Wolf Association Sverige
WAS

Environmental Protection Agency

Beslut om skyddsjakt på varg efter midsommar

Naturvårdsverket behandlar just nu två ansökningar om skyddsjakt på varg. En i Jönköpings län och en i Kalmar län. För att kunna fatta beslut om skyddsjakt på varg krävs underlag från länsstyrelsen och svar på en DNA-analys för att avgöra om det rör sig om genetiskt viktig varg.

> Läs hela rapporten här

 

Förhandling om överklagat beslut om skyddsjakt

Naturvårdsverket har den 30 april deltagit i muntlig förhandling i Förvaltingsrätten i Stockholm som gäller ett överklagat beslut om skyddsjakt på vargtiken i Junsele.

Läs hela rapporten här> NVV

 

Den genetiskt viktiga vargtiken som Naturvårdsverket flyttat är åter i sitt revir i närheten av Junsele. Det finns inga större rensamlingar i området eftersom samebyarna hunnit flytta sina renar under den tid vargtiken inte funnits i området. Det troliga är att vargtiken nu stannar kvar i reviret. Drop-off halsbandet med sändare, som sattes på i samband med att vargtiken flyttades, har lossnat av sig själv.

Vargtiken och hennes hanne ställde i vintras till med omfattande problem för renskötseln. Renar revs och hjordar skingrades. I området betar 4 000–5 000 renar under vintern. Olika alternativ prövades. Vargtiken hade flyttats tre gånger tidigare. Eftersom en flytt är påfrestande för ett djur bedömde Naturvårdsverket att det inte vara lämpligt att flytta henne en gång till.

På uppdrag av regeringen försökte Naturvårdsverket tillsammans med berörda länsstyrelser och samebyar hitta en lösning för att vargtiken och hennes hanne skulle kunna stanna och få valpar i Jungsele.

Men skadorna för rennäringen var allvarliga och omfattande och det var svårt att hitta en lösning. Två gånger beviljade Naturvårdsverket skyddsjakt. I den första jakten avlivades varghannen. Båda gångerna har beslutet överklagats till förvaltningsrätten av Föreningen Nordulv, Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen och jakten har stoppats.

Eftersom det inte gick att genomföra en skyddsjakt utredde Naturvårdsverket om det var möjligt att trots tidigare rekommendationer flytta vargtiken en fjärde gång. Den 8 mars fattade Naturvårdsverket beslut om att flytta vargtiken. Beslutet gäller från och med den 12 mars till den 31 Marts 2013.

Vargtiken flyttades

Den 14 mars fångades vargtiken in och flyttades. Det var en pigg vargtik som släpptes ut mellan Rimbo och Edsbro i Norrtälje kommun. Hon återhämtade sig snabbt efter flytten och gav sig av från utsläppsplatsen.

Natten till skärtorsdag fortsatte vargtiken att vandra norrut och befann sig i norra delen av Örnsköldsviks kommun fem till sex mil från platsen där hon fångades inse karta nedan.

Under påskhelgen återvände vargtiken till sitt revir i närheten av Junsele. Det finns inga större rensamlingar i området eftersom samebyarna hunnit flytta sina renar under den tid som vargtiken inte funnits i området. Det troliga är att vargtiken nu stannar kvar i reviret. Drop-off halsbandet med sändare, som sattes på i samband med att vargtiken flyttades, har lossnat av sig själv. Länsstyrelserna samarbetar med berörda samebyar om åtgärder för att minimiera risken för skada för renskötseln. Naturvårdsverket följer arbetet.

Den som har sett vargtiken eller andra rovdjur kan lägga in sina observationer i databasen Skandobs där allmänheten kan lägga in sina observationer.

junseletikens-vandring-20130328-liten

Väntar på beslut från Förvaltningsrätten

Ärendet ligger för närvarande hos förvaltningsrätten i avvaktan på slutligt avgörande. Förvaltningsrätten bereder nu ärendet genom att låta parterna komma in med ytterligare synpunkter. Naturvårdsverket ska yttra sig i målet senast den 8 Marts 2013.

Förvaltningsrättens första beslut

Första gången Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt överklagades var i januari 2013. I februari meddelade förvaltningsrätten sina avgöranden och upphävde då Naturvårdsverkets beslut. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna beviljas.

  • Det ska inte finnas någon annan lämplig lösning än skyddsjakt
  • Skyddsjakten får inte försvåra möjligheterna att nå gynnsam bevarandestatus för arten
  • Stor sannolikhet för allvarliga skador

Naturvårdsverket följde detta när skyddsjakten beviljades i slutet av februari.

Detta har hänt Källa; Environmental Protection Agency

Tidpunkt Detta hände Mer att läsa
Oktober 2012 Samebyn ansöker om skyddsjakt
Naturvårdsverket avslår ansökan
November 2012 Naturvårdsverket fick ett regeringsuppdrag att tillsammans med länsstyrelser och samebyar försöka hitta en lösning
December 2012 Ny ansökan om skyddsjakt i december 2012
7 Januar 2013 Naturvårdsverket avslår ansökan Pressmeddelande om beslutet
9 Januar 2013 Möte med samebyn Pressmeddelande om informationsmötet i Junsele
11 Januar 2013 I slutet av december 2012 ansöker samebyn om skyddsjakt Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt Pressmeddelande om beslut av skyddsjakt
17 Januar 2013 Skyddsjakten överklagas och stoppas Pressmeddelande om avbruten skyddsjakt
8 Februar 2013 Naturvårdsverket yrkade hos förvaltningsrätten om att skyddsjakten ska återupptas. Naturvårdsverkets yrkande avslås. Förvaltningsrätten tycker inte att Naturvårdsverkets beslut uppfyllde kriterierna. Pressmeddelande om överklagan
26 Februar 2013 Ny ansökan om skyddsjakt i februari 2013 Pressmeddelande om beslut
26 Februar 2013 Skyddsjakten överklagas och stoppas igen Pressemeddelelse
8 Marts 2013 Beslut om att flytta vargtiken Pressmeddelande om beslutet
14 Marts Tiken har fångats in och flyttas Webbnyhet
15 Marts Tiken har släppts ut Pressemeddelelse

 

 

Friskare vargstam kan begränsa antalet vargar

Naturvårdsverket bedömer att antalet vargar som behövs i Sverige för att vargstammen långsiktigt ska bevaras är omkring 380, bland annat beroende på antalet föryngringar och hur stort tillskott Sverige får av nya vargar. Det är dessutom viktigt att Naturvårdsverket lyckas genomföra planerade åtgärder för att genetiskt förstärka vargstammen de närmsta åren.

NVV 20121019

Den nationella förvaltningsplanen från NVV 2012-2017

Maj 2012

Pressemeddelelse

Minskad inavel viktig i vargförvaltningsplanen

För första gången har Sverige en förvaltningsplan för hur vi ska ta hand om den svenska vargstammen.

Nvv 20120601

Pressemeddelelse

Webbkonsultation om varg öppen för alla

Naturvårdsverket bjuder in allmänheten att lämna konkreta förslag som kan underlätta för människor att leva nära varg i Sverige. Konsultationen sker på webben mellan den 2 og 5 maj och är en del i arbetet med förvaltningsplanen för varg.

NVV 20120426

Utsättning av vargvalpar – en pusselbit för en livskraftig vargstam

Utsättning av vargvalpar från nordiska djurparker till vilda vargrevir kan bli ett viktigt tillskott för att genetiskt förstärka den inavlade vargstammen i Sverige på ett smittskyddsmässigt säkert sätt. Naturvardsverket.se

Beslut om en sista flytt av den genetiskt viktiga vargtiken

Naturvårdsverket har beslutat att flytta den genetiskt viktiga vargtik som rört sig i ett område med renhjordar i Jämtlands och Västernorrlands län under ett par veckors tid. Flera angrepp på renar har skett.

Læs mere>

Nvv skrev>

Delredovisning av uppdrag om utsättning av varg i Sverige

Förslag till regler för skyddsjakt på stora rovdjur

Læs mere>

Riktlinjer för skyddsjakt läs mer >

Svar från NVV Göte Hamplin. Avslag skjyddsjaktansökan på finsrysskan/Susi. Ärendenr;NV-01233-12

Nationalparker

Nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. Det är vårt naturarv som vi sparar åt oss och kommande generationer, att besöka och bevara. Här kan du läsa om Sveriges 29 nationalparker. Klicka på namnet i kartan eller i menyn till vänster för att läsa om en park. Læs mere>Regler om skyddsjaktNaturvårdsverket och flera länsstyrelser beslutar om skyddsjakt på stora rovdjur. Naturvårdsverket är sektorsmyndighet för jakt och arbetar efter jaktlagen och EU-direktiv på området. Regeringen har permanentat reglerna för tamdjursägarnas rätt att skydda sina djur mot angrepp av rovdjur.Læs mere>Illegal jakt, tjuvjakt på varg, vem står bakom? Utanför renbeteslandet, pekar det mesta i en och samma riktning när det kommer till frågan om illegal jakt på varg, nämligen jägarekollektivet.Detta både vad angår medel, motiv och möjlighet vilket Brottsförebyggande Rådet klart visat i sin rapport
Illegal jakt på stora rovdjur – Konflikt i laglöst land?”. Innanför renbetesområdet får man även inkludera medlemmar av rennäringen som möjliga förövare.Info. Vargreviret.comHundar i naturenUnder tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

 

____________________________________________

jagt licens 2011

 

WAS Protest tll NVV ang. skyddsjaktansökan på Finskrysskan

WAS Brev

WAS överklagan om skyddsjakt på varg. Gräsö- 20120630

NVV avslår Skyddsjaktansökan, Vaspens Sameby 20120404

NVV utreder överklaganderätt. Århuskonventionen

Fågeldirektivet Regeringen har sedan januari tillåtit förebyggande skyddsjakt på varg. De lutar sig då mot praxis framtagen för fågeldirektivet.

NVV avslår skyddsjaktpå varg inom Ängså Sameby. 2012020

Yttrande om genetisk förstärkning av argstammen i Sveerige-Tillvägagångssatt Remissvar 2

Yttrande om genetisk förstärkning av vargstammen. Remissvar 1

Licensjakt efter varg 2011

EXTRA LÄGESRAPPORTERING OM ROVDJURSFÖRVALTNING –13 januari 2012

Beslut om fångst och flyttning av varg

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg tilllänsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet.

 

Oversættelse

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Rediger Oversættelse
ved Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiv

Dræb ulvene 2016

Sverige; 42 stykker

Opdateret 2016-12-30

jagt licens. 2 jan-15 feb. 13 stykker
Jagten i Dalarna afsluttet 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Mand
6/1. 2 Hanner
3/1. 2 Hanner + 1 kun
2/1. 1 Mand

Gävleborg
jagt afblæst. 6 ulve skudt
9/1. 1 mandlige ulv +1 kun
8/1. 2 mat + 1 mandlige ulv
5/9. 1 mandlige ulv

Norge; 6 st
Finland; 78 st (Jagt licens 2016 19 st)

Dræb ulvene 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Opdateret 2015-12-31
( 142 Skandinaviske ulve dræbt i år)

Udsætternedslag Jämtland & gt;
& Gt; 3 ulve skudt, 15/2
& Gt; 1 ulv skudt, 24/2
Licenseret jagt 2015
45 Wolves !!
10 ulve skudt i Värmland, område 1. 28/1
14 ulve skudt i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 ulve skudt i Örebro, 1/2
4 ulve skudt i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 ulve skudt i Dalarna-regionen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 dræbe ulve under jagten t.o.m 1/2 -15

3 st. jagt mistænkt kriminalitet. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Pieces

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norwegian
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ufødt)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Se side; Compilation dræbe ulve som du kan finde under menuen "WOLF"

Hvor mange ulve vi har brug for ? Linda Laikre

For hver faldne ulv af Louise du Toit

Song for faldne Wolves , Sverige 2016 af Rik Bakker

Wolf Manifestation i Stockholm 7/3 2015

Alt originalt indhold på disse sider er fingeraftryk og certificeret af Digiprove