Wolf Association Sweden
WAS

PDF filer

Sidan ej klar.

PDF filerna kommer att läggas in med jämna mellanrum
……..

Obduktions rapporten från SVA om de vargar som sköts under den riktade selektiva jakten i år, 2013.
> Rapport_vargjakt2013

Besluten om vargtiken i Junsele

Flyttbeslut 8 March 2013

Beslut om flytt av tiken 2013-03-08 (pdf 213 kB)
Yttrande från länsstyrelsen i Västerbottens län (pdf 72 kB)
Bilaga 2 – utlåtande från SLU (pdf 122 kB)

Överklagan av förvaltningsrättens beslut 5 February 2013

Överklagande i mål 1321-13, om inhibition (pdf 684 kB)

Beslut om skyddsjakt på vargtiken 26 February 2013

Beslutet i sin helhet (pdf 292 kB)

Press Release

Bilaga 2 Utlåtande från professor Birgitta Åhman, SLU (pdf 146 kB)
Bilaga 3. Karta över samebyns vinterbetesområden ett normalt år (pdf 947 kB)
Bilaga 4. Anpassning av vinterbetet under innevarande säsong (pdf 1 MB)
Bilaga 5. SamebynsFramtidsvision” (pdf 87 kB)
Bilaga 6. Samlad rovdjursbild i Junseleområdet (pdf 1 MB)
Bilaga 7. Sammanställning över dokumenterade vargdödade renar (pdf 802 kB)

Beslut om skyddsjakt på vargparet 11 January 2013

Decisions regarding protective 2013-01-13 (pdf 185 kB)

————————————————————————-

Fact

stat_2011-9 Viltolycksstatestik2011

stat_2011-9 Viltolycksstatestik2011

lopande_rapport_130322_foryngringar2012

Dokumentation vargobservationer och incidenter Örebro 2013

VSC rovdjurens_spar

060320 Rovdjursskador inom fäbodbruket

060612 Hundangrepp på tamdjurKopia

060826 Den nya lydelsen i §28 Jaktförord

060826 Status för de svenska rovdjurspop

070530 Tillägg Jaktförordningen 2007-05-01

071105 Fakta vargangrepp människor

Stangselinforma_138470627

Statistik_ren_08-09[1]

————————————————————————-

Slutsvar obduktion påkörd varg E18. Norrtälje. 20120508

Slutsvar obduktion på påkörd var Örebro Län. 20120707

Läs KolmårdensOlycksrapport Vargtill arbetsmiljöverket. 20121002

Obduktionsprotokoll / ALL. Skultuna Tiken

Slutsvar SVA obduktion. Skultunavargen

Slutsvar SVA obduktion. Idrevargarna (April 2012)

Stängsel för att förebygga skador från rovdjur. Viltskadecenter.

Obduktionsprotokoll från SVA på Grycksbo vargen.20120604

Den nationella förvaltningsplanen från NVV

2012-2017

May 2012

Obduktionsprotokoll / ALL. Skultuna Tiken

Bilaga SVA. Obduktionsprotokll, Skultuna tiken. 20120504

The. regeringens förslag att nyttja medel från Samefonden till täckande av arrendekostnader för vinterbete i härjedalen.

Samefonden

Ekonomisk analys av Rennäringen

Protokoll fört vid Jägareförbundet Gävleborgs årsstämma i Bollnäs, 2011-03-24.

20120324

 

 

 

 

 

Sand, H., Wikenros, C., Ahlqvist, P., Strømseth, T.H. and Wabakken, P. 2012. Comparing body condition of moose selected by wolves and human hunter’s: consequences for the extent of compensatory mortality. Canadian Journal of Zoology. Can. J. Zool. 90: 403–412.

Obduktionsrapport ungvargen , Skultuna

Wolf Rejuvenation 2011. Preliminary Report 20120217, Viltskadecenter

Naturvårdsverkets rapport av sammanfattade erfarenheter i samband med skyddsjakten på vargen KYNNA

Det slutgiltiga obduktions svaret på Kynna/SVA 20120120

Det preliminära obduktions protokollet på vargen Kynna.

Falkenborn Adv.byrå. To; Environmental Protection Agency, enheten för regeringsuppdrag och remisser.

EU Anmälan på den genetisk viktig vargen Kynna. Svenska, (Denna text har sänds till bl.a. chefsjustitieombudsmannen i Stocholm då vi åberopat en tillämpling av EU rätten om att vi vill göra en anmälan).

Engelska EU Anmälan

NVV. Prioritering vid förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp i särskilt tamdjurstäta områden

Bidrag ur viltvårsdfonden till SV. Hunters' Association 2011

Grimsö. Intyg om kynnas värde.

Besiktningsintyg på tamdjur. skadat får. Rune Håkansson, Ljungby

Intressekonflikt styr vargpolitiken (WAS)

VILTOLYCKSSTATISTIK VÄG ÅR 2011

Boskapsvaktande hundar i Sverige

Predators, domestic animals, dogs & people

Rapport från skrämselförsök av varg

Miljöministerns brev till EU-kommissionen

Kommittédirektiv 2010/11:70

Motiverat yttrande.pdf

EU-kommissionen kräver av Sverige att upphöra med

licensjakten på varg

Sami sedvanemarker, karta (pdf 2,5 MB)

Sami sedvanemarker, kapitel 11-14, särskilda yttranden, käll- och litteraturförteckning, bilaga (pdf 869 kB)

Sami sedvanemarker, kapitel 7-10 (pdf 1,0 MB)

Sami sedvanemarker, kapitel 1-6 (pdf 1,2 MB)

Varg i Sverige vintern 2010/2011 Preliminär slutrapport.

Grimsö forskningsstation SLU Svenskarnas inställning till varg

Bidrag ur viltfonden till Svenska Jägarförbundet för 2011

Slaktintäckter och Prisstöd

Läs Kommissionens pressmeddelande den 27 January 2011

Read: Naturvårdsorganisationernas urspungliga EU-anmälan av vargjakten, 2010-03-04

Read: Kommissionens frågor till Sverige, June 2010

Read: Regeringens svar till kommissionen, september 2010

Read: Naturvårdsorganisationernas synpunkter på Sveriges svar till EU, 2010-10-19

Läsbrevet från Janez Potočnik till Andreas Carlgren, daterat den 7 december 2010

Read: Miljöministerns svar på Potočniks brev, daterat den 22 december 2010

Read: Janez Potočniks uttalande med anledning av brevväxlingen, 7 January 2011

Read: Kommissionens Formella underrättelse till Sverige.

EJ PDF.

Läs EU i Sveriges meddelande

Read: Miljökommissionärens uttalande från den 17 January 2011

* Den fortsatta processen mellan Sverige och EU
Sverige har nu två månader på sig att svara på Kommissionens frågor i denFormella Underrättelsen. Om kommissionen fortfarande inte är nöjda skickas ettMotiverat Yttrandetill Sverige. Sverige har då två månader på sig att vidta åtgärder som övertygar kommissionen att vargförvaltningen inte bryter mot direktivet. Om så inte blir fallet går ärendet vidare till EU-domstolen för en rättslig process.
Läs om överträdelseärenden inom EU

Exempel på artiklar i utländska tidningar:

The Guardian: EU plans legal action against wolf hunt

BBC News: Sweden wolf hunt brings EU legal threat

Le Monde: Bruxelles rappelle à l’ordre la Suède pour protéger les loups

Artikel ur Våra Rovdjur nr 2/2006

Läs artikeln här

Fakta om vargangrepp på människor

Klicka här för att läsa sammanställningen

Tillägg i §28 Jaktförordningen

Klicka here för att läsa tilläggstexten

Hundangrepp på tamdjur (Sv.Rovdjursföreningen)

Klicka här för att läsa sammanställningen

Gärningsmännen i Fansen mordet

MIVA. Nya hål klipps upp varje vecka. Roslagen.

Sametingets årsredovisning 2011- 12

Motion 2011/12:MJ470 En långsiktigt livskraftig vargstam

SLU Rapporrt om Svenskar inställning till rovdjur

KYNNA. LSTs rapport om skyddsjakten

Varg i Sverige Vintern 2010/2011 Statusrapport

English

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 English
by Transposh - translation plugin for wordpress

Categories

Archives

Kill the wolves 2016

Sweden; 42 pieces

Updated 2016-12-30

License Hunt. 2 jan-15 feb. 13 pieces
The hunt in Dalarna completed the 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Male
6/1. 2 He is
3/1. 2 He is + 1 only
2/1. 1 Male

Gävleborg
hunting called off. 6 wolves shot
9/1. 1 Hanvarg +1 only
8/1. 2 Mat + 1 Hanvarg
5/9. 1 Hanvarg

Norway; 6 st
Finland; 78 st (Hunting license 2016 19 st)

Kill the wolves 2014-15

2015
Sweden; 71st
Norway; 13st
Finland; 48 st
Updated 2015-12-31
( 142 Scandinavian wolves killed this year)

Culling JAMTLAND & gt;
> 3 wolves shot, 15/2
> 1 wolf shot, 24/2
Licensed hunting 2015
45 Wolves !!
10 wolves shot in Värmland, area 1. 28/1
14 wolves shot in Värmland, area 2. 28/1
12 +1 wolves shot in Orebro, 1/2
4 wolves shot in Dalarna, area 1. 28/1
4+1 wolves shot in the Dalarna region 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 kill wolves during the hunt t.o.m 1/2 -15

3 st. hunting suspected crime. 5, 7 January 2015

Tatalt 2014. 48 Pieces

2013 > 33 st. + 14 st. Norwegian
2012 > 56 st. (+ 5 unborn)
2011 > 40 st.
2010 > 60 st.

See page; Compilation kill wolves that you can find under menu "WOLF"

How many wolves we need ? Linda Laikre

For every fallen wolf by Louise du Toit

Song for fallen Wolves , Sweden 2016 by Rik Bakker

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

All original content on these pages is fingerprinted and certified by Digiprove