Wolf Association Sweden
WAS

Environmental Protection Agency

Beslut om skyddsjakt på varg efter midsommar

Naturvårdsverket behandlar just nu två ansökningar om skyddsjakt på varg. En i Jönköpings län och en i Kalmar län. För att kunna fatta beslut om skyddsjakt på varg krävs underlag från länsstyrelsen och svar på en DNA-analys för att avgöra om det rör sig om genetiskt viktig varg.

> Läs hela rapporten här

 

Förhandling om överklagat beslut om skyddsjakt

Naturvårdsverket har den 30 april deltagit i muntlig förhandling i Förvaltingsrätten i Stockholm som gäller ett överklagat beslut om skyddsjakt på vargtiken i Junsele.

Läs hela rapporten här> NVV

 

Den genetiskt viktiga vargtiken som Naturvårdsverket flyttat är åter i sitt revir i närheten av Junsele. Det finns inga större rensamlingar i området eftersom samebyarna hunnit flytta sina renar under den tid vargtiken inte funnits i området. Det troliga är att vargtiken nu stannar kvar i reviret. Drop-off halsbandet med sändare, som sattes på i samband med att vargtiken flyttades, har lossnat av sig själv.

Vargtiken och hennes hanne ställde i vintras till med omfattande problem för renskötseln. Renar revs och hjordar skingrades. I området betar 4 000–5 000 renar under vintern. Olika alternativ prövades. Vargtiken hade flyttats tre gånger tidigare. Since a move is stressful for an animal, the Swedish Environmental Protection Agency considered it not appropriate to move her once more.

On behalf of the government, the Swedish Environmental Protection Agency, together with the relevant county boards and Sami villages, tried to find a solution so that the wolf and her male could stop and have puppies in Jungsele.

But the damage to the reindeer industry was serious and extensive and it was difficult to find a solution. Twice, the Swedish Environmental Protection Agency granted protective hunting. In the first hunt, the wolf was killed. Both times, the decision has been appealed to the administrative court by the Association Nordulv, The Predators Association and the Society for Nature Conservation and hunting have been stopped.

As it was not possible to carry out a protective hunt, the Swedish Environmental Protection Agency investigated whether it was possible to move the wartime a fourth time despite previous recommendations. The 8 In March, the Swedish Environmental Protection Agency made a decision to move the wartime. The decision applies from and including it 12 March to it 31 March 2013.

The wolf was moved

The 14 in March, the wolf was captured and moved. It was a spiky wolf that was released between Rimbo and Edsbro in Norrtälje municipality. She recovered quickly after the move and left the dump.

The night of the cutting Thursday, the wolf continued to migrate north and was in the northern part of Örnsköldsvik municipality five to six miles from the place where she was captured. – is a ticket to nedan.

During the Easter weekend, the wolves returned to their area near Junsele. There are no major reindeer collections in the area because the Sami villagers have been able to move their reindeer during the time when the wolf species were not in the area. Det troliga är att vargtiken nu stannar kvar i reviret. Drop-off halsbandet med sändare, som sattes på i samband med att vargtiken flyttades, har lossnat av sig själv. The county administrative boards cooperate with the affected Sami villages on measures to minimize the risk of damage to reindeer husbandry. The Swedish Environmental Protection Agency is following the work.

Anyone who has seen the wolf or other predators can enter their observations in the Skandobs database where the public can post their observations.

junseletikens-walking-20130328-small

Awaiting decision from the Administrative Court

The matter is currently pending with the administrative court pending a final decision. The Administrative Court is now preparing the case by allowing the parties to submit further comments. The Swedish Environmental Protection Agency must comment on the case by the latest 8 March 2013.

The Administrative Court's first decision

The first time the Swedish Environmental Protection Agency's decision on protective hunting was appealed was in January 2013. In February, the Administrative Court announced its decisions and then overturned the Swedish Environmental Protection Agency's decision. Three criteria must be met in order to be granted hunting protection.

