Wolf Association Sverige
VAR

Environmental Protection Agency

Beslut om skyddsjakt på varg efter midsommar

Naturvårdsverket behandlar just nu två ansökningar om skyddsjakt på varg. En i Jönköpings län och en i Kalmar län. För att kunna fatta beslut om skyddsjakt på varg krävs underlag från länsstyrelsen och svar på en DNA-analys för att avgöra om det rör sig om genetiskt viktig varg.

> Läs hela rapporten här

 

Förhandling om överklagat beslut om skyddsjakt

Naturvårdsverket har den 30 april deltagit i muntlig förhandling i Förvaltingsrätten i Stockholm som gäller ett överklagat beslut om skyddsjakt på vargtiken i Junsele.

Läs hela rapporten här> NVV

 

De genetisk viktige ulveartene som det svenske miljøvernbyrået har flyttet, er tilbake i området deres nær Junsele. Det er ingen store reinsdyrsamlinger i området siden de samiske landsbyene har vært i stand til å flytte reinen sin i løpet av den tiden ulvearten ikke har vært i området. Det er sannsynlig at ulveartene nå forblir i området. Drop-off halskjede med sender, som ble satt på i forbindelse med fjerningen av ulven, har løsnet av seg selv.

I fjor vinter skapte ulven og hennes mann store problemer for reindriften. Reinsdyr ble revet ned og flokker ble spredt. I området beite 4 000-5 000 rein om vinteren. Ulike alternativer ble testet. Ulven hadde flyttet tre ganger tidligere. Siden et trekk er stressende for et dyr, anså det svenske miljøvernbyrået det ikke som hensiktsmessig å flytte henne en gang til.

På vegne av regjeringen prøvde det svenske miljøvernbyrået sammen med de aktuelle fylkesstyrene og samiske landsbyer å finne en løsning slik at ulven og hennes mann kunne stoppe og få valper i Jungsele.

Men skadene på reinindustrien var alvorlige og omfattende, og det var vanskelig å finne en løsning. To ganger ga det svenske miljøvernbyrået beskyttende jakt. I den første jakten ble ulven drept. Begge ganger har avgjørelsen blitt anket til forvaltningsdomstolen av Foreningen Nordulv, Rovdyrforeningen og Naturvernforbundet og jakt er stoppet.

Eftersom det inte gick att genomföra en skyddsjakt utredde Naturvårdsverket om det var möjligt att trots tidigare rekommendationer flytta vargtiken en fjärde gång. Den 8 mars fattade Naturvårdsverket beslut om att flytta vargtiken. Beslutet gäller från och med den 12 mars till den 31 Mars 2013.

Vargtiken flyttades

Den 14 mars fångades vargtiken in och flyttades. Det var en pigg vargtik som släpptes ut mellan Rimbo och Edsbro i Norrtälje kommun. Hon återhämtade sig snabbt efter flytten och gav sig av från utsläppsplatsen.

Natten till skärtorsdag fortsatte vargtiken att vandra norrut och befann sig i norra delen av Örnsköldsviks kommun fem till sex mil från platsen där hon fångades inse karta nedan.

I løpet av påskehelgen kom ulvene tilbake til sitt område nær Junsele. Det er ingen store reinsdyrsamlinger i området fordi de samiske landsbyboerne har vært i stand til å flytte reinsdyrene i løpet av den tiden da ulven ikke var i området. Det er sannsynlig at ulveartene nå forblir i området. Drop-off halskjede med sender, som ble satt på i forbindelse med fjerningen av ulven, har løsnet av seg selv. Fylkesnemnda samarbeider med de berørte samiske landsbyene om tiltak for å minimere risikoen for skade på reindriften. Det svenske miljøvernbyrået følger arbeidet.

Alle som har sett ulven eller andre rovdyr kan legge inn observasjonene sine i Skandobs-databasen der publikum kan legge inn observasjonene sine.

junseletikens-walking-20130328-small

Avventer avgjørelse fra forvaltningsdomstolen

Saken er foreløpig til behandling hos forvaltningsdomstolen i påvente av en endelig avgjørelse. Forvaltningsretten forbereder nå saken ved å la partene komme med ytterligere kommentarer. Det svenske miljøvernbyrået må kommentere saken senest 8 Mars 2013.

Forvaltningsrettens første avgjørelse

Den første gangen det svenske miljøvernmyndighetens avgjørelse om vernejakt ble anket var i januar 2013. I februar kunngjorde forvaltningsdomstolen sine avgjørelser og veltet deretter det svenske miljøvernbyrådets avgjørelse. Tre kriterier må være oppfylt for å få jaktbeskyttelse.

  • Det skal ikke være noen annen annen løsning enn beskyttende jakt
  • Beskyttelsesjakten må ikke hindre muligheten for å oppnå gunstig bevaringsstatus for arten
  • Stor sannsynlighet for alvorlig skade

Det svenske miljøvernbyrået fulgte dette da krisesenteret ble innvilget i slutten av februar.

Dette har skjedd Kilde; Environmental Protection Agency

tid Dette skjedde Mer å lese
Oktober 2012 Den samiske landsbyen søker ly
Det svenske miljøvernbyrået avslår søknaden
November 2012 Det svenske miljøvernbyrået fikk et regjeringsoppdrag for å prøve å finne en løsning sammen med fylkesnemnda og samiske landsbyer
Desember 2012 Ny søknad om beskyttende jakt i desember 2012
7 Januar 2013 Det svenske miljøvernbyrået avslår søknaden Pressemelding om avgjørelsen
9 Januar 2013 Møte med den samiske landsbyen Pressemelding om informasjonsmøtet i Junsele
11 Januar 2013 I slutten av desember 2012 gjelder den samiske landsbyen for lyjakt Det svenske miljøvernbyrået gir ly til jakt Pressemelding om beslutning om beskyttende jakt
17 Januar 2013 Krisesenteret blir anket og stoppet Pressemelding om avbrutt jakt
8 Februar 2013 Det svenske miljøvernbyrået ba forvaltningsdomstolen om å gjenoppta jakten. Det svenske miljøvernmyndighetets påstand avvises. Forvaltningsretten mener ikke at det svenske miljøvernmyndighetens avgjørelse oppfylte kriteriene. Pressemelding om anken
26 Februar 2013 Ny søknad om beskyttelsesjakt i februar 2013 Pressemelding om vedtak
26 Februar 2013 Krisesenteret blir anket og stoppet igjen Pressemelding
8 Mars 2013 Bestemmer seg for å flytte ulven Pressemelding om avgjørelsen
14 Mars Tispen er blitt fanget og flyttet pressemelding
15 Mars Tispen er løslatt Pressemelding

 

 

Friskare vargstam kan begränsa antalet vargar

Naturvårdsverket bedömer att antalet vargar som behövs i Sverige för att vargstammen långsiktigt ska bevaras är omkring 380, bland annat beroende på antalet föryngringar och hur stort tillskott Sverige får av nya vargar. Det är dessutom viktigt att Naturvårdsverket lyckas genomföra planerade åtgärder för att genetiskt förstärka vargstammen de närmsta åren.

NVV 20121019

Den nationella förvaltningsplanen från NVV 2012-2017

Mai 2012

Pressemelding

Minskad inavel viktig i vargförvaltningsplanen

För första gången har Sverige en förvaltningsplan för hur vi ska ta hand om den svenska vargstammen.

Nvv 20120601

Pressemelding

Webbkonsultation om varg öppen för alla

Naturvårdsverket bjuder in allmänheten att lämna konkreta förslag som kan underlätta för människor att leva nära varg i Sverige. Konsultationen sker på webben mellan den 2 og 5 maj och är en del i arbetet med förvaltningsplanen för varg.

NVV 20120426

Utsättning av vargvalpar – en pusselbit för en livskraftig vargstam

Utsättning av vargvalpar från nordiska djurparker till vilda vargrevir kan bli ett viktigt tillskott för att genetiskt förstärka den inavlade vargstammen i Sverige på ett smittskyddsmässigt säkert sätt. Naturvardsverket.se

Beslut om en sista flytt av den genetiskt viktiga vargtiken

Naturvårdsverket har beslutat att flytta den genetiskt viktiga vargtik som rört sig i ett område med renhjordar i Jämtlands och Västernorrlands län under ett par veckors tid. Flera angrepp på renar har skett.

Les mer>

Nvv skrev>

Delredovisning av uppdrag om utsättning av varg i Sverige

Förslag till regler för skyddsjakt på stora rovdjur

Les mer>

Riktlinjer för skyddsjakt läs mer >

Svar från NVV Göte Hamplin. Avslag skjyddsjaktansökan på finsrysskan/Susi. Ärendenr;NV-01233-12

Nationalparker

Nationalpark är det finaste ett naturområde kan bli. Det är vårt naturarv som vi sparar åt oss och kommande generationer, att besöka och bevara. Här kan du läsa om Sveriges 29 nationalparker. Klicka på namnet i kartan eller i menyn till vänster för att läsa om en park. Les mer>Regler om skyddsjaktNaturvårdsverket och flera länsstyrelser beslutar om skyddsjakt på stora rovdjur. Naturvårdsverket är sektorsmyndighet för jakt och arbetar efter jaktlagen och EU-direktiv på området. Regeringen har permanentat reglerna för tamdjursägarnas rätt att skydda sina djur mot angrepp av rovdjur.Les mer>Illegal jakt, tjuvjakt på varg, vem står bakom? Utanför renbeteslandet, pekar det mesta i en och samma riktning när det kommer till frågan om illegal jakt på varg, nämligen jägarekollektivet.Detta både vad angår medel, motiv och möjlighet vilket Brottsförebyggande Rådet klart visat i sin rapport
Illegal jakt på stora rovdjur – Konflikt i laglöst land?”. Innanför renbetesområdet får man även inkludera medlemmar av rennäringen som möjliga förövare.Info. Vargreviret.comHundar i naturenUnder tiden 1 mars till 20 augusti måste du hålla din hund under extra stor uppsikt när ni är ute i naturen. Detta framgår av paragraf 16 i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Där står att hundar ska hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt.

 

____________________________________________

Lisens jakten 2011

 

WAS Protest tll NVV ang. skyddsjaktansökan på Finskrysskan

WAS Brev

WAS överklagan om skyddsjakt på varg. Gräsö- 20120630

NVV avslår Skyddsjaktansökan, Vaspens Sameby 20120404

NVV utreder överklaganderätt. Århuskonventionen

Fågeldirektivet Regeringen har sedan januari tillåtit förebyggande skyddsjakt på varg. De lutar sig då mot praxis framtagen för fågeldirektivet.

NVV avslår skyddsjaktpå varg inom Ängså Sameby. 2012020

Yttrande om genetisk förstärkning av argstammen i Sveerige-Tillvägagångssatt Remissvar 2

Yttrande om genetisk förstärkning av vargstammen. Remissvar 1

Licensjakt efter varg 2011

EXTRA LÄGESRAPPORTERING OM ROVDJURSFÖRVALTNING –13 januari 2012

Beslut om fångst och flyttning av varg

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg till länsstyrelserna i det Mellersta rovdjursförvaltningsområdet.

Överlämnande av rätt att besluta om skyddsjakt efter varg tilllänsstyrelserna i det Norra rovdjursförvaltningsområdet.

 

Oversettelse

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Rediger oversettelse
etter Transposh - translation plugin for wordpress

Kategorier

Arkiver

Drepe ulvene 2016

Sverige; 42 brikker

Oppdatert 2016-12-30

Lisens jakten. 2 januar-15 februar. 13 brikker
Jakten på Dalarna fullført 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Mann
6/1. 2 hanner
3/1. 2 hanner + 1 bare
2/1. 1 Mann

Gävleborg
Jakt avblåst. 6 ulver skutt
9/1. 1 hannulv +1 bare
8/1. 2 matte + 1 hannulv
5/9. 1 hannulv

Norge; 6 st
Finland; 78 st (jaktkort 2016 19 st)

Drepe ulvene 2014-15

2015
Sverige; 71st
Norge; 13st
Finland; 48 st
Oppdatert 2015-12-31
( 142 Skandinaviske ulver drept i år)

Culling JAMT & gt;
& Gt; 3 ulver skutt, 15/2
& Gt; 1 ulv skutt, 24/2
Lisensjakt 2015
45 Wolves !!
10 ulver skutt i Värmland, område 1. 28/1
14 ulver skutt i Värmland, område 2. 28/1
12 +1 ulver skutt i Örebro, 1/2
4 ulver skutt i Dalarna, område 1. 28/1
4+1 ulver skutt i Dalarna-regionen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Totalt: 45 drepe ulver under jakten t.o.m 1/2 -15

3 st. jakt mistenkt kriminalitet. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Brikker

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norsk
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ufødte)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Se side; Kompilering drepe ulver som du kan finne i henhold til menyen "WOLF"

Hvor mange ulver vi trenger ? Linda Laikre

For hver fallen wolf av Louise du Toit

Song for falne Wolves , Sverige 2016 av Rik Bakker

Wolf Manifestasjon i Stockholm 7/3 2015

Alt originalt innhold på disse sidene er fingeravtrykk og sertifisert av Digiprove