Tosby
Hagfors ansöker om skyddsjakt 20120207 Les mer>

Varginventeringen visar att Värmland berörs av 13 föryngringar under 2010

 

 

Ungvarg född i Stockholms län påkörd i renskötselområdet

Den 10 juli körde en kvinna på en varg cirka tre mil öster om Östersund. Ulven, som verkar ha överlevt kollisionen visade sig vara född i Rialareviret i Stockholms län – sannolikt under förra året.

Lansstyrelsen.se/stockholm 20120824

Varg angrep får i Roslagen 20120806

Varg angrep får i Roslagen

Lansstyrelsen.se/stockholm 20120806

Sändare på varg-varför & hur fungerar det?

Vargtiken i Rialareviret misstänks vara borta 20120208 Les mer>

 

 

Var det varg? Rovdjursangrepp utreds

LST 20120925

WAS överklagan om skyddsjakt på varg. Gräsö- 20120630

Skyddsjakt på varg i Gräsö skärgård

LST 20120627

LSTs Yttrande

fylkesnemnda: Det är en varg

Det stora djur som flera personer i Sunnersta, Alsike och vid E 4-avfarten till Knivsta har sett de senaste dagarna är en varg.

Unt.se 0120229

Länsstyrelsen spårar varg

Knivstavargen i Uppland; se filmen

UNT.se 20120228

Vargtiken (Susi) släpptes i Heby

 

BESLUT

Belut om skyddsjakt på varg, Ockelbo. 20120917

Beslut om skyddsjakt av varg i Falu kommun. 20120831

Tillhörande korrigerad karta;

<klicka för stor bild

Beslut om skyddsjakt, Ockelbo. 20120822

Beslut om förlängd skyddsjakt. Sandviken Jäderfors 20120822

Ansökan om skyddsjakt efter varg i Dasang. Gävleborg 20120720

Beslut om skjyddsjakt på varg-Gräsö 20120627

Beslut om skyddsjakt på varg i Forshyttan (3st). 20120619

Beslut om skyddsjakt på 3 vargar inom Idre nya Sameby 20120416

NVV avslår Skyddsjaktansökan, Vaspens Sameby

Beslut om skyddsjakt Skultuna

Avslag skyddsjakt Jämtland. Förvaltningslagen 20120320

Beslutningen. skyddsjakt efter skadad varg i Vänrsborgs och Melleruds kommuner.

Beslut om skyddsjakt. Torsby 20120207

Beslut om skyddsjakt efter varg inom Älvdalens Kommun. Dalarna.

NVV avslår skyddsjaktpå varg inom Ängså Sameby. 20120203

Beslut om skyddsjakt Tosby

Svar från NVV Göte Hamplin. Avslag skjyddsjaktansökan på finsrysskan/Susi. Ärendenr;NV-01233-12

Länsstyrelsen har efter ansökan gett tillstånd till skyddsjakt på varg inom Mittådalens sameby. 20120131

Beslut förvaltningsrätten, målnr; 201819-11 Kynna

Beslutningen. Skyddsjakt på varg, Nomreviret 2011-12-06. Avslag.

Beslutningen. Ansökan om skyddsjakt efter varg inom Idre nya Sameby. 2011-12-01

Beslut om ändring av jakttid för skyddsjakt på varg Kynna(IVLA)

Beslut om 2 vargar i Östergötlands län.

Ändring av jakttid för skyddsjakt på varg

Beslut om skyddsjakt på Kynnavargen

Övriga Svar.

Besiktningsintyg på tamdjur. skadat får. Rune Håkansson, Ljungby

Svar LST. L furuholm. Jangen

Svar förvaltningsr. inhibitation.

Oversettelse

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Rediger oversettelse
etter Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiver

Drepe ulvene 2016

Sverige; 42 brikker

Oppdatert 2016-12-30

Lisens jakten. 2 januar-15 februar. 13 brikker
Jakten på Dalarna fullført 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Mann
6/1. 2 hanner
3/1. 2 hanner + 1 bare
2/1. 1 Mann

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 ulver skutt
9/1. 1 hannulv +1 bare
8/1. 2 matte + 1 hannulv
5/9. 1 hannulv

Norge; 6 st
Finland; 78 st (jaktkort 2016 19 st)

Drepe ulvene 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Oppdatert 2015-12-31
( 142 Skandinaviske ulver drept i år)

Culling JAMT & gt;
& Gt; 3 ulver skutt, 15/2
& Gt; 1 ulv skutt, 24/2
Lisensjakt 2015
45 Wolves !!
10 ulver skutt i Värmland, område 1. 28/1
14 ulver skutt i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 ulver skutt i Örebro, 1/2
4 ulver skutt i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 ulver skutt i Dalarna-regionen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 drepe ulver under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. jakt mistenkt kriminalitet. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Brikker

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norsk
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ufødte)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Se side; Kompilering drepe ulver som du kan finne i henhold til menyen "WOLF"

Hvor mange ulver vi trenger ? Linda Laikre

For hver fallen wolf av Louise du Toit

Song for falne Wolves , Sverige 2016 av Rik Bakker

Wolf Manifestasjon i Stockholm 7/3 2015

Alt originalt innhold på disse sidene er fingeravtrykk og sertifisert av Digiprove