Wolf Verband Schweden
WAS

Norwegen

Åpne medlemsmøter om ulv

NJFF gjennomfører en runde med dialogmøter omkring ulveforvaltningen. De åpne medlemsmøtene vil finne sted i Oppland, Vestfold, Østfold og Buskerud de nærmeste ukene, og følger malen fra møtet som ble arrangert i Hedmark før sommerferien.

NJFF vil drive et omfattende politisk arbeid fram mot stortingsbehandlinga til høsten.​​ For NJFF sentralt er det viktig å få høre om de erfaringer som jegerne har fått etterhvert med ulven. Vi har også med oss fylkesleder Knut Arne Gjems fra NJFF Hedmark, slik at vi også får belyst den utviklinga som skjer innafor ulvesonen, sier NJFFs informasjonssjef Espen Farstad.

Oppland først ute

Bakgrunnen er den politiske prosessen fram mot Stortingets behandling av spørsmålene om bestandsmål, ulvesone og grenseflokker. ​Gjems skal orientere om den utfordrende situasjonen i Hedmark, hvor 114 jakthunder er drept av ulv, hjorteviltstammene forringes og konfliktnivået er høyt. NJFF Hedmark kjemper sammen med NJFF sentralt for å få en ny ulveforvaltning.

Vil redusere ulvebestanden​

Kravet vårt er at ulvesonen må oppheves, og at bestanden av ulv må reduseres. Vi mener grenseulvene må telle med i bestandsmålet, og det må åpnes for å felle hele familiegrupper av ulv, sier Farstad.

Publisert 07.08.2015
>>>njff.no

———————————-
Ulver fødes i Sverigeskytes i Norge

TRONDHEIM (VG) I årene 2013 og 2014 ble 30 ulver drept i Norge. Bare én av dem var født i Norge. De andre var svenske ulver på vandring vestover.

De fleste ulvene som vi kjenner skjebnen til, er skutt som skadefelling i saueområder, på lisens eller blitt drept i ulykker. Mandag starter Sør-Østerdal tingrett behandlingen av en sak der seks menn er tiltalt for å ha jaktet ulv ulovlig.

100 drept ulovlig

Hver vinter spores ulvene i sine forskjellige revir. På snøen kan forskerne se om alfadyrene – lederulvene – markerer revir. Ved hjelp av sporsnøen kan de også danne seg et bilde av hvor mange valper som er født hver vinter.

To funn trer helt tydelig frem av forskningen: Hvordan vandringsmønsteret til unge ulver ser ut, og at i alle frem til i fjor vinter har halvparten av lederulvene i revirene i Norge hatt en tendens til å forsvinne.

Frem til 2011 oppsummerte en rapport at 100 ulver var drept illegalt i Norge og Sverige.

>>>Les mer her på vg.no

Publisert 02.03.2015

———————————-
50 jerver felt i vinter

Jarv i skogen av Jimme

Gesamt 50 jerver ble felt i årets lisensfellingsperiode. Bestandssituasjonen tilsier at behovet for ekstraordinære uttak kan være noe mindre enn tidligere år.

Totalt ble det felt 50 dyr av den samlede kvoten på 142 dyr. 49 jerver ble felt av lisensjegere og ett dyr ble felt av Statens naturoppsyn i et ekstraordinært uttak. I tillegg ble en jerv påkjørt av tog i vinter.

Jervebestanden estimert til 340 individer i 2014

Det nasjonale bestandsmålet for jerv er på 39 årlige ungekull. Av de i alt 52 ungekull som Rovdata registrerte våren 2014, ble det gjennomført 12 hiuttak av SNO på våren. I tillegg kommer en kjent avgang av et kull av andre årsaker.

Netto antall ungekull i inngangen på fjorårets beitesesong var dermed 39, nøyaktig på Stortingets bestandsmål.

Før uttak av hi, skadefellinger og produksjon av nye valper beregnet Rovdata den norske bestanden til om lag 340 jerv i 2014.

>>>Les her på miljodirektoratet.no

Publisert 02.03.2015
———————————-
Sp-Trygve vil tillate pepperspray mot ulv

Hedmark Senterparti vedtok lørdag en resolusjon hvor de går inn for at alle som bor i ulveutsatte strøk skal kunne skaffe seg pepperspray til selvforsvar.

De som har ulven tett innpå seg, særlig i Trysil, Engerdal og deler av Østerdalen, opplever en utrygghet. Den må vi ta på alvor. De ønsker pepperspray som våpen for å beskytte seg. I dag er pepperspray registrert som våpen og ikke tilgjengelig for folk flest, sier førstekvinne Aasa Gjestvang i Hedmark Senterparti til avisen.

Stortingsrepresentant, Trygve Slagsvold Vedum fra Stange i Hedmark, støttet også pepperspray-resolusjonen. Men han er ikke sikker på om den vil føre til noe: – Jeg skal se på om dette er noe å ta med videre til nasjonalt nivå. Jeg forstår godt at folk på Slettås og andre områder i Hedmark føler seg utrygge på grunn av ulven, sier Vedum til avisen.

>>>Les mer her på dagbladet.no

Publisert lørdag 28. februar 2015
———————————-
«Ulven» som ble observert vest for Bjorli tidlig torsdag morgen kan ha vært en svensk jakthund.

Da naturoppsyn Esben Bø i SNO fikk meldingen, dro han til stedet for å se etter spor. I det samme området kom Bø i kontakt med en svensk hundeeier.

Hunden hans var høy, kraftig og stor. Det er ikke det minste rart at noen kunne ta feil, sier Bø.

>>>Se mer her på gd.no
Publisert 03.07.2014
———————————-

Påkjørt ulv i Eiken og konsekvenser

PM. 00.30 natt til mandag 29. juni ble en antatt ulv, hann, påkjørt og avlivet ved Eiken kirke i Hægebostad.

Fylkesmannen har gitt en fellingstillatelse på skadegjørende ulv som gjelder til og med 4. Juli. Fellingstillatelsen er påklaget og er sendt Miljødirektoratet for behandling, men fellingstillatelsen gjelder mens klagebehandling pågår. Det kan være et annet individ som nå er påkjørt, og fellingstillatelsen opprettholdes. Men Det interkommunale skadefellingslaget er bedt om å drøfte aktuelle situasjoner med fylkesmannens miljøvernavdeling før det eventuelt foretas noen nye fellingsaksjoner.

>>>Les her på fylkesmannen.no

Publisert: 30.06.2014

———————————-
Flere er i politiets søkelys etter ulveskytinga i Åmot
Politiet mener at flere kan bli siktet i forbindelse med at det ble skutt en ulv i Åmot natt til fredag 14. März. De skal ha deltatt i forsøkene på å skjule den døde ulven.

Det har lenge vært kjent at en 47-åring fra Elverum har innrømmet å ha skutt ulven, men har påstått han trodde det var rev.

En pensjonert politimann er avhørt og siktet for å ha vært delaktig i forsøk på å skjule bevisene, altså ulveskrotten.

Flere samtaler

– I tillegg vet vi at flere andre personer i området har vært involvert i planlegging av forsøkene på å bli kvitt ulveskrotten. 47-åringen har ringt mange og fortalt om ulveskytinga og bedt om hjelp, sier politiadvokat Henning Klauseie i Hedmark politidistrikt.

Han opplyser at det ble fanget opp telefonsamtaler fra 47-åringens avlyttede telefon natt til fredag 14. mars som fortalte politiet at det var blitt skutt ulv. 47-åringen tok på morgenkvisten flere telefoner og fortalte om at ulv var skutt. En av dem var til en pensjonert politimann i området.

Publisert 15.05.2014
& Gt;ostlendingen.no

Se også >>>

 


>>>ostlendingen.no

----------------------------------
Politiet: – Jukset rovdyrdrap på rein

Drepte rein med redskap som etterlignet rovdyrskader.

Politiet er i ferd med å avslutte etterforskningen av en mye omtalt sak om svindel med rovdyrerstatning i Vest-Finnmark.

I oktober i fjor kom en anmeldelse mot personer i reindrifta som ved flere tilfeller skal ha stjålet rein og drept dem med et redskap som fikk det til å se ut som at dyrene var tatt av rovdyr. Deretter skal de ha søkt erstatning for reinen.

Les også: Må ofte sette ukjent dødsårsak
Les også: - Uvirkelig, mener «Hjerterått»-forfatter

Trolig vil etterforskningen føre til en tiltale for brudd på dyrevernloven og bedrageri, opplyser politiet til NRK.

Men hvor mange personer som kan bli tiltalt, kan politiet ikke gå ut med foreløpig.

Les også: Fant hodeløs reinskrott utenfor rådhuset
Les artkeln i sin helhet her >nrk.no

----------------------------------
Ulv skutt i Engerdal
Ulvetipsa som har tatt 15 reinsdyrkalver i Elgå i Engerdal ble skutt mandag kveld.

Reineierne i Elgå reinbeitedistrikt har i løpet av de to siste dagene mistet 15 kalver til en ulv som har herjet innenfor området.

Reineierne fikk innvilget fellingstillatelse samme dag som tapene ble oppdaget.

Ulvetispa som Engerdal fjellstyre anslår til å være 1 år gammel, veide 28 kilo og ble skutt mandag kveld ved nitida.

«Man kan anta dette var en ettåring som har vandret ut fra flokken sin i vår», skriver Engerdal fjellstyre på sine hjemmesider.

– Vi har dokumentert 14 reinkalver som er tatt av ulven, men jeg tror de har funnet en til nå i ettertid, forteller Bjørnar Johnsen i Engerdal fjellstyre.

Av ostlendingen.no
Publisert 06.05.2014

----------------------------------

WWF ber regjeringen få slutt på ulovlig jakt

Halvparten av ulvene som dør i Skandinavia er sannsynligvis offer for ulovlig jakt. Sist uke uke ble det avslørt et opprivende eksempel på ulovlig gaupejakt i Norge. Nå ber WWF norske myndigheter om å trappe opp kampen mot miljøkriminalitet.

- På vegne av WWF ber jeg dere ta denne grufulle typen miljøkriminalitet på alvor. Dette er handlinger som mangler enhver respekt for de ville dyrene som hører hjemme i naturen vår, skriver generalsekretær Nina Jensen i WWF i et brev til Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og justisminister Anders Anundsen.

Bakgrunnen er avsløringen i Trønder-Avisa om at dykkere har funnet en død gaupe på bunnen av Fættenfjorden mellom Levanger og Stjørdal i Nord-Trøndelag. Ribbeina til gaupa var knust, og den hadde et tau rundt halsen og i enden av tauet var det festet en stor stein. I vinter har miljømyndighetene ikke åpnet for gaupejakt i de aktuelle kommunene, og all jakt på gaupe er derfor forbudt i området.

>>> WWF Norway

----------------------------------

Ulv skutt utenfor lisensjaktområdet

Publisert 17.03.2014

Politiet etterforsker nå om det har skjedd noe straffbart i forbindelse med en ulveskyting utenfor lisensjaktområdet for ulv.

Den 7. mars var det igjen jaktstart for lisensjakt på ulv. Gjenstående kvote var på tre dyr.

Overfor Østlendingen bekrefter politiadvokat, Henning Klauseie, at politiet nå etterforsker en ulveskyting utenfor det aktuelle jaktområdet.

- Jeg kan bekrefte at jeg har en sak på bordet om mulig ulovlig ulveskyting. Nå er det lisensjakt i dele av Hedmark, men denne ulven er skutt utenfor dette området, sier Klaiuseie.

- Sier han skjøt ulven

Etter det politiet har grunn til å tro skjedde skytingen en gang i forrige uke.

_______________________________________

Dette er det råeste jeg har fått være med på

– Jeg traff den i lungeregionen. Den sprang ikke langt før den segnet om, kanskje knapt 10 meter før hun var ferdig. Jeg var klar med et oppfølgingsskudd, men det ble ikke nødvendig, forteller gaupejegeren.

Gaupa ble skutt ved kvart på sekstiden om kvelden lørdag på et reveåte som Kollbjørn Berg har lagt ut.

– Min onkel som har overblikk over reveåtet fra huset sitt, varslet om at han hadde sett ei gaupe på åtet.

Det gjorde at vi var 10 jegere som dro ut lørdag morgen for å jakte på gaupa. Men vi så den ikke da, forteller Berg. Jaktlaget avsluttet gaupejakten på formiddagen, men Berg tenkte at gaupen kanskje kunne komme tilbake til åtet.

Utpå ettermiddagen satte han seg ned og ventet. Og ganske riktig. Gaupa kom tilbake.

– Dette er det råeste jeg har fått være med på, sier Berg og betegner det som et minne for livet. Han forteller at gaupa var veldig mager.

Det virker som om den har gått uten mat ei stund.

>>> Norlys.no

_______________________________________

Bekreftet: - Tre helnorske ulvekull
Publisert 17.02.2014 pm 10:36 Oppdatert 17.02.2014 pm 10:42

To av ulvekullene som nå er bekreftet er født i Hedmark. Det siste er i Østmarka.

Det er den foreløpig statusrapport for ulv i Skandinavia som viser dette. Den er laget av Høgskolen i Hedmark (HiHm) på oppdrag fraRovdata.

Tre norske kull og tre på grensen

Det er tidligere denne vinteren påvist ulvevalper i de helnorske revirene Julussa i Hedmark og i reviret i Østmarka.

– Ett tredje kull i et helnorsk revir ble nå nylig bekreftet i Letjenna-reviret i Hedmark gjennom snøsporing og DNA-analyser av skit innsamlet i reviret, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Det er også påvist valpekull i grenserevirene Slettås, Rotna og Hærsjø. Alle disse revirene har utstrekning på både norsk og svensk side av riksgrensen og alle tre er i Hedmark på norsk side.

Bestandsmål kan være nådd

Revirene i Letjenna og i Østmarka er begge i sin helhet innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge.

Julussa-reviret er både innenfor og utenfor forvaltningsområdet.

– Ytterligere sporinger på snø og DNA-analyser av innsamlet biologisk materiale vil avklare om reviret er mest innenfor eller utenfor, noe som er avgjørende for Stortingets målsetting for valpekull og geografisk lokalisering av ulverevir, sier Kjørstad.

Stortinget har bestemt et nasjonalt bestandsmål på tre ulvekull i helnorske revir innenfor forvaltningsområdet for ynglende ulv i Norge hvert år.

Dette målet ble nådd både i 2010, 2011 og 2012.

Har registrert 52-62 ulver

Det er så langt i vinter er det påvist mellom 52-62 ulver i Norge, hvorav 32-37 dyr er bekreftet kun på norsk side av riksgrensen mot Sverige.

– I fylker utenfor forvaltningsområdet for ulv er det så langt påvist 4 til 5 ulver i Aust-Agder og Telemark, hvorav to er skutt, og 1 til 3 ulver i Oppland og Buskerud. Det kan være slik at ulv som er sporet i Oppland og Buskerud er samme individer som er påvist i andre fylker utenfor ulvesonen, noe som videre sporing og DNA-analyser vil avklare fremover, sier Petter Wabakken, prosjektansvarlig hos Høgskolen i Hedmark.

>>> Läs mer på >Glåmdalen

______________________________________________

Ulv nr 2 felt fra helikopter!

Onsdag 5. februar ble en ulvetispe skutt fra helikopter. I dag 8. februar møtte hannen hennes samme skjebne. Det revirmarkerende ulveparet i Sølen er derfor fjernet av Statens Naturoppsyn som et ledd for å forebygge fremtidige skader på sau, utenfor forvaltningssonen for ynglende ulv.

Miljødirektoratet opplyste 31 januar at det ville bli gjennomført ekstraordinære uttak av to ulver, som den senere tiden har markert revir i et område som reguleres i forhold til utmarksbeite for sau.

Det blir opplyst at ulven falt på skuddplass. Ulven veide 37,5 Kilo, og var derfor en forholdsvis liten hannulv.

>>>Les mer her pa rovdyrdebatt.org

Publisert 08.02.2014

Stopp i ulvejakta

Kvoten for lisensjakt på ulv er økt med fire nye dyr, men jakta er stoppet.

Det har rovviltnemndene i Hedmark og Akershus, Østfold og Oslo bestemt.

Noen jakt blir det imidlertid antakelig ikke før 7. März.

Onsdag ble det nemlig skutt ei ulvetispe i regi av Statens naturoppsyn i Rendalen, og dermed er lisensjakta også inntil videre stoppet. Sporing av flere ulver i beiteutsatte områder nord i Hedmark, spesielt i Rendalen, var årsaken til at en nå øker kvoten.

– I utgangspunktet foreslo vi en økning på kvoten med to dyr. Det var imidlertid før det ble skutt én ulv i Nord-Odal sist uke, samtidig som det ble påkjørt og drept en ulv i Åsnes, sier Ståle Sørensen ved Fylkesmannens miljøvernavdeling.