  • There should be no suitable solution other than protective hunting
  • The protection hunt must not hinder the possibility of achieving favorable conservation status for the species
  • High probability of serious injury

The Swedish Environmental Protection Agency followed this when the shelter was granted at the end of February.

Detta har hänt Source; Environmental Protection Agency

Tidpunkt Detta hände Mer att läsa
October 2012 Samebyn ansöker om skyddsjakt
Naturvårdsverket avslår ansökan
November 2012 Naturvårdsverket fick ett regeringsuppdrag att tillsammans med länsstyrelser och samebyar försöka hitta en lösning
December 2012 Ny ansökan om skyddsjakt i december 2012
7 January 2013 Naturvårdsverket avslår ansökan Pressmeddelande om beslutet
9 January 2013 Möte med samebyn Pressmeddelande om informationsmötet i Junsele
11 January 2013 I slutet av december 2012 ansöker samebyn om skyddsjakt Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt Pressmeddelande om beslut av skyddsjakt
17 January 2013 Skyddsjakten överklagas och stoppas Pressmeddelande om avbruten skyddsjakt
8 February 2013 Naturvårdsverket yrkade hos förvaltningsrätten om att skyddsjakten ska återupptas. Naturvårdsverkets yrkande avslås. Förvaltningsrätten tycker inte att Naturvårdsverkets beslut uppfyllde kriterierna. Press release on the appeal
26 February 2013 New application for protection hunting in February 2013 Press release on decision
26 February 2013 The shelter is appealed and stopped again Press Release
8 March 2013 Deciding to move the wolf Pressmeddelande om beslutet
14 March The bitch has been caught and moved News release
15 March The bitch has been released Press Release

 

 

Friskare vargstam kan begränsa antalet vargar

Naturvårdsverket bedömer att antalet vargar som behövs i Sverige för att vargstammen långsiktigt ska bevaras är omkring 380, bland annat beroende på antalet föryngringar och hur stort tillskott Sverige får av nya vargar. Det är dessutom viktigt att Naturvårdsverket lyckas genomföra planerade åtgärder för att genetiskt förstärka vargstammen de närmsta åren.

NVV 20121019

Den nationella förvaltningsplanen från NVV 2012-2017

May 2012

Press Release

Minskad inavel viktig i vargförvaltningsplanen

För första gången har Sverige en förvaltningsplan för hur vi ska ta hand om den svenska vargstammen.

Nvv 20120601

Press Release

Webbkonsultation om varg öppen för alla

Naturvårdsverket bjuder in allmänheten att lämna konkreta förslag som kan underlätta för människor att leva nära varg i Sverige. Konsultationen sker på webben mellan den 2 and 5 maj och är en del i arbetet med förvaltningsplanen för varg.

NVV 20120426

Utsättning av vargvalpar – en pusselbit för en livskraftig vargstam

Utsättning av vargvalpar från nordiska djurparker till vilda vargrevir kan bli ett viktigt tillskott för att genetiskt förstärka den inavlade vargstammen i Sverige på ett smittskyddsmässigt säkert sätt. Naturvardsverket.se

Beslut om en sista flytt av den genetiskt viktiga vargtiken

Naturvårdsverket har beslutat att flytta den genetiskt viktiga vargtik som rört sig i ett område med renhjordar i Jämtlands och Västernorrlands län under ett par veckors tid. Flera angrepp på renar har skett.

Read more>

Nvv skrev>

Delredovisning av uppdrag om utsättning av varg i Sverige

Förslag till regler för skyddsjakt på stora rovdjur

Read more>

Riktlinjer för skyddsjakt read more >

Svar från NVV Göte Hamplin. Avslag skjyddsjaktansökan på finsrysskan/Susi. Ärendenr;NV-01233-12

Nationalparker

Nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. Det är vårt naturarv som vi sparar åt oss och kommande generationer, att besöka och bevara. Här kan du läsa om Sveriges 29 nationalparker. Klicka på namnet i kartan eller i menyn till vänster för att läsa om en park. Read more>Terms of cullingNaturvårdsverket och flera länsstyrelser beslutar om skyddsjakt på stora rovdjur. Naturvårdsverket är sektorsmyndighet för jakt och arbetar efter jaktlagen och EU-direktiv på området. Regeringen har permanentat reglerna för tamdjursägarnas rätt att skydda sina djur mot angrepp av rovdjur.Read more>Illegal hunting, tjuvjakt på varg, vem står bakom? Utanför renbeteslandet, pekar det mesta i en och samma riktning när det kommer till frågan om illegal jakt på varg, nämligen jägarekollektivet.Detta både vad angår medel, motiv och möjlighet vilket Brottsförebyggande Rådet klart visat i sin rapport
Illegal jakt på stora rovdjur – Konflikt i laglöst land?”. Innanför renbetesområdet får man även inkludera medlemmar av rennäringen som möjliga förövare.Info. Vargreviret.comHundar i naturenUnder tiden 1 March to 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

 

____________________________________________

License Hunt 2011

 

WAS Protest tll NVV ang. skyddsjaktansökan på Finskrysskan

WAS Brev

WAS överklagan om skyddsjakt på varg. Gräsö- 20120630

NVV avslår Skyddsjaktansökan, Vaspens Sameby 20120404

NVV utreder överklaganderätt. Århuskonventionen

Fågeldirektivet Regeringen har sedan januari tillåtit förebyggande skyddsjakt på varg. De lutar sig då mot praxis framtagen för fågeldirektivet.

NVV avslår skyddsjaktpå varg inom Ängså Sameby. 2012020

Yttrande om genetisk förstärkning av argstammen i Sveerige-Tillvägagångssatt Remissvar 2

Yttrande om genetisk förstärkning av vargstammen. Remissvar 1

Licensjakt efter varg 2011

EXTRA LÄGESRAPPORTERING OM ROVDJURSFÖRVALTNING –13 januari 2012

Beslut om fångst och flyttning av varg

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg tilllänsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet.

 

English

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 English
by Transposh - translation plugin for wordpress

Categories

Archives

Kill the wolves 2016

Sweden; 42 pieces

Updated 2016-12-30

License Hunt. 2 jan-15 feb. 13 pieces
The hunt in Dalarna completed the 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Male
6/1. 2 He is
3/1. 2 He is + 1 only
2/1. 1 Male

Gävleborg
hunting called off. 6 wolves shot
9/1. 1 Hanvarg +1 only
8/1. 2 Mat + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norway; 6 st
Finland; 78 st (Hunting license 2016 19 st)

Kill the wolves 2014-15

2015
Sweden; 71st
Norway; 13st
Finland; 48 st
Updated 2015-12-31
( 142 Scandinavian wolves killed this year)

Culling JAMTLAND & gt;
> 3 wolves shot, 15/2
> 1 wolf shot, 24/2
Licensed hunting 2015
45 Wolves !!
10 wolves shot in Värmland, area 1. 28/1
14 wolves shot in Värmland, area 2. 28/1
12 +1 wolves shot in Orebro, 1/2
4 wolves shot in Dalarna, area 1. 28/1
4+1 wolves shot in the Dalarna region 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 kill wolves during the hunt t.o.m 1/2 -15

3 st. hunting suspected crime. 5, 7 January 2015

Tatalt 2014. 48 Pieces

2013 > 33 st. + 14 st. Norwegian
2012 > 56 st. (+ 5 unborn)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

See page; Compilation kill wolves that you can find under menu "WOLF"

How many wolves we need ? Linda Laikre

For every fallen wolf by Louise du Toit

Song for fallen Wolves , Sweden 2016 by Rik Bakker

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove