Association loup en Suède
WAS

PDF filer

Sidan ej klar.

PDF filerna kommer att läggas in med jämna mellanrum
……..

Obduktions rapporten från SVA om de vargar som sköts under den riktade selektiva jakten i år, 2013.
> Rapport_vargjakt2013

Besluten om vargtiken i Junsele

Flyttbeslut 8 mars 2013

Beslut om flytt av tiken 2013-03-08 (pdf 213 kB)
Yttrande från länsstyrelsen i Västerbottens län (pdf 72 kB)
Bilaga 2 – utlåtande från SLU (pdf 122 kB)

Överklagan av förvaltningsrättens beslut 5 Février 2013

Överklagande i mål 1321-13, om inhibition (pdf 684 kB)

Beslut om skyddsjakt på vargtiken 26 Février 2013

Beslutet i sin helhet (pdf 292 kB)

Communiqué de presse

Bilaga 2 Utlåtande från professor Birgitta Åhman, SLU (pdf 146 kB)
Bilaga 3. Karta över samebyns vinterbetesområden ett normalt år (pdf 947 kB)
Bilaga 4. Anpassning av vinterbetet under innevarande säsong (pdf 1 MB)
Bilaga 5. SamebynsFramtidsvision” (pdf 87 kB)
Bilaga 6. Samlad rovdjursbild i Junseleområdet (pdf 1 MB)
Bilaga 7. Sammanställning över dokumenterade vargdödade renar (pdf 802 kB)

Beslut om skyddsjakt på vargparet 11 Janvier 2013

Décision sur la chasse de protection 2013-01-13 (pdf 185 kB)

————————————————————————-

Fait

stat_2011-9 Viltolycksstatestik2011

stat_2011-9 Viltolycksstatestik2011

lopande_rapport_130322_foryngringar2012

Dokumentation vargobservationer och incidenter Örebro 2013

VSC rovdjurens_spar

060320 Rovdjursskador inom fäbodbruket

060612 Hundangrepp på tamdjurKopia

060826 Den nya lydelsen i §28 Jaktförord

060826 Status för de svenska rovdjurspop

070530 Tillägg Jaktförordningen 2007-05-01

071105 Fakta vargangrepp människor

Stangselinforma_138470627

Statistik_ren_08-09[1]

————————————————————————-

Slutsvar obduktion påkörd varg E18. Norrtälje. 20120508

Slutsvar obduktion på påkörd var Örebro Län. 20120707

Läs KolmårdensOlycksrapport Vargtill arbetsmiljöverket. 20121002

Obduktionsprotokoll / ALL. Skultuna Tiken

Réponse finale Autopsie SVA. loup Skultuna

Réponse finale Autopsie SVA. loups Idre (Avril 2012)

Stängsel för att förebygga skador från rovdjur. Viltskadecenter.

Protocole d'autopsie de SVA chez Grycksbo wolf.20120604

Den nationella förvaltningsplanen från NVV

2012-2017

Mai 2012

Obduktionsprotokoll / ALL. Skultuna Tiken

Bilaga SVA. Obduktionsprotokll, Skultuna tiken. 20120504

Ang. regeringens förslag att nyttja medel från Samefonden till täckande av arrendekostnader för vinterbete i härjedalen.

Samefonden

Ekonomisk analys av Rennäringen

Protokoll fört vid Jägareförbundet Gävleborgs årsstämma i Bollnäs, 2011-03-24.

20120324

 

 

 

 

 

Sand, H., Wikenros, C., Ahlqvist, P., Strømseth, T.H. and Wabakken, P. 2012. Comparing body condition of moose selected by wolves and human hunter’s: consequences for the extent of compensatory mortality. Canadian Journal of Zoology. Can. J. Zool. 90: 403–412.

Rapport d'autopsie du jeune homme , Skultuna

Vargföryngring 2011. preliminär rapport 20120217, Viltskadecenter

Naturvårdsverkets rapport av sammanfattade erfarenheter i samband med skyddsjakten på vargen KYNNA

La réponse finale de l'autopsie à Kynna / SVA 20120120

Le protocole d'autopsie préliminaire sur le loup Kynna.

Falkenborn Adv.byrå. À; Environmental Protection Agency, enheten för regeringsuppdrag och remisser.

EU Anmälan på den genetisk viktig vargen Kynna. Svenska, (Denna text har sänds till bl.a. chefsjustitieombudsmannen i Stocholm då vi åberopat en tillämpling av EU rätten om att vi vill göra en anmälan).

Engelska EU Anmälan

NVV. Prioritering vid förebyggande åtgärder vid rovdjursangrepp i särskilt tamdjurstäta områden

Bidrag ur viltvårsdfonden till SV. Jägarförbundet 2011

Grimsö. Intyg om kynnas värde.

Besiktningsintyg på tamdjur. skadat får. Rune Håkansson, Ljungby

Intressekonflikt styr vargpolitiken (WAS)

VILTOLYCKSSTATISTIK VÄG ÅR 2011

Boskapsvaktande hundar i Sverige

Predators, tamdjur, hundar & människor

Rapport från skrämselförsök av varg

Miljöministerns brev till EU-kommissionen

Kommittédirektiv 2010/11:70

Motiverat yttrande.pdf

EU-kommissionen kräver av Sverige att upphöra med

licensjakten på varg

Samernas sedvanemarker, karta (pdf 2,5 MB)

Samernas sedvanemarker, kapitel 11-14, särskilda yttranden, käll- och litteraturförteckning, bilaga (pdf 869 kB)

Samernas sedvanemarker, kapitel 7-10 (pdf 1,0 MB)

Samernas sedvanemarker, kapitel 1-6 (pdf 1,2 MB)

Varg i Sverige vintern 2010/2011 Preliminär slutrapport.

Grimsö forskningsstation SLU Svenskarnas inställning till varg

Bidrag ur viltfonden till Svenska Jägarförbundet för 2011

Slaktintäckter och Prisstöd

Läs Kommissionens pressmeddelande den 27 Janvier 2011

Lire: Naturvårdsorganisationernas urspungliga EU-anmälan av vargjakten, 2010-03-04

Lire: Kommissionens frågor till Sverige, Juin 2010

Lire: Regeringens svar till kommissionen, septembre 2010

Lire: Naturvårdsorganisationernas synpunkter på Sveriges svar till EU, 2010-10-19

Läsbrevet från Janez Potočnik till Andreas Carlgren, daterat den 7 décembre 2010

Lire: Miljöministerns svar på Potočniks brev, daterat den 22 décembre 2010

Lire: Janez Potočniks uttalande med anledning av brevväxlingen, 7 Janvier 2011

Lire: Kommissionens Formella underrättelse till Sverige.

EJ PDF.

Läs EU i Sveriges meddelande

Lire: Miljökommissionärens uttalande från den 17 Janvier 2011

* Den fortsatta processen mellan Sverige och EU
Sverige har nu två månader på sig att svara på Kommissionens frågor i denFormella Underrättelsen. Om kommissionen fortfarande inte är nöjda skickas ettMotiverat Yttrandetill Sverige. Sverige har då två månader på sig att vidta åtgärder som övertygar kommissionen att vargförvaltningen inte bryter mot direktivet. Om så inte blir fallet går ärendet vidare till EU-domstolen för en rättslig process.
Läs om överträdelseärenden inom EU

Exempel på artiklar i utländska tidningar:

The Guardian: EU plans legal action against wolf hunt

BBC News: Sweden wolf hunt brings EU legal threat

Le Monde: Bruxelles rappelle à l’ordre la Suède pour protéger les loups

Artikel ur Våra Rovdjur nr 2/2006

Läs artikeln här

Fakta om vargangrepp på människor

Klicka här för att läsa sammanställningen

Tillägg i §28 Jaktförordningen

Klicka här för att läsa tilläggstexten

Hundangrepp på tamdjur (Sv.Rovdjursföreningen)

Klicka här för att läsa sammanställningen

Gärningsmännen i Fansen mordet

MIVA. Nya hål klipps upp varje vecka. Roslagen.

Sametingets årsredovisning 2011- 12

Mouvement 2011/12:MJ470 En långsiktigt livskraftig vargstam

SLU Rapporrt om Svenskar inställning till rovdjur

KYNNA. LSTs rapport om skyddsjakten

Varg i Sverige Vintern 2010/2011 Statusrapport

Traduction

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Modifier la traduction
par Transposh - translation plugin for wordpress

Catégories

Archives

Tuez les loups 2016

Suède; 42 pièces

Mise à jour 2016-12-30

chasse de licence. 2 jan-15 février. 13 pièces
La chasse en Dalécarlie a terminé la 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Mâle
6/1. 2 Les mâles
3/1. 2 Les mâles + 1 seulement
2/1. 1 Mâle

Gävleborg
la chasse a annulé. 6 loups tir
9/1. 1 loup mâle +1 seulement
8/1. 2 tapis + 1 loup mâle
5/9. 1 loup mâle

Norvège; 6 er
Finlande; 78 er (Permis de chasse 2016 19 er)

Tuez les loups 2014-15

2015
Suède; 71er
Norvège; 13er
Finlande; 48 er
Mise à jour 2015-12-31
( 142 Loups scandinaves tués cette année)

L'abattage JAMTLAND & gt;
& Gt; 3 loups tir, 15/2
& Gt; 1 loup tir, 24/2
La chasse licence 2015
45 Wolves !!
10 loups abattus dans le Värmland, zone 1. 28/1
14 loups abattus dans le Värmland, zone 2. 28/1
12 +1 loups abattus à Orebro, 1/2
4 loups abattus en Dalécarlie, zone 1. 28/1
4+1 loups abattus dans la région de Dalarna 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Total: 45 tuer des loups pendant la t.o.m de chasse 1/2 -15

3 er. chasse délit présumé. 5, 7 Janvier 2015

Tatalt 2014. 48 Pièces

2013 & Gt; 33 er. + 14 er. Norvégien
2012 & Gt; 56 er. (+ 5 naître)
2011 & Gt; 40 er.
2010 & Gt; 60 er.

Voir la page; Compilation tuer les loups que vous pouvez trouver sous le menu "WOLF"

Combien de loups, nous devons ? Linda Laikre

Pour chaque loup tombé par Louise du Toit

Song for Wolves déchus , Suède 2016 par Rik Bakker

Loup Manifestation à Stockholm 7/3 2015

Tout le contenu original sur ces pages sont empreintes digitales et certifiée par Digiprove