Kvote på fire dyr

I høst gikk rovviltnemndene inn for at kvoten for lisensjakt, som varer fram til 31. März, skulle være på fire dyr. Én ulv ble skutt i Tynset før nyttår.

>>>Les mer her på glomdalen.no

Durch: Vidar Nygårdseter

Publisert 05.02.2014

_______________________________________________________

Hannulv skutt i Nord-Odal

NORD-ODAL: En middels stor hannulv ble sent mandag ettermiddag skutt på Trøftskogen.

– Vi fikk melding om en observasjon av ulv klokken 10.30 mandag formiddag. Da satt vi igang en ringe- og SMS-runde for å samle flest mulig til jaktlag, forteller Rune Berg, medlem i Nord-Odal rovviltlag.

Jegeren som skjøt ulven ønsker å være anonym.

Ulven skal være skutt på Trøftskogen, ved Otten.

Det gjenstår dermed to dyr på kvoten for lisensfelling.

>>>Les mer her pa glomdalen.no

Durch: Lisa Dahlbak Jacobsen
Publisert 27.01.2014

_______________________________________________________

Ulvevalper i Kongsvinger

GLÅMDALSDISTRIKTET: Høgskolen i Hedmark har dokumentert at det er født ulvevalper i 2013 som har tilhold i Kongsvinger.

Det kommer fram av rapporten som nylig ble lagt fram av Rovdata.

Høgskolen i Hedmark jobber på oppdrag på oppdrag fra Rovdata for å kartlegge status på ulvebestanden her til lands.

Siden 1. oktober er det påvist et sted mellom 35-52 ulver i Norge.

Les også: Har oppdaget opp mot 50 ulv så langt i år

19-31 av disse skal ha tilhold kun på norsk side av riksgrensen. Resten holder til både i Norge og Sverige.

>>>Les mer her på glomdalen.no

Durch: Vidar Nygårdseter

_______________________________________________________

Største ulvejakt på 64 Jahre

Se, her tusler ulven rundt i boligfeltet

Ulvjakt Noge

(Dagbladet): De tre håndverkerne hadde matpause i huset de pusser opp i Sanssouciveien på Bratsberg en kilometer fra Skien sentrum. Da kommer plutselig en ulv luntende over plassen rett utenfor vinduet.

Alle tre er hundefolk, og var ganske sikre på at det var en farende fant av hundens myteomspunne artsfrende som hadde forvillet seg inn i uvanlig terreng rett foran mobilkameraet.

Og helt sikre ble de da fikk konsultert jegerkompisen Stefan Valle Pettersen.

Han var med på den siste ulvejakta i Telemark, da en hannulv ble felt i Landsmarka i Nome sist vinter.

2013-12-02

>>>Dagbladet

_______________________________________________________

Det finnes 300000 ulver i Norge

free12

Ulven er ikke truet. Tvert imot er den en av de MINST truede dyr i verden. Det finnes 300000 av dem bare i Norge. De går vanligvis under betegnelsen hunder, men de er i realiteten omtrent identiske med ulver i sitt arvestoff.

Ulver og hunder har 99,8% lik mitokondrielt DNA. For vanlig DNA antar man at det dreier seg om 99% likhet, men husk at forskjellige hunderaser også skiller seg fra hverandre i DNA.

Ulver og Coyoter har omtrent 94% likt mDNA til sammenligning. Coyoter ser til forveksling ut som ulver, de er bare mindre.

Ulv og hund kan parre seg og få levende avkom. Altså er det ikke to arter, men en. At hunder ser så forskjellige ut er et testament til hvor mye man kan få til ved selektiv arv. Begge har 78 kromosomer i 39 par.

Hvis man slapp hunder fri og de ble nødt til å forsørge seg selv i naturen, ville mange dø fordi de ikke har de samme instinktene som ulver. Men noen ville overleve og i løpet av en del generasjoner ville de være temmelig like dagens ulver igjen. Man regner med at ulven først ble temmet i Europa eller Asia for omkring 30000 år siden og ble først brukt som vaktposter og beskyttelse. Senere som jakthunder. Ulver er heller ikke spesielt viktige for norsk natur ettersom vi har dyr som rev, jerv og gaupe som fyller en del av den samme økologiske nisjen. Gauper er for eksempel en art som er mye mer truet enn ulven, men den hører vi ikke så mye om.

>>>egbarelure blogg

______________________________________

Vil satse spesielt mot rovdyr

Innherreds Folkeblad Verdalingen satte tidligere i høst søkelys på en spesiell pott med skjønnsmidler, som kommunen har fått tildelt som følge av utfordringer med rovdyr.

Målretter årets pott

Etter å ha funnet ut at den i flere år hadde gått inn i den ordinære driften i kommunen, ble det i formannskapet denne uka foreslått å bruke årets tildeling på 250.000 kroner i sin helhet til spesielle tiltak knyttet mot rovdyrene.

>>> Verdalingen.no

______________________________________________________

Hund drept av ulv, können 20.000 svenske kroner i erstatning

I begynnelsen av september ble Ulf Henning Fløymos jakthund drept av ulv i Sverige. Nå er han tilkjent erstatning for tapet av hunden.

Nå er elverumsingen tilkjent 20.000 svenske kroner i erstatning fra länsstyrelsen i Dalarna. Årsaken til utbetalingen er nettopp det faktum at nordmannens hund ble angrepet og drept av ulv, skriver dt.se.

BET OVER RYGGEN:

Foto: Nisse Schmidt/dt.se

– Er du fornøyd med en erstatning på 20.000 svenske kroner for hunden?

– Det var en veldig premiert hund. I den sammenhengen er ikke 20.000 SEK mye i forhold til hva bikkja var verdt. Det er vanskelig å sette en eksakt verdi på hunden, men når det først skjer er jeg fornøyd med at erstatningen kommer, sier han.

Fløymo har ikke fått pengene inn på konto ennå, men han regner med at de er rett rundt hjørnet ettersom han nå er tilkjent erstatningen fra den svenske staten.

>>>Les mer her på ostlendingen.no

Durch: Kjetil Brorson Dahl

___________________________

Bøndene: - Rovdyr tok 100 sauer hver dag

Husdyreierne som søker erstatning etter den blodige rovdyrsommeren i Oppland, oppgir et samlet tap på 10.103 sauer og lam.

Med en gjennomsnittlig beitesesong på 100 dager, betyr det at 100 sau og lam er tatt av rovdyr per dag.

Jerven er årsaken til at tapstallene blir så overraskende høye i Gudbrandsdalen. Etter saueeiernes egne opplysninger, tok jerven over 1.000 flere sauer og lam enn året før.I fjor søkte husdyreierne om erstatning for 7.414 sauer. Årets tall er en økning på 36 prosent. Ifjor ble 4.345 dyr ble erstattet.

Utbetaling innen 10. desember

En oversikt som Fylkesmannens miljøvernavdeling har utarbeidet viser at det er mellom 9.000 og 10.000 sauer som er omsøkt drept av rovdyr i sommer.

>>>Les mer her på gd.no

Av Vidar Heitkøtter vidar

Publisert 13.11.2013

___________________________

Jegerens beretning om møtet med ulven

___________________________

- Dreper rein med høygaffel for å etterligne gaupa

Og tjener store penger på rovdyrerstatning. Nå har politiet satt i gang etterforskning.

En anonym reineier avslører ovenfor Ságat en hittil ukjent svindelmetode for å få rovdyrerstatning.

- Jeg vet om tre som driver med dette. I en siida er det to stykker som driver med en spesiallaget tang. I en annen siida er det én som opererer med det jeg vil si er en gaffel. Både tanga og gaffelen er konstruert slik at de har avstand mellom «tennene», som er tilsvarende tannavstanden til de store hjørnetennene hos gaupa, mellom 2,5 og 3,5 centimeter. Gaupa avliver normalt byttedyr som rein med noen få bitt i struperegionen. Dette etterligner bandittene, sier han til Ságat.

Leder for Reinpolitiet, Per Valved bekrefter overfor Ságat at politiet nå etterforsker en svindelsak.

- Vi har fått en anmeldelse som i store trekk baserer seg på fremgangsmåten som beskrives overfor Ságat, sier Valved.

Hvilket reindistrikt politiet har i sitt søkelys vil ikke Valved ut med. Derimot sier han til avisa at det er i Indre Finnmark.

>>>Publisert 26.10.2013 Oppdatert 27.10.2013 på finnmarken.no

____________________________________________________________

Nå kan «alle» skyte gråbein

Fredag formiddag kom klarsignalet på lisensjakt på ulv. Det betyr at «alle» kan skyte ulven som sannsynligvis oppholder seg i landsdelen.

MARNARDAL: – Dette er en gledelig melding for oss, sier Gunnuf Manflå i Grunneiernes Frittstående Organisasjon (GFO).

Manflå og GFO har utøvd stort press for at jakten skulle utvides til mer enn det oppnevnte skadefellingsjaktlaget. Fra og med 1. oktober til og med 31. mars kan man nå jakte på ulven, mens det først bare ble åpnet for skadefellingsjakt.

– Med lisensjakt åpnet nå, kan vi få stor drahjelp av alle storviltjegerne som oppholder seg i skog og mark nå. Spesielt under elgjakten er det mye jegere ute, og er man registrert i lisensjaktregisteret i Brønnøysund, så kan man jakte på dyret, forklarer Manflå.

Han er glad for at man ikke opplever samme sendrektighet som i fjor.

– Da klarte man ikke å få på plass lisensjakt under elgjakten, og dermed mistet vi viktig kapasitet for å få felt dyret. Nå har vi alle muligheter til å få avverget flere husdyrtragedier, sier Gunnuf Manflå.

Fakta Lisensfelling

Skademotivert felling av et bestemt antall individer av en viltart med hjemmel i viltloven § 12, der kvoten er fastsatt av offentlig myndighet. Det kreves at jegeren er registrert som lisensjeger i Jegerregisteret for å kunne delta. Registreringen skjer i Jegerregisteret for hver enkelt rovviltart det enkelte jaktår. Det betyr at registreringen må gjentas ved nytt jaktår eller om man ønsker å jakte på andre rovviltarter enn de som først ble registrert.

Durch: l-a.no

Kilde: Brreg.no

____________________________________________________________

Lisensjakt på fire ulv

Det åpnes for jakt på fire ulv utenfor ulvesonen.

Rovviltnemndene i Hedmark og Oslo/Akershus/Østfold har gått inn for at det kan åpnes for lisensjakt på fire ulver utenfor forvaltningssonen for ulv (ulvesonen) i Hedmark og Akershus.

Nemndene skal senest i januar neste år møtes for å diskutere om kvoten eventuelt skal økes.

Det betyr at ulv kan felles under lisensjakt i Nord-Odal, Våler og Åsnes øst for Glomma i glåmdalsdistriktet.

Jakta starter 1. oktober og varer til 31. mars neste år.

Publiserat av glomdalen.no 27/8-2013

Av Vidar Nygårdseter

____________________________________________________________
Felte ulver kom alle fra Sverige
Alle ulvene som er registrert døde i Norge så langt i år, er fra helsvenske revir eller grenserevir. Det viser DNA-analyser som er gjennomført av Rovdata.
Felte ulver kom alle fra Sverige

Det er hittil i år registrert 12 døde ulver i Norge. En av ulvene ble påkjørt av tog mens resten er skutt. DNA-analyser av vevsprøver viser at ti av ulvene har vandret ut fra helsvenske revir og to kom fra grenserevir.

– Vi kan spore ulvers opprinnelse ved å analysere deres DNA og sammenligne mot tidligere analyseresultater. Vi får mange spørsmål fra ulike hold om hvor ulver som felles eller dør av andre årsaker kommer fra, og resultatene viser nå at samtlige tolv har vandret østfra og inn i Norge. De fleste har vandret flere ti-talls mil fra fødselsreviret, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

To av de døde ulvene er født i revirene DalsEd-Halden og Djurskog, som ligger på begge sider av grensen mellom Norge og Sverige.

Søker partner utenfor familien

At ulv som er født i øst vandrer vestover, og at ulv som er født i vest vandrer østover, er en gjennomgående trend i den skandinaviske ulvebestanden. Det viser mange år med bestandsovervåking og forskning på arten.

– Vi ser et tydelig mønster på at ulver som forlater sitt fødselsrevir vandrer inn mot sentrum av bestanden, som er i Sør-Sverige. Her er det tettest med ulv. Deretter fortsetter mange vandringen, sannsynligvis fordi de ikke finner et ledig revir eller en partner, sier Kjørstad.

Det finnes mange eksempler på ulver som har vandret i andre himmelretninger, men hovedmønsteret er fra øst mot vest og motsatt.

– Det er fortsatt mye vi ikke vet om mekanismene bak ulvers vandringer, men de lange vandringene er antatt å være et trekk for å unngå innavl, sier Kjørstad.

Kartet gir en oversikt over de 12 ulvene som er registrert døde i Norge så langt i år. Sorte prikker viser fødselsrevir mens de gule korsene angir hvor ulven er registrert død. Pilene går i luftlinje mellom punktene, men ulvene kan ha beveget seg mye rundt omkring mellom disse punktene. Kart © Rovdata

RovbaseID Individ Kjønn Dødsdato Fødselsrevir Fellingssted - kommune
M406048 V465+ M 10.02.2013 Gåsborn RENDALEN (N)
M406083 V440+ M 01.02.2013 Färna DRANGEDAL (N)
M406216 V442+ M 23.03.2013 Ulriksberg 3 LARDAL (N)
M406234 V354+ F 03.04.2013 Trång RENDALEN (N)
M406235 V429+ M 03.04.2013 Brattfors RENDALEN (N)
M406238 V385+ M 05.04.2013 DalsEd-Halden 5 SNILLFJORD (N)
M406280 V462+ M 09.06.2013 Homna 2 VANG (N)
M406281 V463+ M 08.06.2013 Prästskogen VESTRE TOTEN (N)
M406282 V466+ M 10.06.2013 Acksjön RENDALEN (N)
M406288 V460+ M 18.06.2013 Fulufjellet 2 AGDENES (N)
M406289 V461+ M 16.07.2013 Djurskog 3 NORD-FRON (N)
M406291 V464+ M 29.07.2013 Homna 2 ELVERUM (N)
Publisert 23.08.2013

___________________________

Ulven som ble skutt i Vang kom fra Sverige

...

Den unge hannulven som ble skutt i Vang tidlig i juni, kom fra Mora i Sverige.

Dermed bekrefter DNA-analysen den teorien som synes å gjelde stadig flere unge hannulver som vandrer langt inn i Norge.

Ole Knut Steinset i SNO sier at denne ulven har vandret ut av et revir ved Mora, som ligger midt i Sverige, rett øst for Elverum. Det var denne ulven som først ble sett av flere bilister ved Vinstervatnet og seinere ved Bygdin første uka i juni. Helga etter ble den skutt av en kommunal jeger i Vang, etter at den hadde drept flere sauer på innmarksbeite.

Ulven som seinere i år ble felt i Fron, kom fra Djurskogreviret, som ligger mye tettere på grensa til Norge, ved Rømskog. Også denne er slått fast gjennom DNA-prøvene som er tatt av denne ulven.

Steinset sier at dette er de to resultatene av DNA-prøver som foreligger så langt. I løpet av neste uke skal mer DNA-materiale på ulv være analysert, sier han.

Unge hannulver som forlater reviret sitt og vandrer inn i Norge, går ofte en usikker skjebne i møte. En ulv ble tidlig i sommer ihjelkjørt av toget på Gjøvikbanen.

Durch: Ingvar Skattebu/oa.no

>>>oa.no

____________________________

Ordfører krever helikopterjakt på ulv i Åsnes
80 sauer og lam er drept av ulv i kommunene Åsnes og Stange. Bortimot 300 er savnet.
Ordfører Ørjan Bue vil sette inn helikopter for å få skutt ulven.
Naturvernforbundet kan godta helikopterjakt om ulven blir bedøvet og ikke drept.
980x
Formannskapet i Åsnes er kalt inn til ekstraordinært møte mandag formiddag
Fylkesmannens miljøavdeling, Mattilsynet, ordførere i nabokommunene og representanter fra bøndene er invitert til møtet. Kun én sak står på dagsorden.
>>> vg nyheter.no
2013-06-29
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

____________________________

Ulv skutt i Rendalen

En ulv er skutt i Rendalen, og politiet i Hedmark er på vei for å etterforske saken.

Politiet er svært tilbakeholdne med opplysninger og vil ikke si eksakt hvor i Rendalen eller når ulven ble skutt, men ifølge Østlendingen skjedde det mandag. >>>Les mer her på nationen.no

Publisert: 10.06.2013

_____________________________________________

Ulvejakt i gang i Åsnes

I går fikk sauebønder med dyr på Vestmarka i Hof beskjed fra fylkesmannen om å hente hjem sauene fra utmarksbeite i grønn sone.

FØRSTE LASSET: Her er første hengerlasset med sau tilbake i Hof-Åsa etter bare fra én til tre dager på utmarksbeite på Vestmarka.begge foto: Sverre viggen (Begge foto: Sverre viggen)

Søndag og tirsdag slapp sauebøndene de første sauene på det vanlige utmarksbeitet på Vestmarka.

Det er i ulvefri sone, på papiret.

Men i virkeligheten ikke ulv- og rovdyrfritt.

– Dette er helt meningsløst, sier Kjell Eierholen i Hof-Åsa.

Onsdag kveld ble han i tillegg veldig provosert av miljøvernministeren som satt med ulvevalper i hendene under merking på Finnskogen.

Store skader alt

Statens Naturoppsyn har hatt folk på Vestmarka og slått fast at det er ulv som har herjet blant de rundt 600 sauene som ble sluppet søndag og tirsdag.

>>>Les mer her på ostlendingen.no

Durch: Sverre Viggen.

_____________________________________________

Ingen ulv skutt

Og fellingstillatelsen gikk ut ved midnatt.

Det ble ingen fangst for ulvejegerne i Sunndal. På tross av flere netter ute ved sauebesetninger i Gjøra-området dukket ikke ulven opp. Og ved midnatt natt til lørdag gikk fellingstillatelsen ut.

Ulven som drepte sju lam i Svisdalen tidligere denne uken ser dermed ut til å slippe unna denne gangen. Og så vidt Aura Avis vet er den heller ikke blitt observert i Sunndal etter dette angrepet.

>>>Artikeln i sin helhet här på Auraavis.no

Publisert 25.05.2013

_____________________________________________

Strid om ulvefelling

Naturvernforbundet i Oppland ber staten si nei til uttak av ulv rett før beitesesongen.

Det har vært flere observasjoner av streifulv i Oppland de siste ukene, og Rovviltnemnda har nylig sendt Direktoratet for naturforvaltning (DN) et brev med krav om forebyggende skadefelling.

«Vi står i fare for å få en tilsvarende situasjon som den vi opplevde på Lesja i fjor med store ulveskader på bufe. Vi står nå foran beitesesongen og det skal ikke være rovdyr med skadepotensial i beiteprioriterte områder, jamfør Stortingsforlikets punkt 2.2.19», skriver nemnda i brevet, datert 16. mai.

>>>Läs mer här på Oa.no

Av Morten Høitomt

Publisert 27.05.2013 pm 03:00 Oppdatert 25.05.2013 pm 09:22

_____________________________________________

Ul­ve­un­ger tro­lig født i Ene­bakk-sko­gen

NINA`s viltkamera fanget opp denne drektige ulven i Østmarka 28.april i år. (Norsk institutt for naturforskning (NINA))

Om en ukes tid er det ven­tet at ul­ve­un­ge­ne vand­rer ut fra hiet og vi­ser seg for om­ver­den. Men ikke alle vil åpne dørene for den nye fa­mi­li­en i Enebakk.

FOLLO: Råd­gi­ver Chris­ti­an Hill­mann hos Fyl­kes­man­nen i Oslo og Akers­hus ber folk om å trek­ke seg unna og kon­tak­te fyl­kes­man­nen el­ler Sta­tens na­tur­opp­syn der­som de får øye på ulveflokken.

Si­den de uni­ke bil­dene av to ul­ver i Øst­mar­ka ble fan­get opp av vilt­ka­me­ra 28. ap­ril i år, har in­gen sett snur­ten av pa­ret.
Ul­ve­eks­per­te­ne an­tar at val­pe­ne nå er født et sted i de dy­pe­re sko­ger. Et gjen­nom­snitt­lig ul­ve­kull er på 5–6 val­per.
Hill­mann reg­ner med at de be­gyn­ner å vand­re ut fra hiet og blir mer syn­li­ge i ter­ren­get om en drøy ukes tid.

– Så langt har vi fått inn kun et par ob­ser­va­sjo­ner av ul­ve­pa­ret i vin­ter, men val­pe­ne er mer nær­gå­en­de, mind­re sky, sier rådgiveren.

>>>Läs mer här på Touch.Oblad.no

Veröffentlicht 22.05.2013 i Touch.Oblad.no av Lisa Rypeng

_____________________________________________

Flere ønsker å ta vare på rovdyra

Stadig flere nordmenn ønsker et sterke vern av rovdyr.

Flere nordmenn ønsker et sterkere vern av rovdyra, viser en fersk meningsmåling utført av Sentio for Nationen.

Et representativt utvalg nordmenn fikk mellom 2. og 9. april i år spørsmål om rovdyrene bør få mer, mindre eller uendret vern.

33 prosent svarer at de ønsket mer vern. I fjor svarte 25 prosent det samme.

Sjekk ut hele undersøkelsen

19 prosent sier at de ønsker mindre vern. Det tilsvarende tallet i fjor var 22 prosent.

Les også: En av fire sier ja til fri jakt på ulv

Les også: Færre vil ha sterkere rovdyrvern

Les mer om hvilket rovdyrvern Marit Kristine Vea (27) i Framtiden i våre hender og Venstres programkomité og Arne Braut (62), fylkestingspolitiker for Sp og leder i Rovviltnemnda i region 6 ønsker seg i Nationens eavis eller papirutgave mandag 27. mai.

>>>Läs hela artikeln här på Nationen.no

Av Hans Bårdsgård

_____________________________________________

Minst sju av lammene til Pål Svisdal i øvre Sunndal ble tatt av ulv natt til i går. Jakta på ulven ble resultatløs, men jegere fortsetter forsøket på å felle ulven i kveld. (Foto: TOMMY FOSSUM)

Minst sju av lammene til Pål Svisdal i øvre Sunndal ble tatt av ulv natt til i går. Jakta på ulven ble resultatløs, men jegere fortsetter forsøket på å felle ulven i kveld. Foto: TOMMY FOSSUM

Åtte jegere tok opp jakten på ulven uten resultat

I alt åtte jeger jaktet i går kveld og natt ulven i fjellgårdene i Sunndal.

- Det ble en stille og rolig kveld og natt. Det var tett skodde, surt og kaldt, bare fire varmegrader, og det var ro i saueflokkene og ikke et rovdyr å se, sier jaktleder Erik Mæhle til adressa.no. Han leder jakta etter ulven som har drept minst sju lam natt til i går i Svisdalen i øvre Sunndal. Bare noen meter fra husene hadde ulven drept lammene som nylig er kommet ut på beite.

Fem lam ble trolig drept av ulv i Svisdalen i øvre Sunndal.

>>>Se dette också, Dette kan være ulven

>>>Nå blir det jakt på ulven

>>>Hela artikeln i sin helhet

Av Tommy Fossum
____________________________________________

På sporet av Osloulvene" - dette var gårsdagens episode av Ut i naturen på NRK! Her kan du se den på nett-tv.

De har satt sinnene i kok og skapt debatt på TV, radio, i aviser og sosiale medier. De har fått støtteerklæringer og drapstrusler. Men som kjendiser flest har de gått fullstendig i dekning. Ut i naturen skal likevel forsøke å komme Osloulvene tettere innpå livet.

> Film. > http://tv.nrk.no/serie/ut-i-naturen1/dvna60000313/07-05-2013
NRK TV- Ut i naturen

_____________________________________________

De første bildene av begge Oslo-ulvene

Tispa 20130507_Norge

DREKTIG: Dette er trolig tispa. Ulven ser tydelig rundere ut en ulvemakkeren som ble fotografert samtidig.
Foto: viltkamera.nina.no/

Disse helt unike bildene er tatt med et viltkamera i sju-åtte tiden om morgenen 28. april 2013.

For første gang er det tatt bilde av det som trolig er ei drektig ulvetispe i Østmarka ved Oslo.

Oslo-ulvene har satt sinnene i kok og skapt debatt på TV, radio, i aviser og sosiale medier. De har vært gjennom en navnekonkurranse, fått støtteerklæringer og drapstrusler, men som kjendiser flest har de gått fullstendig i dekning.

Sannsynligvis med valper

Ulvebildene som UT.no kan vise i dag er unike av to grunner.

For det første har et viltkamera tatt bilder av to ulver på samme sted samtidig, men begge vises ikke i samme bilde.

For det andre ser tispa absolutt drektig ut.

– Det er ingen tvil om at dette er de mye omtale Oslo-ulvene, sier John Odden i Norsk Institutt for Naturforvaltning (NINA) til UT.no.

Läs hela artikeln här > NRK

Publisert 07.05.2013 05:30.

__________________________________________________

Svensk ulv trekker inn i Norge

Folk som synes det er for lite ulv i Norge, kan trolig ta det med ro. Svenskene sørger for påfyll.

Akkurat i disse dager begynner unge ulver å forlate foreldreflokkene for å finne egne områder. Men de fleste som er på vandring her i landet, er kommet inn fra Sverige.

- Det er ikke tvil om at situasjonen i Norge i stor grad er et resultat av svensk politikk, sier seniorrådgiver Knut Morten Vangen ved Direktoratet for naturforvaltning til Aftenposten.

Trangere i Sverige

Unge ulver forlater gjerne familieflokken når de oppnår ett eller to års alder, og går på leting etter en make for å etalere nytt revir et annet sted. Det er det tiden for nå.

- De fleste ulvene som nå legger ut på vandring videre vestover og inn i Norge, er fra svenske bestander, sier Vangen.

Unge ulver er ofte mindre skeptiske og mer nysgjerrige enn eldre dyr, og det forventes derfor at folk vil observer et økende antall dyr i Norge i tiden som kommer.

_____________________________________

Tror ulvene i Oslo får valper nå

Kan bli midlertidig ferdselsforbud hvis hiet blir funnet

(VG Nett) Ulveparet Fenris og Frøya kan fort bli foreldre denne uka. I tilfelle blir de de første ulvene på lang tid som får valper i Østmarka.
ULV ULV: Ulveparet markerte revir i Østmarka i vinter. Dette er et illustrasjonsbilde. Foto: LARS GANGÅS / Statens naturoppsyn
Sjansen for at ulveparet venter valper blir ansett som stor, mener rådgiver Christian Hillmann ved Fylkesmannen i Oslo og Akershus' miljøvernavdeling. Basert på forskning anslår han at det er tre fjerdedels sjanse for at valper blir født.
De to ulvene dukket noe overraskende opp i Østmarka i vinter, hvor de markerte revir og viste såkalt brunstadferd, som antyder paring.
De to fikk navnene Fenris og Frøya i en navnekonkurranse arrangert i samarbeid mellom VG, NRK og Naturvernforbundet.
Leter etter tegn
Ingen vet eksakt hvor i Østmarka ulvene holder til, men eksperter vil i løpet av måneden dra til området for å lete etter tegn på ulvefødsler.
Kan bli mange ulvehyl
Dersom det etableres en ulvefamilie, vil folk i det populære turområdet trolig merke det i større grad.
Denne grafikken ble laget basert på opplysninger i vinter. Foto: Grafikk: Tom Byermoen
Av Vidar Enerstvedt

(VG NETT - oppdatert 02.05.2013)

_____________________________________

Jegere vil ha norsk-svensk ulvefront mot EU

Jegere vil ha norsk-svensk ulvefront mot EU

Norge må støtte Sverige overfor EU i ulvespørsmål, mener Jegernes Interesseorganisasjon. Foto: Johannes Rindal

Jegernes Interesseorganisasjon oppfordrer Miljøverndepartementet til å hjelpe den svenske regjeringen slik at Sverige kan føre en selvstendig forvaltning av ulv.

Jegernes Interesseorganisasjon sendte for noen dager siden et innspill om forvaltning av ulv i Skandinavia til Miljøverndepartementet og medlemmene i Stortingets energi- og miljøkomite.

Vil ha felles forvaltning

Her skriver organisasjonen at «Miljøverndepartementet må så snart som mulig finne måter å støtte den svenske regjeringen slik at Sverige kan føre en selvstendig forvaltning av ulv. At EU-Kommisjonen for miljø har stanset all forvaltning av ulv i Sverige, er en sterkt uønsket utvikling som kan hindre at Norge og Sverige kan komme frem til en avtale om forvaltning av den felles populasjonen vi har av Eurasisk ulv. Dette gjør også at bestanden i Sverige er ute av kontroll, med dertil unødvendig stigende konfliktnivå.»

Les også: Svensk-norsk bygdeallianse mot rovdyr

Jegernes Interesseorganisasjon mener videre at «ulvebestanden i Norge og Sverige må overvåkes og forvaltes som én populasjon.» Et felles bestandsmål med Sverige må settes etter antall individer, og ikke antall ynglinger, som i dag, påpekes det.

- Jegere mottar trusler

Organisasjonen skriver også at norske forvaltningsmyndigheter i større grad må involvere lokale myndigheter og naturbrukere i den praktiske utførelsen av bestandstellinger.

«Det er sterkt uheldig for de som skal gi råd om og stå for forvaltninge.

Les artikkelen i sin helhet her på nationen.no

Durch: Hanne Maria Breivik
Publisert 2013.
_____________________________________

Fet-ulven sett i Nes

Ulv i Norge_20130425

Her lusker ulven rundt på et jorde i Fet i Akershus. Onsdag er den samme ulven på vei gjennom Nes, trolig i retning Glåmdal-distriktet. LESERBILDE Foto: Gøran Smedstuen

– Han gikk over veien 40–50 meter foran meg. Da jeg stoppa bilen, stoppa han også 40 meter utpå jordet, forteller Gøran Smedstuen.

Både rb.no og politiet har fått flere henvendelser om observasjoner av det som skal være en ulv på Haga i Nes.

«Flere meldinger på at en ulv løper på Fv 175 fra Haga Stasjon retning Haga Samfunnshus. Viltnemda i Nes varslet», skriver politiet på Twitter.

– Virka uredd

Smedstuen så ulven mellom Betel og Aulifeltet.

Han har aldri tidligere sett ulven, men var likevel ikke i tvil da den kom luskende over veien.

– Jeg så det med en gang. Han virka uredd og ble bare stående der, sier Smedstuen.

– Det var spennende. Det er jo ikke så ofte man ser den. Jeg satt i bilen, så det var jo ikke skummelt eller noe sånt, sier Smedstuen.

Weiterlesen>
Glåmdalen

_____________________________________

Agdenes-ulven skutt - nå skal skinnet deles ut

Ulven som herjet på Østlandet og i Midt-Norge de siste årene ble skutt i Agdenes på fredag. Nå skal skinnet deles ut, men kjøttet får ingen.

– Ulven blir nå flådd hos preparanten, så får viltfondet dele ut pelsen til de som søker. Det er museer og lignende institusjoner som kan få pelsen, sier Frode Holmstrøm i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Ulven, som tidligere var kjent som Østmarkaulven, kom til Trøndelag i fjor sommer. Siden da har den vært jaktet på fordi Direktoratet for naturforvaltning mente den kunne føre til fremtidig skade.

Fredag forrige uke ble den skutt fra helikopter av Statens naturoppsyn (SNO).

Agdenes-ulven 2 - Agdenes-ulven ble felt fredag. Nå skal den obduseres av forskerne på NINA. - Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

Agdenes-ulven ble felt fredag. Nå skal den obduseres av forskerne på NINA. Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

Ingen delikatesse

Mandag kom den nedfryste ulven til NINAs lokaler i Trondheim, hvor den skal obduseres.

Ifølge Holmstrøm er dyret i god stand og bærer lite preg av de lange avstandene det har etterlatt seg. Det er likevel ikke aktuelt å bruke andre deler enn skinnet.

– Kjøttet blir destruert sammen med skjelettet. Det er ingen som skal gjøre seg nytte av det. Det er heller ikke interessant å dele ut kjøtt fra slike dyr. Det er ikke derfor de blir skutt, sier Holmstrøm.

Agdenes-ulven - Frode Holmstrøm mottok den nedfryste ulven på mandag. - Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

Frode Holmstrøm mottok den nedfryste ulven på mandag. Foto: Aksel Kroglund Persson / NRK

Kontroversiell felling

Mens gårdbrukerne i hovedsak er positive til at ulven er skutt, er naturvernere ikke like glade for at ulven nå er død.

Per Flatberg i rovdyrutvalget i Naturvernforbundet sa fredag at han var skuffet over at ulven ble skutt fordi han mente den kunne ha flyttet seg til et område som er utenfor de ulvefrie områdene før beitesesongen starter.

Rovviltnemnd-leder Arne Braut er uenig i det.

– Det man må forholde seg til, om man liker ulv eller ikke, er at det her er politiske vedtak om at det ikke skal være ulv i dette området. Det er sikkert mange forskjellige oppfatninger, men det er det som er den gjeldende politikken, sa Braut til NRK fredag.

Les artikkelen i sin helhet her

Av og fra: NRK

_______________________________________

Rekordmange ulvekull i grenserevir

Ulv_namskogan_gjershaug1

Ulv fotografert under kontrollerte forhold i innhegning på Namsskogan Familiepark Foto © Jan Ove Gjershaug/Norsk institutt for naturforskning

Så langt denne registreringssesongen er det påvist fem kull med valper i ulveflokker som lever på tvers av riksgrensen mellom Norge og Sverige. Dette er flere enn noen gang tidligere siden dagens overvåking av ulvebestanden startet.

Rovdata
2013-04-17

_______________________________________

ARR oppfordrer turgåere til å besøke mistenkelig åteplass!

Stedet ARR besøkte er identisk med ett av stedene som ble besøkt av ARR i 2011 , beliggende innerst på en stengt bomveg i Aurskog-Høland! Ved ARR sin forrige befaring på plassen var det dumpet tonnevis med hele elgkadavere, samt slakteavfall. Under gårsdagens befaring ble det gjort funn av en hel voksen gris, samt restene av en kalv.

Det var to personer fra ARR, samt en person med kommunal tilknytning, som oppsøkte åteplassen. Turen inn til området ble gjennomført ved å følge gps gjennom skogen til fots, ca 10 km hver vei. Det leder en skogsveg inn til åteplassen. Denne er ikke mulig for allmennheten å benytte fritt med bil eller andre kjøretøy da denne er steng med bom. Vegen leder også over private gårdstun.

Plassen er godt kjent pga mistanke om tyvjakt på fredede rovdyr for allerede nesten 10 år siden. Det skal angivelig ha blitt skutt ulv på denne plassen. Ved

ett tilfelle skal det også ha blitt skutt kongeørn her, men ingen personer ble dømt i denne saken.

Read the artikel here> Rovviltets röst Norge

_______________________________________

8 von 13 voksne ulver er sporløst borte

Der 13 ulvene som har ynglet i Norge de siste tre åra, er åtte sporløst forsvunnet. Ulveforskernes forklaring er at de fleste er tatt av dage ved illegal jakt.

Stortingets vedtatte mål med tre helnorske ynglinger innenfor ulvesonen er oppnådd de tre siste åra.

Men Petter Wabakken sier at norsk ulveforvaltning er ute av kontroll fordi de voksne ulvene blir borte og nye kommer til.

Enormt frafall

I Norge akkurat nå består Letjenna-flokken av tispa og en valp.

Hannen er borte, men det er kommet til en «stefar».

Julussaflokken består av tispa og sju valper. Også her er hannen borte og en ny har tatt over rollen.

Licensjakt_Norge

LISENSJAKT:Lederhannen i Koppangflokken ble skutt under lisensjakt i januar 2005.(Foto: Arne Nævra / SCANPIX)

Ulv i Norge vintern 2012/2013. Rovdata

LES MER OM ØSTLENDINGENS ULVEPROSJEKT - I ULVESONEN!

Slettås-flokken består av tispa med sju valper fra i fjor og forfjor.

TIDLIGERE SAKER:

Hannen er borte og det er ikke observert noen ny partner.

– I 2012-ynglingene mangler det altså en av de to foreldrene i alle helnorske valpekull. Påfølgende vinter etter de helnorske ynglingene i 2010 manglet to av seks voksne som ynglet, det samme var tilfellet i 2011. Den åttende forsvant sporløst ett år seinere sier ulveforsker Petter Wabakken ved Høgskolen i Hedmark.

Seks av disse åtte forsvant i løpet av bare ett halvt år fra de ble foreldre til valper.

Illegal jakt

Wabakken sier at ynglende ulv i Skandinavia er fulgt tett de siste 30 åra både i Norge og Sverige.

DNA-prøver, radiomerking og sporing har, etter Wabakkens mening, et tilnærmet komplett bilde av de voksne ulvene som har ynglet i Norge siden den første ynglingen på Finnskogen i 1983.

Forskningen har vist at bare seks prosent av voksen ulv dør en naturlig død, 94 prosent av dem dør altså som et resultat av menneskelig aktivitet.

– Vi vet at fire prosent av disse blir drept av enten bil eller tog. De resterende blir avlivet av mennesker enten ved lovlig felling eller illegal avliving. Enkelte hevder at når voksne ynglende ulver forsvinner har de vandret ut og slått seg ned et annet sted, sier Wabakken.

Han forteller at i løpet av 30 år har ikke forskerne hatt ett eneste tilfelle der tisper har forlatt reviret og dukket opp et annet sted og forskerne vet at bare mindre enn fem prosent av hannene kan gjøre det.

– Hadde de vandret ut ville vi funnet DNA-spor av dem andre steder, det har vi ikke gjort. Vi har et stort, unaturlig svinn og ingen har gitt en bedre forklaring enn illegal jakt som den beste forklaringen på det enorme tapet av voksen ulv, sier Wabakken.

Flere observasjoner

Rovdyrforskerne på begge sider av riksgrensa har gjennom åra observert mange tilfeller av ulovlig jakt på ulv på sommer og vinter. Både organisert jakt og gift på åte.

Wabakken har sjøl sett mindre av det de siste åra noe han forklarer med at han har vært mindre ute i felt.

– Men jeg har sittet 500 meter unna ulvevalper med teleskop og observert ulvejakt og vi har sett nok av fugler som sjangler etter å ha vært på forgiftet åte. Vi har rapportert det, men slike saker har ikke høy prioritet. Vi pålagt å melde fra, enten til Statens naturoppsyn (SNO) eller til politiet, dersom vi støter på noe mistenkelig.

Läs hela artikeln >Quelle; Ostlendingen.no

--------------------------------------------------------

Åtte av tretten norske ulver er sporløst forsvunnet

Forskere antar at de fleste er drept under ulovlig jakt.

Av de tretten ulvene som har ynglet i Norge de tre årene, er åtte sporløst forsvunnet. Ulveforskerne antar at de fleste er drept under ulovlig jakt.

Ulveforsker Petter Wabakken ved Høgskolen i Hedmark, sier at forskningen har vist at bare 6 prosent av voksen ulv dør en naturlig død. 94 prosent dør som et resultat av menneskelig aktivitet.
- Vi vet at 4 prosent av disse blir drept av enten bil eller tog. Resten blir avlivet av mennesker enten ved lovlig felling eller illegal avliving, sier ulveforskeren til Østlendingen .
Enkelte hevder at når voksne ynglende ulver forsvinner har de vandret ut og slått seg ned et annet sted, men det har Wabakken liten tro på.
- Hadde de vandret ut ville vi funnet DNA-spor av dem andre steder, det har vi ikke gjort. Vi har et stort, unaturlig svinn og ingen har gitt en bedre forklaring enn illegal jakt som den beste forklaringen på det enorme tapet av voksen ulv, sier Wabakken.
Han sier han tror det kunne vært drevet legal lisensjakt på ulv innenfor ulvesonen i Norge i dag om ikke ulvestammen hadde blitt holdt nede gjennom ulovlig jakt.
2013-04-12
-----------------------------------------------------------------------
Vargtass ble skutt fredag kveld.
Vargtass

Seksjonssjef Kjartan Knutsen i Statens Naturoppsyn (SNO) bekrefter overfor adressa.no at ulven ble skutt klokken 18.55 fredag kveld.

Ulven ble felt like sør for Ausetsetra i Snillfjord kommune.

Lars Olav Lund i SNO var med på fellingslaget. Han forteller at ulven ble skutt fra helikopter.

Naturvernforbundet skuffet

Per Flatberg i rovdyrutvalget i Naturvernforbundet er svært skuffet over at ulven er skutt.

- Vi har vært i nær kontakt med Direktoratet for naturforvaltning, og vi håpet at det skulle være mulig å klage på avgjørelsen om felling. Klageretten er helt illusorisk. Det var ikke mulig å få dem til å vente inntil klagen vår var vurdert, sier Flatberg.

Han mener ulven kunne ha forflyttet seg før sauene kom på beite.

- Den har jo vandret fra Østlandet til Trøndelag. Det er sant at den har gjort en del skade, men man kan ikke være sikker på at den ville fortsette å oppholde seg her, sier han.

Fornøyde sauebønder

- Vi i Agdenes sau og geit er i dag fornøyde med vedtaket fra DN og den hurtige og effektive fellingen som har blitt gjort av SNO. Dette er i tråd med rovviltforliket inngått på Stortinget, skriver leder Kristian M. Fremstad i en e-post. - Vi forventer videre hjelp fra DN med den voksende jervebestanden i beiteområdene våre, legger han til.

Onsdag ble to ulver skutt i Rendalen i Hedmark, også de fra helikopter.

- Det er en fremgangsmåte som ikke er miljønasjonen Norge verdig. Vi er skuffet over at man går frem på denne måten, sier Flatberg.

Les hele artikkelen her på adressa.no

Foto: LARS OLAV LUND
---------------------------------------------------------------------
Norwegian authorities have in recent days hired helicopters and hunters. Yesterday they killed a wolf couple. The female was pregnant.... :((
Today it continues! Norwegian authorities are hunting for another lone wolf, named Vargtass. They are again using helicopter and shotguns to kill Vargtass, a young lone wolf who are just exploring the world . His only crime is to chase a deer. .. We made this event to help Vargtass.
Please join, and help !
Sign the Petition :
http://www.change.org/Petitionen /miljøvernminister-bård-vegar-solhjell-direktoratet-for-naturforvaltning-stop-killing-the-last-norwegian-wolves-bears-lynx-wolverines-and-eagles
Ulvene ble felt fra helikopter etter at de først hadde blitt sporet av mannskaper.
Norge201303
Foto: Lars Gangås - Statens Naturoppsyn

- "Det er Øversjøen i Sølen som sees i bakgrunnen. Ulvene er ennå ikke kommet ned i bygda, så vekt og mål etter standard prosedyrer er ennå ikke tatt."
Quelle; Rovviltets röst

------------------------------------------------
Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell & Direktoratet for Naturforvaltning,: Stop killing the last Norwegian wolves, bears, lynx, wolverines and eagles.
Den första februari fälldes en varg i norska Telemark. Det första skottet sköts från 170 meters håll och totalt sköts åtta skott. Nu anmäler en rovdjursorganisation både skytten och två myndighetspersoner.
Den norska organisationen Aksjonen Rovviltets Røst, ARR, anmäler tre personer efter en vargjakt i Telemark den 1 Februar, där en varg fälldes. De tre personerna är jägaren som sköt det första skottet, Espen Marker på Statens naturoppsyn och miljökoordinator Olav Lia på polisen i Telemark.
Många skott på långt håll Anledningen till anmälan är att åtta skott sköts mot vargen varav det första avlossades på 170 meters avstånd, Ett annat skott sköts på 280 meters håll. – Det är något allvarligt omoraliskt över hela denna jakt, och det har gjorts flera stora felvärderingar från flera håll, säger Dag Bjørndahl på ARR till Varden.no.
”Cowboyfasoner” Hjärtat på en varg är ungefär lika stort som en apelsin, och att då avlossa ett skott från 170 meters håll anser organisationen är oförsvarbart. – Det är den förste skytten som har det största ansvaret. Att träffa vargens hjärta från 170 meter är svårt. När en jägare med hög puls i kyligt väder avlossar ett skott från så långt håll så verkar det mer som cowboyfasoner än något annat, säger Dag Bjørndahl till Varden.no. Att det dessutom avlossades totalt åtta skott gör Bjørndahl riktigt kritisk. – Jag undrar lite över vad jägarna hoppades träffa? Det ena skottet blev avfyrat på 280 meters håll. Många tror kanske att vargen är ett jättestort djur, men den är inte större än en schäfer. Att försöka träffa vargen i hjärtat medan den rör sig, på ett avstånd på 280 meter, är att ta en otroligt stor risk, säger Dag Bjørndahl på ARR till Varden.no.
Anser inte att det varit olagligt Espen Marker på Statens naturoppsyn, som också blev anmäld, menar att rapporten efter jakten är ordentligt utarbetad. – Vi får titta på vad som är försvarligt och inte, och det är ingenting som vi anser ha varit olovligt i denna jakt. Vi menar att vi har ett gott underlag för detta. Men det är små marginaler för vad som är olovligt, säger Espen Marker till Varden.no.
Rättar sig efter Statens naturoppsyn Olav Lia på polisen i Telemark tycker att det är lite märkligt att han blev anmäld i samband med jakten, eftersom han bara har en roll som observatör. – Vi på polisen förhåller oss till vad myndigheter säger, i detta fallet Statens naturoppsyn, och deras värderingar av det som skett. Jag har varit ute för att se på området där vargen fälldes, men har inte haft några invändningar. I rapporten står det att jakten är på gränsen till vad som är lagligt, men så länge Statens naturoppsyn har konstaterat att det inte skett olagligheter så utgår polisen från det, säger Olav Lia till Varden.no.

Quelle; Peter Tössberg

-----------------------------------------------

Grønn Ungdom mener ulvejakten i Vestfold var panikkartet og meningsløs.

Lørdag ettermiddag ble det, trolig for første gang på over 100 Jahre, skutt en ulv i Vestfold. Hannulven på rundt 50 kilo ble skutt i Lardal, mellom Hvittingfoss og Svarstad.

yvNgIvF9suTxIfALbTj0BA8waHjMjND5Tw8oO5Yxehpg
Talsperson for Grønn Ungdom, Hallvard Surlien, mener ulvejakten var meningsløs. Foto: Henrik Bøe/NRK

Dette skjedde etter at Vestfold bondelag i all hast fikk innvilget lisensjakt på ulv forrige uke, etter at et dyr var registrert på vei fra Siljan i Telemark og inn i Vestfold.

Mener ulven burde blitt spart

– Ulven er ikke farlig for mennesker og det er ingen dyr på beite i Vestfold i mars. Dette er en streifulv som trolig ville vært borte fra Vestfold om bare noen dager, sier talsperson for Grønn Ungdom, Hallvard Surlien til NRK.

Han mener jakten var meningsløs og panikkartet.

– Jeg leste at ulven var sett i Hvittingfoss på fredag. Så er den plutselig skutt i Lardal, rett bortenfor, på lørdag.

– Jeg mener ulven burde blitt spart, for den er utrydningstruet og samtidig en viktig del av norsk natur.

Quelle; NRK
2013-03-25

Übersetzung

SvenskaEnglishNorskDeutschDanskSuomiFrançais
 Bearbeiten Übersetzung
durch Transposh - Übersetzungs-Plug-In für WordPress

Kategorien

Archiv

Tötet die Wölfe 2016

Schweden; 42 Stücke

Aktualisiert 2016-12-30

Lizenzjagd. 2 jan-15. Februar. 13 Stücke
Die Jagd in Dalarna schloss die 20/1-16

Dalarna / Lövsjöreviret
7/1. 1Männlich
6/1. 2 Männlich
3/1. 2 Männlich + 1 nur
2/1. 1 Männlich

Gävle
Jagd abgeblasen. 6 Wölfe erschossen
9/1. 1 männlicher Wolf +1 nur
8/1. 2 Matte + 1 männlicher Wolf
5/9. 1 männlicher Wolf

Norwegen; 6 st
Finnland; 78 st (Jagdschein 2016 19 st)

Tötet die Wölfe 2014-15

2015
Schweden; 71st
Norwegen; 13st
Finnland; 48 st
Aktualisiert 2015-12-31
( 142 Skandinavischen Wölfe in diesem Jahr getötet)

Culling JAMTLAND & gt;
& Gt; 3 Wölfe erschossen, 15/2
& Gt; 1 Wolf erschossen, 24/2
Lizenzierte Jagd 2015
45 Wölfe !!
10 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 1. 28/1
14 Wölfe in Värmland erschossen, Bereich 2. 28/1
12 +1 Wölfe in Orebro erschossen, 1/2
4 Wölfe in Dalarna erschossen, Bereich 1. 28/1
4+1 Wölfe in der Region Dalarna erschossen 2. 28/1
2 avräknade p.gr.av sakbbangrepp

Gesamt: 45 während der Jagd t.o.m töten Wölfe 1/2 -15

3 st. Jagd vermeintlichen Verbrechens. 5, 7 Januar 2015

Tatalt 2014. 48 Stücke

2013 & Gt; 33 st. + 14 st. Norwegisch
2012 & Gt; 56 st. (+ 5 ungeboren)
2011 & Gt; 40 st.
2010 & Gt; 60 st.

Siehe Seite; Compilation töten Wölfe, die Sie unter dem Menü finden "WOLF"

Wie viele Wölfe wir brauchen ? Linda Laikre

Für jeden gefallenen Wolf von Louise du Toit

Lied für gefallene Wölfe , Schweden 2016 von Rik Bakker

Wolf Manifestation in Stockholm 7/3 2015

Alle Original-Inhalte auf diesen Seiten wird Fingerabdrücke und zertifiziert durch Digiprove