Wolf Association Sweden
WAS

Jamtland

Tandsjöreviret;

Den genetiskt viktiga vargtiken som Naturvårdsverket flyttat är åter i sitt revir i närheten av Junsele. Det finns inga större rensamlingar i området eftersom samebyarna hunnit flytta sina renar under den tid vargtiken inte funnits i området. Det troliga är att vargtiken nu stannar kvar i reviret. Drop-off halsbandet med sändare, som sattes på i samband med att vargtiken flyttades, har lossnat av sig själv.

Vargtiken och hennes hanne ställde i vintras till med omfattande problem för renskötseln. Renar revs och hjordar skingrades. I området betar 4 000–5 000 renar under vintern. Olika alternativ prövades. Vargtiken hade flyttats tre gånger tidigare. Eftersom en flytt är påfrestande för ett djur bedömde Naturvårdsverket att det inte vara lämpligt att flytta henne en gång till.

På uppdrag av regeringen försökte Naturvårdsverket tillsammans med berörda länsstyrelser och samebyar hitta en lösning för att vargtiken och hennes hanne skulle kunna stanna och få valpar i Jungsele.

Men skadorna för rennäringen var allvarliga och omfattande och det var svårt att hitta en lösning. Två gånger beviljade Naturvårdsverket skyddsjakt. I den första jakten avlivades varghannen. Båda gångerna har beslutet överklagats till förvaltningsrätten av Föreningen Nordulv, Rovdjursföreningen och Naturskyddsföreningen och jakten har stoppats.

Eftersom det inte gick att genomföra en skyddsjakt utredde Naturvårdsverket om det var möjligt att trots tidigare rekommendationer flytta vargtiken en fjärde gång. The 8 mars fattade Naturvårdsverket beslut om att flytta vargtiken. Beslutet gäller från och med den 12 mars till den 31 March 2013.

Vargtiken flyttades

The 14 mars fångades vargtiken in och flyttades. Det var en pigg vargtik som släpptes ut mellan Rimbo och Edsbro i Norrtälje kommun. Hon återhämtade sig snabbt efter flytten och gav sig av från utsläppsplatsen.

Natten till skärtorsdag fortsatte vargtiken att vandra norrut och befann sig i norra delen av Örnsköldsviks kommun fem till sex mil från platsen där hon fångades inse karta nedan.

Under påskhelgen återvände vargtiken till sitt revir i närheten av Junsele. Det finns inga större rensamlingar i området eftersom samebyarna hunnit flytta sina renar under den tid som vargtiken inte funnits i området. Det troliga är att vargtiken nu stannar kvar i reviret. Drop-off halsbandet med sändare, som sattes på i samband med att vargtiken flyttades, har lossnat av sig själv. Länsstyrelserna samarbetar med berörda samebyar om åtgärder för att minimiera risken för skada för renskötseln. Naturvårdsverket följer arbetet.

Den som har sett vargtiken eller andra rovdjur kan lägga in sina observationer i databasen Skandobs där allmänheten kan lägga in sina observationer.

junseletikens-vandring-20130328-liten

Väntar på beslut från Förvaltningsrätten

Ärendet ligger för närvarande hos förvaltningsrätten i avvaktan på slutligt avgörande. Förvaltningsrätten bereder nu ärendet genom att låta parterna komma in med ytterligare synpunkter. Naturvårdsverket ska yttra sig i målet senast den 8 March 2013.

Förvaltningsrättens första beslut

Första gången Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt överklagades var i januari 2013. I februari meddelade förvaltningsrätten sina avgöranden och upphävde då Naturvårdsverkets beslut. Tre kriterier ska vara uppfyllda för att skyddsjakt ska kunna beviljas.

  • Det ska inte finnas någon annan lämplig lösning än skyddsjakt
  • Skyddsjakten får inte försvåra möjligheterna att nå gynnsam bevarandestatus för arten
  • Stor sannolikhet för allvarliga skador

Naturvårdsverket följde detta när skyddsjakten beviljades i slutet av februari.

Detta har hänt Source; Environmental Protection Agency

Tidpunkt Detta hände Mer att läsa
October 2012 Samebyn ansöker om skyddsjakt
Naturvårdsverket avslår ansökan
November 2012 Naturvårdsverket fick ett regeringsuppdrag att tillsammans med länsstyrelser och samebyar försöka hitta en lösning
December 2012 Ny ansökan om skyddsjakt i december 2012
7 January 2013 Naturvårdsverket avslår ansökan Pressmeddelande om beslutet
9 January 2013 Möte med samebyn Pressmeddelande om informationsmötet i Junsele
11 January 2013 I slutet av december 2012 ansöker samebyn om skyddsjakt Naturvårdsverket beviljar skyddsjakt Pressmeddelande om beslut av skyddsjakt
17 January 2013 Skyddsjakten överklagas och stoppas Pressmeddelande om avbruten skyddsjakt
8 February 2013 Naturvårdsverket yrkade hos förvaltningsrätten om att skyddsjakten ska återupptas. Naturvårdsverkets yrkande avslås. Förvaltningsrätten tycker inte att Naturvårdsverkets beslut uppfyllde kriterierna. Pressmeddelande om överklagan
26 February 2013 Ny ansökan om skyddsjakt i februari 2013 Pressmeddelande om beslut
26 February 2013 Skyddsjakten överklagas och stoppas igen Press Release
8 March 2013 Beslut om att flytta vargtiken Pressmeddelande om beslutet
14 March Tiken har fångats in och flyttas Webbnyhet
15 March Tiken har släppts ut Press Release

 

 

”Flyttvargen kan inte vara kvar”Valde fel område. Den finskryska vargtiken sövdes och flyttades tre gånger av samhället. Men hon vägrade stanna i vargzonen i södra ändan av Sverige. Nu befinner hon sig återigen i renskötselområdet.
JOJ 2011017

Galvenvarg återfunnen i Norge

Den genetiskt värdefulla hanvargen från Galvenreviret i Hälsingland har påträffats på nytt. Han har ett nytt revir tillsammans med en tik från norska Kynnareviret.
– Den här hannen är viktigt för att minska inaveln i den svenska vargstammen. Han kommer från Ryssland och upptäcktes 2007 i Galven. Sedan dess har han fått tre kullar, says Ruona Burman, samordnare för viltfrågor på Naturvårdsverket, In a press release
Swedish Hunting 20120525

Länsstyrelsen avstyrker skyddsjakt på den genetiskt värdefulla vargtiken
Wednesday 21 mars beslutade Länsstyrelsen att avstyrka skyddsjakt på den finskryska vargtik som tidvis uppehållit sig i Jijnjevaerie samebys vinterbetesland i Jämtland
LST Jamtland 20120321

Jaktbeslut dröjer
Ostersund
Beslutet om skyddsjakt på den finsk-ryska vargtiken dröjer. – Vi vet inte exakt var hon befinner sig för närvarandet och tills dess kan vi inte fatta ett beslut, säger Johan Nyqvist, naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen
EN 20120301

Flyttad varghona tillbaka i Jämtland
En vargtik som flyttades från Jämtlands län till Uppsala län den 6 februari har vandrat tillbaka. Den har identifierats via DNA-prov i östra Jämtland, meddelar länsstyrelsen i Jämtland
ÖP 20120228

Tandsjövargarnas senaste måltid
Natten till söndagen togs en fjolårsälg av vargarna i Tandsjöreviret i Jämtland. – Det här är en bild från våra marker i Lillhärdals södra viltvårdsområde i sydvästra Härjedalen
Hunting & Hunter 20120227

Tåssåsenvargen tillbaka?
KÄLARNE
En varg har vandrat in i länet från Västernorrland.
Jiingevaerie sameby har ansökt om skyddsjakt samtidigt som länsstyrelsen väntar svar på spillningsprov för att få reda på var vargen kommer från
EN 20120224
(Kan det vara Susi ?)

English

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 English
by Transposh - translation plugin for wordpress

Categories

Archives

Kill the wolves 2016

Sweden; 42 pieces

Updated 2016-12-30

License Hunt. 2 jan-15 feb. 13 pieces
The hunt in Dalarna completed the 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Male
6/1. 2 He is
3/1. 2 He is + 1 only
2/1. 1 Male

Gävleborg
hunting called off. 6 wolves shot
9/1. 1 Hanvarg +1 only
8/1. 2 Mat + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norway; 6 st
Finland; 78 st (Hunting license 2016 19 st)

Kill the wolves 2014-15

2015
Sweden; 71st
Norway; 13st
Finland; 48 st
Updated 2015-12-31
( 142 Scandinavian wolves killed this year)

Culling JAMTLAND & gt;
> 3 wolves shot, 15/2
> 1 wolf shot, 24/2
Licensed hunting 2015
45 Wolves !!
10 wolves shot in Värmland, area 1. 28/1
14 wolves shot in Värmland, area 2. 28/1
12 +1 wolves shot in Orebro, 1/2
4 wolves shot in Dalarna, area 1. 28/1
4+1 wolves shot in the Dalarna region 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 kill wolves during the hunt t.o.m 1/2 -15

3 st. hunting suspected crime. 5, 7 January 2015

Tatalt 2014. 48 Pieces

2013 > 33 st. + 14 st. Norwegian
2012 > 56 st. (+ 5 unborn)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

See page; Compilation kill wolves that you can find under menu "WOLF"

How many wolves we need ? Linda Laikre

For every fallen wolf by Louise du Toit

Song for fallen Wolves , Sweden 2016 by Rik Bakker

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove